МОНОГРАФІЇ
Gorban I. M., Gorban L. I., Shydlovskij I. V. Zmiany w faunie kregowcow Ukrainskiej czesci zlewni Bugu Zachodniego // Zlewnie rzek Bugu i Narwi. Zasobe wodne i przyrodnicze / Monografia. Seria: Monografie Wyszej Szkoły Ekologii i Zarządzania pod. red. Dojlido J., Wieprzkowicza B. – Warszawa: Oficyna  Wydawnicza WSEiZ w Wаrszawie, 2007. – S. 329-342.
Хижі ссавці. (Carnivora) / Загороднюк І. (ред.) Фауна печер України. Київ, 2004. – С. 96-98. (Амеличев Г., Аністратенко В., Атамась Н., Башта Т., Бобкова О. Варгович Р., Годлевська О., Головачов О., Дикий І. та ін.). – 248 с.
Шацьке поозер’я: характеристика абіотичних і біотичних компонентів екосистем / [Горбань І.М., Горбань Л.І., Головачов О.В. та ін.]; за ред. Й. В. Царика. – Львів: Євро світ, 2008. – 216 с.
Бокотей А.А., Дзюбенко Н.В., Горбань І.М., Кучинська І.В., Башта А.-Т.В., Пограничный В.О., Бучко В.В., Сеник М.А. Гніздова орнітофауна басейну Верхнього Дністра. – Львів, 2010. – 400 с.
Шидловський І. Історія музейної справи та зоологічних музеїв університетів України / І. Шидловський ; ред. Й. Царик. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2012. – 112 с.

Раритети біоти Шацького національного природного парку (поширення, оселища, загрози та збереження) / [Юрчук П.В., Матейчик В.І., Ященко П.Т., Шидловський І.В., Горбань І.М., Пісулінська Н.А. ] /  –  К.: ЦП КОМПРИНТ, 2014. – 111 с. + 108 додатків.

Фауністичне різноманіття стариць річки Західний Буг / [Царик Й.В., Дикий І.В., Савицька О.М., Хамар І.С., Назарук К.М., Решетило О.С., Думич О.Я., Шидловський І.В., Горбань І.М., Лєснік В.В., Кусьнеж О.В., Затушевський А.Т. ] /  за ред. Царика Й.В. – Львів: СПОЛОМ, 2014. – 124 с. : іл., табл.

Фактори загроз біорізноманіттю заповідних територій Українських Карпат, Розточчя та Західного Полісся [текст]: моногр. / [Й. В. Царик, І. М. Горбань, О. С. Решетило, І. В. Дикий, О. Р. Іванець, В. В. Лєснік, А. Т. Затушевський, К. М. Назарук, І. В. Шидловський, О. С. Костюк, О. В. Кусьнєж, О. І. Горбань, І. С. Хамар]. – [за ред. Й. В. Царика]. – Львів: СПОЛОМ, 2016. – С. 120.

Шацьке Поозер’я. Тваринний світ: кол. моногр. / А.-Т. В. Башта, В. К. Бігун, М. Г. Білецька [та ін.]; за ред. П. Я. Кілочицького. – Луцьк: Вежа-Друк, 2016. (електрон. опт. диск (CD-ROM). Об’єм даних 486 Мб).

 Атлас гніздових птахів України [текст]: моногр. / [Кузьменко Т. М., Струс Ю. М., Бронсков О. І., Банік М. В., Шидловський І. В., Весельський М. Ф., Редінов К. О., Грищенко В. М., Гаврилюк М. Н., Гайдаш О. М., Журавчак Р. О., Кузьменко Ю. В., Матвєєв М. Д., Полуда А. М., Пекло О. М., Скирпан М. В., Химин М. В., Яковлєв М. В., Козицький І. В., Яремченко О. А.]. – [за ред. А. М. Полуда]. – К.: Українське товариство охорони птахів, 2021. – 296 с.

