Співробітники Зоологічного музею будуть щиро вдячні усім, хто може передати свої зоологічні колекції або окремі зразки тваринного світу з метою їх збереження та поповнення музейної збірки.

 

Міжнародний день музеїв у Львові

 

 

ДОВІДКА

про Зоологічний музей

Львівського національного університету імені Івана Франка

 

Зоологічний музей Львівського національного університету імені Івана Франка належить до числа найстаріших університетських музеїв Європи. Заснований він, як Кабінет натуральної історії, у 1784 році. Статусу Зоологічного музею набув 25 лютого 1885 року згідно з наказом Ректора.

Наукові колекції музею налічують понад 180 тис. експонатів, з яких близько 10 тис. формують експозицію. Фонди музею репрезентують тваринний світ усіх континентів та всіх акваторій земної кулі. На сьогодні музей володіє чотирма залами, коридором-галереєю, фондосховищем і робочим приміщенням, загальною площею 469,4 м2.

Музейні колекції мають виняткове значення для науки і практично не підлягають відтворенню у разі їх втрати або руйнування. Вони є важливими джерелами дослідження проблем змін навколишнього природного середовища, збереження і відновлення біорізноманіття як основи функціонування біосфери. Це практично єдина форма науково задокументованого речового підтвердження видової різноманітності та змін ареалів тварин, яка може бути піддана критичній ревізії згідно сучасної систематики.

У 2003 році довідкова інформація про Зоологічний музей була включена до 9-го видання Каталогу музеїв світу (Лейпциг, Німеччина) і з того часу, щорічно публікується у наступних виданнях.

У тому ж році опис орнітологічної колекції музею ввійшов до огляду основних Європейських колекцій птахів (An inventory of major European bird collections, 2003). Крім того, описи і фотографії камчатських колекцій Б. Дибовського, а також інформація про музей опубліковані у книзі Марії Дибовської “Kamczatka i jej ludy autochtoniczne: w fotografiach, tеkstach i eksponatach Benedykta Dybowskiego” (Warszawa, 2003).

11 лютого 2004 року згідно розпорядження Кабінету Міністрів України № 73-Р  до реєстру об’єктів, що становлять національне надбання було внесено «Наукові фонди та музейну експозицію Зоологічного музею Львівського національного університету імені Івана Франка». Експозиція Музею сформована за систематичним принципом і має циклічну форму.

Як громадський (з кодом ЗооП/Г), музей зареєстрований у Львівському обласному управлінні культури і туризму 7 вересня 2007 року.

У березні 2012 року колекції комах та павукоподібних Музею зареєстровані в спеціальній міжнародній базі комах та павуків світу (The Insect and Spider Collections of the World : Full Collections List, http://hbs.bishopmuseum.org/codens/codens-inst.html), з акронімом ZMD.

Того ж 2012 року, колекції Музею внесені до бази даних Biodiversity Collections Index з кодом 113692 (http://biocol.org/find-biorepositories?title=&field_institution_acronym_value=ZMD&combine=Lviv).

Завдяки значному внеску у розвиток українського музейництва, заслуги у формуванні та збереженні музейного фонду України, популяризації національно-культурної спадщини, наказом № 189 від 27 грудня 2012 року Управлінням культури Львівської облдержадміністрації, Зоологічному музею Львівського національного університету імені Івана Франка присвоєно почесне звання «НАРОДНИЙ МУЗЕЙ».

У березні 2013 року Зоологічний музей Львівського національного університету імені Івана Франка внесений до Глобального Реєстру Біологічних Репозитаріїв (Сховищ), а нині Глобального Реєстру Наукових Колекцій (http://grscicoll.org/institution/benedict-dybowski-zoological-museum).

Зоологічний музей працює за внутрішнім розпорядком Львівського Університету. В музеї проводять екскурсії для студентів і співробітників університету, а також відвідувачів з міста і гостей нашої держави. Протягом останніх років, співробітники музею, проводять екскурсії, в середньому, для 7 тисяч осіб щорічно.

