Співробітники Зоологічного музею будуть щиро вдячні усім, хто може передати свої зоологічні колекції або окремі зразки тваринного світу з метою їх збереження та поповнення музейної збірки.

ДОВІДКА

про Зоологічний музей

Львівського національного університету імені Івана Франка

 

Зоологічний музей Львівського національного університету імені Івана Франка належить до числа найстаріших університетських музеїв Європи. Заснований він, як Кабінет натуральної історії, у 1784 році.

З приходом у Львівський університет професора Б. Дибовського, музей набув статусу Зоологічного. 25 лютого 1885 року наказом Ректора для створення музею для Кабінету виділяють додатково три зали і коридор. Таким чином, музей отримує у своє розпорядження п’ять залів, загальною площею 470 м2, які й до наших днів знайомлять студентів-біологів та численних відвідувачів з фауною всього світу.

На сьогодні у музеї 180 122 одиниць зберігання, з яких біля 10 тис. формують експозицію. Фонди у свою чергу представлені наступним чином: безхребетних – 2 123 од. зб., малакологічний – 44 407 од. зб., ентомологічний – 92 098 од. зб., іхтіологічний – 688 од. зб., земноводних – 545 од. зб., плазунів – 365 од. зб., орнітологічний – 5 224 од. зб., оологічний фонд – 890 од. зб., ссавців – 2 950 од. зб., остеологічний фонд – 525 од. зб., колекція Е.-Ф. Гермара – 4 258 од. зб., колекція Н.І. Сребродольської – 358 од. зб., колекція Ф.Й. Страутмана – 1 108 од. зб., колекція О. Штаудингера – 2 119 од. зб., колекція А. Уляновського – 5 000 од. зб., колекція С.К. Петруського – 7 460 од. зб.

У музеї зберігаються понад 130 типових зразків тварин, тобто тих, які вперше були виявлені та описані для науки. Вони походять з України, Росії, Польщі, Бразилії, Індії, Мексики, Австралії, Східної та Центральної Африки, країн центральної Європи.

Колекції безхребетних тварин, включають до свого складу, губок і малакологічні збори Бенедикта та Владислава Дибовських з Байкалу, Ангари, Амуру, Манчжурського моря та Каспію; корали та молюски експедиції принца Монако у Середземному, Червоному і Адріатичному морях; різноманітних голкошкірих з перших біологічних станцій у Неаполі та Трієсті.

Особливої уваги заслуговують ентомологічні колекції: клопи і цикади Е.-Ф. Гермара, метелики Європи - О. Штодінгера, жуки та метелики – А. Уляновського, метелики Галичини – С.К. Петруського, метелики Японії, Далекого Сходу, Паміру, Кавказу і Австралії – Л. Лясоти.

Орнітологічна колекція охоплює понад 1000 видів птахів, що становить 1/10 від їх світового різноманіття. До унікальних експонатів належить колекція колібрі та нектарниць, колекції зібрані М. Янковським, Б. Дибовським та Я. Грохмаліцьким на Далекому Сході, в Кореї, Південно-Східній Азії та Австралії, Південній Америці; колекції птахів України проф. Ф.Й. Страутмана та доц. Н.І. Сребродольської.

Протягом 80-х років ХХ століття основним напрямком роботи музею було збереження зібраних зразків і дещо в меншій мірі поповнення та ревізія його наукових фондів.

У 2003 році довідкова інформація про Зоологічний музей була включена до 9-го видання Каталогу музеїв світу (Лейпциг, Німеччина) і з того часу, щорічно публікується у кожному наступному виданні.

У тому ж році опис орнітологічної колекції нашого музею ввійшов до Огляду основних Європейських колекцій птахів (An inventory of major European bird collections, 2003). Крім того, описи і фотографії камчатських колекцій Б. Дибовського, а також інформація про музей опубліковані у книзі Марії Дибовської “Kamczatka i jej ludy autochtoniczne: w fotografiach, tеkstach i eksponatach Benedykta Dybowskiego” (Warszawa, 2003).

Працівниками музею протягом всіх років ведуться роботи з поповнення і систематизації фондів, у результаті чого колекції збагатилися більше ніж на 2 тис. експонатів. Співробітники музею взяли участь у складанні міжнародного анотованого списку решток морської корови Hydrodamalis gigas (збір очолив Др. Стефано Маттіолі з Університету в Сієні, Італія). Шляхом опрацювання літературних даних та контактів з іншими музеями встановлено, що зі стін нашого музею походять 5 повних скелетів цієї тварини: три з яких зберігаються в Україні (один у Львові і два в Києві), четвертий у Відні, а п’ятий був переданий до Варшави, але там зник. І практично усі наявні в Україні частини скелетів цього виду походять з нашого музею (не повний скелет у Харкові, череп в Одесі та ін.) Всього ж у світі налічується 27 повних скелетів цієї тварини та понад 550 кісток, які зберігаються у 51 музеї в 42 містах.

11 лютого 2004 року згідно розпорядження Кабінету Міністрів України № 73-Р  до реєстру об’єктів, що становлять національне надбання було внесено «Наукові фонди та музейну експозицію Зоологічного музею Львівського національного університету імені Івана Франка», а з 18 липня 2005 року згідно договору № Н/6 – 2005 розпочалося його фінансування.

Співробітники музею з 1995 року ведуть роботи з вивчення міграцій та орієнтації птахів, для чого неподалік с. Чолгині Яворівського району організовується польовий орнітологічний табір, а на його базі та при Зоомузею у 1999 році створено ЛРГО «Західно-Українська орнітологічна станція». За час проведення досліджень нами були відловлені і закільцьовані понад 33 тис. птахів більше ніж 100 видів; проведено понад 500 дослідів з орієнтації. Ведуться фауністичні дослідження.

Зоологічний музей проводить екскурсії як для студентів та співробітників нашого університету так для відвідувачів з міста, гостей тощо. На базі музею учні Львова та області періодично готуються до олімпіад з біології та екології всіх рівнів, а також щорічно проводиться навчальна практика Львівського коледжу декоративного і прикладного мистецтва ім. І. Труша.

Експозиція та окремі експонати Музейної колекції використовувалися у проведенні малих практикумів із зоології безхребетних та хребетних тварин, великого практикуму із зоології, спецпрактикуму та спецкурсів: орнітологія, теріологія, етологія, зоогеографія, екологія (1-5 курс). Крім того, всю Музейну експозицію використовували для проведення занять і тематичних екскурсій для школярів загальноосвітніх шкіл та різного роду навчальних закладів міста Львова і області.

Відповідно до наказу № 189 Управління культури Львівської обласної державної адміністрації від 27.12.2012 року Зоологічному музею Львівського національного університету імені Івана Франка присвоєно звання «Народний музей» за значний внесок у розвиток українського музейництва, заслуги у формуванні та збереженні музейного фонду України,  популяризації культурної спадщини.

Вітаємо на сайті Зоологічного музею!