ЗБІРНИКИ ШАЦЬКОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ "СТАН І БІОРІЗНОМАНІТТЯ ЕКОСИСТЕМ ШАЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ"

2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020 2021  2022
 
ПОСІБНИКИ, ЗБІРНИКИ ПРАЦЬ
Західно-Українська орнітологічна станція: напрями і результати діяльності (збірник праць) / Ред.: І. Шидловський та ін. – Львів: Євросвіт, 2002. – 90 с.
Царик Й.В., Яворський І.П., Шидловський І.В., Дикий І.В., Лєснік В.В., Решетило О.С., Горбань І.М., Сребродольська Є.Б., Затушевський А.Т. Хребетні тварини західних областей України. Навчальний посібник для студентів біологічного факультету. Львів, 2003. – 52 с.
Порадник карпатського лісівника / Чернявський М.В., Парпан В.І., Бродович Р.І., Гаврусевич А.М., Гайда Ю.І., Геник Я.В., Гербут Ф.Ф., Гніденко В.І., Гудима В.Д., Гузь М.М., Дебринюк Ю.М., Делеган І.В., Дикий І.В., Зварич В.І., Каратник І.Р., Кацуляк Ю.Д., Киселюк О.І., Кіш Р.Я., Коржов В.Л., Коцур І.Н., Крамарець В.О., Мельничук С.П., Мусійовський А.І., Парпан Т.В., Перебойчук В.С., Порада Т.М., Попадюк В.Д., Приступа В.М., Рябчук В.П., Тарасенко В.О., Турчак К.О., Угрин А.І., Феннич В.С., Часковський О.Г., Шандрович Н.О., Шидловський І.В., Шпарик Ю.С., Шпільчак М.Б., Шукель І.В., Яцик Р.М. / За ред. В. М. Чернявського. – Івано-Франківськ: Фоліант, 2008. – 368 с.
Природнича музеологія: навч. посібник /  О. С. Климишин, І. В. Шидловський. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 208 с.
Навчальна практика з зоології хребетних : навч.-метод. посібник / укладачі: І. В. Шидловський, А. Т. Затушевський, І. В. Дикий, К. М. Назарук, І. С. Хамар, В. В. Лєснік / за ред. д-р біол. наук, проф. Й. В. Царика. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 178 с.
Фесенко Г. В., Шидловський І. В. Орнітофауністичні риси фауни світу. Навч. посібник. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 140 с.
 
КАТАЛОГИ
Каталог орнітологічної колекції Н. І. Сребродольської Зоологічного музею Львівського національного університету імені Івана Франка / Укл.: Гнитина О. С., Шидловський І. В., Затушевський А.Т., та ін. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 85 с. (Серія "Зоологічні надбання").
Каталог земноводних Зоологічного музею Львівського національ­ного університету імені Івана Франка / [Затушевський А. Т., Шидловський І. В., Біляк І. Т., Смірнов Н. А., Гнатина О. С.]. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2017. – 48 с. – (Серія “Зоологічні надбання”).
Каталог орнітологічної колекції Ф. Й. Страутмана Зоологічного музею Львівського національного університету імені Івана Франка // Н. А. Пісулінська, І. В. Шидловський, О. С. Гнатина, А. Т. Затушевський, М. А. Сеник. - Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2016. - 211 с. (Серія "Зоологічні надбання").
Каталог яєць та гнізд птахів Зоологічного музею Львівського національного університету імені Івана Франка / укладачі : Н. А. Пісулінська, І. В. Шидловський, А. Т. Затушевський – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – 142 с.
Каталог колекцій ссавців Зоологічного музею Львівського національного університету імені Івана Франка / Уклад.: Затушевський А.Т., Шидловський І.В., Закала О.С. та ін. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 442 с.
Каталог колекції прісноводних молюсків проф. В. І. Здуна у фондах Зоологічного музею ЛНУ ім. І. Франка / Укладачі: Шидловський І.В., Гураль Р.І ., Романова Х.Й. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2008. – 58 с.
Шидловський І.В., Головачов О.В. Рівнокрилі комахи (Homoptera) з колекції Е.-Ф. Гермара у фондах Зоологічного музею ЛНУ ім. І. Франка (каталог). – Львів: Вид-во ЛНУ ім. І. Франка, 2005. – 87 с.
Шидловський І.В., Головачов О.В., Лисачук Т.І., Романова X.Й. Каталог яєць та гнізд птахів Зоологічного музею ім. Бенедикта Дибовського. – Львів: вид-во ЛНУ ім. І. Франка, 2001. – 63 с.
Царик Й.В., Шидловський І.В., Головачов О.В., Лисачук Т.І., Романова X.Й., Паславська Т.М., Єдинак Г.3., Павлюк Р.С., Вознюк М.Н. Каталог рідкісних та червонокнижних видів тварин колекцій зоологічного музею. – Львів: вид-во ЛНУ ім. І. Франка, 2000. – 59 с.
 
