Резолюція I Всеукраїнської науково-практичної конференції "ПРИРОДНИЧА МУЗЕОЛОГІЯ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА", Кам᾿янець-Подільський, 17-18 вересня 2009 (збірник матеріалів - PDF)

Резолюція II Міжнародної науково-практичної конференції "СУЧАСНІ АСПЕКТИ ПРИРОДНИЧОЇ МУЗЕОЛОГІЇ", Київ-Канів, 11-14 вересня 2012 (збірник матеріалів - PDF)

Резолюція ІІI науково-практичної конференції "ПРАКТИЧНІ ПИТАННЯ ПРИРОДНИЧОЇ МУЗЕОЛОГІЇ", Київ, 24-25 жовтня 2013 (збірник матеріалів - PDF)

Резолюція IV Міжнародної наукової конференції "ПРИРОДНИЧІ МУЗЕЇ ТА ЇХ РОЛЬ В ОСВІТІ І НАУЦІ", Київ, 27-30 жовтня 2015 (збірник матеріалів - PDF)