Експозиція та окремі експонати Музею використовуються у проведенні малих практикумів із зоології безхребетних та хребетних тварин, великого практикуму із зоології, спецпрактикуму та спецкурсів: орнітологія, теріологія, етологія, зоогеографія, екологія (1-5 курс). Крім того, всю музейну експозицію використовують для проведення занять і тематичних екскурсій школярів загальноосвітніх шкіл та інших навчальних закладів з усієї держави. Наймолодші відвідувачі – це діти з садочків міста. На основі музейних колекцій учні Львова й області готуються до олімпіад з біології та екології всіх рівнів, а в залах Музею щорічно проводиться навчальна практика Львівського коледжу декоративного та прикладного мистецтва ім. І. Труша.

Створена, постійно підтримується і оновлюється web-сторінка Музею (http://zoomus.lviv.ua/), створено її російську та англійську версії. Для зручності й збереження дуже старих і рідкісних зразків колекції Е.-Ф. Ґермара (1810-1845), на web-сторінці музею розміщено їх фотографії у програмі ZOOMIFY (http://zoomus.lviv.ua/germar_collection/), що дає змогу роздивлятися об’єкти при великому збільшенні.

Створено комп’ютерні бази даних колекцій земноводних, ссавців і типових зразків Зоологічного музею, наповнюються – остеологічної, краніологічної й оологічної колекції, а також колекцій голкошкірих і плазунів. Наявні і ведуться інвентарні книги, оформлені – уніфікований паспорт та положення про музей.

Співробітники музею взяли участь у складанні міжнародного анотованого списку решток морської корови Hydrodamalis gigas (збір очолив Др. Стефано Маттіолі з Університету в Сієні, Італія), зниклого виду ссавців. У світі налічується 27 повних скелетів цієї тварини та понад 550 кісток, які зберігаються у 51 музеї в 42 містах. З них скелет і понад 100 кісток у Зоологічному музеї ЛНУ ім. Івана Франка.

НАПРЯМИ РОБОТИ МУЗЕЮ:

Науково-дослідна робота

 • - фондова робота
 • - польові дослідження з метою збору колекційного матеріалу;
 • - пошукова робота в музеях та архівах;
 • - організація та проведення наукових конференцій, семінарів, академій;
 • - створення та утримання архіву документів і фотографій;
 • - підготовка та видавництво каталогів і статей.

Освітня й виховна робота

 • - проведення екскурсій загальнооглядових і тематичних;
 • - сприяння в організації та проведенні «музейних уроків»;
 • - консультування членів МАН та учнів, які готуються до олімпіад з біології та екології;
 • - екологічне виховання молоді (шляхом проведення екскурсій, занять і практик) ;
 • - естетичне виховання;
 • - співпраця з засобами масової інформації.

Експозиційно-виставкова робота

 • - організація тематичних експозицій (наприклад, «Світ молюсків», «Сторінками Червоної книги»), виставок  малюнків і фотографій тварин та презентацій.
 • - створення віртуальної версії експозицій на сайті Музею.
 • - створення інтерактивного комплексу з мультимедійним контентом для мультирежимного супроводу огляду експозиції.

 

НАУКОВІ / ПОЛЬОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ:

Наукова робота музею, сьогодні, полягає у дослідженні музейних колекцій, які налічують понад 180 тисяч зразків та підготовці ґрунтовного видання щодо історії Музею. Нажаль, за понад 230-літню історію Зоологічного музею, каталогів його колекцій не було складено, а його становлення та розвиток мають чимало «білих» плям.

Результати досліджень історії музею та колекцій висвітлено в низці тез, статей та фундаментальних енциклопедичних видань, зокрема: «Енциклопедії Львівського університету», «Енциклопедії Сучасної України», «Енциклопедії Львова» та «Енциклопедії НТШ»).