ОСТАННІ ПУБЛІКАЦІІ (2022)

Shydlovskyy I. Historical and current distribution of Great Snipe (Gallinago media) leks in Western Ukraine / I. Shydlovskyy, Iu. Strus, M. Franchuk, D. Piec, M. Korniluk // Wader Study. – 2022. – Vol. 129 (3). – P. 177-182.

Питель-Гута С., Скирпан І., Царик Й. Оси надродин Vespoidea та Apoidea (Spheciformes) Рівненського природного заповідника та їхні трофічні зв'язки з покритонасінними рослинами // Стан і біорізноманіття екосистем Шацького нац. природного парку та інших природоохоронних територій : Матеріали всеукраїнської наукової конференції, Львів, 8-11 вересня 2022 р. – Львів : СПОЛОМ, 2022. – С. 113-114.

Мінькач О., Скирпан І., Питель-Гута С. Дикі бджолині природного заповідника «Розточчя» // Стан і біорізноманіття екосистем Шацького нац. природного парку та інших природоохоронних територій : Матеріали всеукраїнської наукової конференції, Львів, 8-11 вересня 2022 р. – Львів : СПОЛОМ, 2022. – С. 105-107.

Жуленко В. К., Шеремета Р. А., Шидловський І. В. Порівняння зимової орнітофауни міських агломерацій районного рівня (м. Жидачів і м. Канів) // «Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку  та інших природоохоронних територій» : Матеріали всеукраїнської наукової конференції, Львів, Україна, 8-11 вересня 2022 р. – Львів : СПОЛОМ, 2022. – С. 49-50.

Гнатина О. Штучні матеріали в гніздах птахів Шацького національного природного парку // Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку та інших природоохоронних територій : Мат-ли всеукр. наук. конференції, Львів, Україна, 8–11 вересня 2022 р. – Львів : СПОЛОМ, 2022. – С. 23-25.

Zahorodnyi I., Romaniuk L., Hnatyna O., Pokrytiuk L., Dykyy I. Diet of the little Athene noctua (Scopoli, 1769) on the territory of Berehovo district (Transcarpathian region) // Studia Biologica. – 2022. – Vol. 15, No. 4. – P. 71-86.

Гринчишин Т.Ю., Гнатина О.С. Спостереження деяких раритетних видів земноводних і плазунів на території Львівської та суміжних областей // Поширення раритетних видів біоти України, том 1 / Серія: «Conservation Biology in Ukraine». – 2022. – Т. 1, Вип. 27 – С. 135-139.

Smirnov N., Hnatyna O., Kurylenko O., Marushchak O. Records of the Rana dalmatina (Ranidae, Anura) in the Lviv region of Ukraine // Поширення раритетних видів біоти України, том 1 / Серія: «Conservation Biology in Ukraine». – 2022. – Т. 1, Вип. 27 – P. 398-399.

Гнатина О.С. Знахідки раритетних видів хребетних тварин на заході України / О.С. Гнатина // Поширення раритетних видів біоти України, том 1 / Серія: «Conservation Biology in Ukraine». – 2022. – Т. 1, Вип. 27 – С. 105-108.

Śniegula S., Hnatyna O. Występowanie Cordulegaster bidentata (SELYS, 1843) (Odonata: Cordulegastridae) na obszarze Magurskiego Parku Narodowego // Odonatrix. – 2022. – T. 1, No.10. P. 1-2.

Андріїшин Б., Баландюх Н., Гнатина О., Дикий І., Іванець О., Колтун І., Лесів К., Лєснік В., Марців М., Назарук К., Решетило О., Скирпан І., Хамар І., Царик І., Царик Й., Шидловський І. Ключові види тварин в екосистемах Заходу України // Вісник Львівського університету. Серія біологічна (Visnyk Lvivskoho Universytetu Seriia Biolohichna). – 2022. – Вип. 87 – С. 103-120.

Весельський М. Ф., Кузьменко Т. М., Кузьменко Ю. В., Панчук О. С., Струс Ю. М., Франчук М. В., Химин М. В., Шидловський І.В. Знахідки рідкісних видів тварин Прип’ятського Полісся // Поширення раритетних видів біоти України : Том 1 (Серія: «Conservation Biology in Ukraine». Вип. 27. Т. 1). – Київ : Інститут зоології, UNCG ; Чернівці : Друк Арт, 2022. – С. 53-88.

Шидловський І., Жуленко В., Царик Й. Війна і птахи // Мат-ли Всеукр. наук. конф. «Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку та інших природоохоронних територій», 8-11 вересня 2022 р., Львів. – Львів: Сполом, 2022. – С. 152-154.

Шидловський І. Дибовський: Бенедикт Дибовський — природодослідник і теріолог / І. Шидловський, С. Питель-Гута //  Теріологія в Україні. Ч. 2. – За редакцією І. Загороднюка. – Київ, 2022. – С. 277-279. (Серія: Novitates Theriologicae; Pars 15).

Шидловський І. Вознюк: Вознюк Марія — дослідниця ссавців і завідувач зоомузею Львівського університету / І. Шидловський, С. Питель-Гута // Теріологія в Україні. Ч. 2. – За редакцією І. Загороднюка. – Київ, 2022. – С. 266-268. (Серія: Novitates Theriologicae; Pars 15).

Шидловський І. Водзіцький: Єжи Водзіцький — визначний збирач теріологічних колекцій Львівського університету / І. Шидловський, А. Затушевський, С. Питель // Теріологія в Україні. Ч. 2. – За редакцією І. Загороднюка. – Київ, 2022. – С. 225-227. (Серія: Novitates Theriologicae; Pars 15).

Pytel-Huta, S., Skyrpan, I., Tsaryk, Y., Shydlovskyy, I., & Khamar I. (2022). Representatives of the superfamilies Vespoidea, Apoidea (Spheciformes) and Chrysidoidea in the Zoological Museum of Ivan Franko National University of Lviv // Studia Biologica, 16(2): 51–58.

 
СТАТТІ ТА ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ

2021

Гринюк П., Шидловський І., Дубовик О., Загородний І. Загрозливі негативні чинники впливу на орнітокомплекси лучних екосистем прикордонних районів Львівщини та Волині // Тези доповідей міжнар. наук.-практ. конф. «Актуальні питання використання та збереження природних ресурсів прикордонних територій України і Польщі» (м. Львів, 11 травня 2021 р.). – Львів: СПОЛОМ, 2021. – С. 43-45.

Skyrpan I. List of bee species (Hymenoptera, Apoidea) of Lviv city (Ukraine). Part II. Families Colletidae Lepeletier, 1841; Halictidae Thomson, 1869; Megachilidae Latreille, 1802 and Melittidae Michener, 2000 / I. Skyrpan, S. Pytel // Studia Biologica. – 2020. – Vol. 14(4). – P. 59–68. DOI: https://doi.org/10.30970/sbi.1404.637

Skyrpan I.P. New locality records and additional information on the Bombus (Hymenoptera: Apidae) fauna of Turkey / S. Tezcan, I. Skyrpan // Studia Biologica. – 2021. – Vol. 15(2). – P. 63–72. DOI: https://doi.org/10.30970/sbi.1502.649