Протягом історичного часу, у частини колекцій чи окремих музейних предметів були втрачені етикетки. Тому співробітники музею ведуть дослідження з відновлення історії колекцій та окремих музейних зразків (їх походження, оформлення, авторство), а також проводять каталогізацію фондів. Зокрема, з 2000 року, опубліковано 6 каталогів колекцій (Каталог яєць та гнізд птахів Зоологічного музею Львівського національного університету імені Івана Франка / укладачі: Н. А. Пісулінська, І. В. Шидловський, А. Т. Затушевський – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – 142 с; Каталог колекцій ссавців Зоологічного музею Львівського національного університету імені Івана Франка / Уклад: Затушевський А. Т., Шидловський І. В., Закала О. С., Дикий І. В., Головачов О. В., Сеник М. А., Романова Х. Й. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 442 с; Каталог колекції прісноводних молюсків проф. В. І. Здуна у фондах Зоологічного музею ЛНУ ім. І. Франка / Укладачі: Шидловський І. В., Гураль Р. І ., Романова Х. Й. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2008. – 58 с; Шидловський І. В., Головачов О. В. Рівнокрилі комахи (Homoptera) з колекції Е.-Ф. Гермара у фондах Зоологічного музею ЛНУ ім. І. Франка (каталог). – Львів: Вид-во ЛНУ ім. І. Франка, 2005. – 87 с; Шидловський І. В., Головачов О. В., Лисачук Т. І., Романова X. Й. Каталог яєць та гнізд птахів Зоологічного музею ім. Бенедикта Дибовського. – Львів: вид-во ЛНУ ім. І. Франка, 2001. – 63 с; Царик Й. В., Шидловський І. В., Головачов О. В., Лисачук Т. І., Романова X. Й., Паславська Т. М., Єдинак Г. 3., Павлюк Р. С., Вознюк М. Н. Каталог рідкісних та червонокнижних видів тварин колекцій зоологічного музею. – Львів: вид-во ЛНУ ім. І. Франка, 2000. – 59 с.).

Крім того, ведуться дослідження пов’язані з морфологією тварин, рідкісними, зникаючими та вимерлими видами; роботи щодо охорони природно-заповідного фонду України та розширення мережі природоохоронних території.

З метою збору наукового матеріалу, з 1997 року, співробітники Музею спільно з кафедрою зоології здійснюють щорічні польові експедиції на територію Західного Полісся (Волинська і Рівненська область). З 1999 року, при Музеї працює громадська організація «Західно-Українська орнітологічна станція», яка займається дослідженням орієнтації та міграцій птахів, методом кільцювання. На сьогодні закільцьовано близько 36 тисяч птахів понад 100 видів.

У жовтні 2005 року, співробітниця музею Оксана Гнатина, спільно з колегами з Гданського університету взяла участь в експедиції до Єгипту, у Середню дельту Нілу, де проводили дослідження міграцій європейських птахів та вивчення їхнього фізіологічного стану.

Волонтери музею, співробітники кафедри зоології ЛНУ ім. Івана Франка та вітчизняні науковці постійно поповнюють колекції Музею цікавими зразками привезеними з багатьох країн Європи, а також з Антарктиди, Північної Америки тощо.

Музей співпрацює з Державним природознавчим музеєм НАН України (Львів) та Національним науково-природознавчим музеєм НАН України (Київ), а також, зі всіма зоологічними музеями університетів України; із Зоологічним музеєм МДУ ім. Ломоносова (Москва), Зоологічним музеєм ЗІН (Санкт-Петербург), Алеутським музеєм (о. Берінга, Росія), Музеєм натуральної історії у Лондоні (Англія), Шведським природничим музеєм у Стокгольмі, з Українським центром кільцювання птахів (Інститут зоології НАН України), Гданським університетом та Гданською орнітологічною станцією (Польща).

Вітаємо на сайті Зоологічного музею!