Шидловський І. В., Царик Й. В. Зміни видового складу куликів заходу України протягом історичного періоду зоологічних досліджень // Біологічні студії / Studia biologica. – 2021. – Т. 15, № 3. – С. 73-88.
Шидловський І., Дубовик О., Гринюк П., Загородний І., Матейчик В. Орнітофауна лучних екосистем у прикордонних районах Львівщини та Волині // Geo&Bio. – 2021. – Vol. 20. – С. 117-134.
Шидловський І., Скирпан М., Франчук М., Гедзюк В., Добринський О., Кривульський Т., Струс Ю. Облік токовищ баранця великого в межах Волинського Полісся // Мат-ли Всеукр. наук. конa. «Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку та інших природоохоронних територій», 9-12 вересня 2021 р., Львів – Шацьк. – Львів: Сполом, 2021. – С. 127-129.

Жуленко В. К. Якісний склад зимової орнітофауни міських агломерацій Черкаської та Львівської областей / В. К. Жуленко, Р. А. Шеремета, В. О. Гедзюк, К. М. Кремпа, І. В. Шидловський // Мат-ли ХVIІ Міжнар. наук. конф.студентів і аспірантів «Молодь і поступ біології» (Львів, 19 – 21 квітня 2021 р.). – Львів : «Ромус-поліграф»– С. 153.

Шеремета Р. А. До характеристики зимової орнітофауни міської агломерації м. Жидачів / Р. А. Шеремета, В. К. Жуленко, І. В. Шидловський // Мат-ли ХVIІ Міжнар. наук. конф. студентів і аспірантів «Молодь і поступ біології» (Львів, 19–21 квітня 2021 р.). – «Львів : Ромус-поліграф», 2021. – С. 164.

Жуленко В.К. Порівняння зимової орнітофауни міських агломерацій районного рівня (м. Жидачів і м. Канів) / Жуленко В.К., Шеремета Р., Шидловський І.В. // Мат-ли Всеукр. наук. конф. «Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку та інших природоохоронних територій», присвяченої пам’яті професора, доктора біологічних наук Костя Адріановича Татаринова (Львів–Шацьк, 9-12 вересня 2021 р.). – Львів : СПОЛОМ, 2021. – С. 62–64.

Гнатина О.С. Гніздові біотопи та розміщення гнізд дрозда чорного (Turdus merula) у Шацькому НПП (за даними Банку гнізд ЗУОТ) / Гнатина О.С. // Мат-ли всеукр. наук. конфер. «Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку та інших природоохоронних територій» (Львів–Шацьк, 9–12 вересня 2021 р.). – Львів : СПОЛОМ, 2021. − С. 48–49.

Назарук К. М. Потенційні чужорідні комахи на території України / К. М. Назарук // Мат-ли всеукр. наук. конф. «Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку та інших природоохоронних територій», присвяченої пам’яті професора, доктора біологічних наук Костя Адріановича Татаринова. (Львів–Шацьк, 9–12 вересня 2021 р.). – Львів : СПОЛОМ. – 2021. – C. 92–93.

Дудлів І. О. Паразитофауна сомика коричневого Ameiurus nebulosus, 1819 в межах м. Львів / І. О. Дудлів, К. М. НазарукІ. В. Дикий, Ю. В. Квач // Мат-ли всеукр. наук. конф. «Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку та інших природоохоронних територій», присвяченої пам’яті професора, доктора біологічних наук Костя Адріановича Татаринова (Львів–Шацьк, 9–12 вересня 2021 р.). – Львів : СПОЛОМ. – 2021. – C. 54–56.

Питель С. Р. Оси (Vespoidea; Apoidea: Spheciformes) природного заповідника “Розточчя” / С. Р. Питель, І. П. Скирпан // Мат-ли XV наук.-практ. конфер. Львівська ентомологічна школа “Актуальні проблеми вивчення ентомофауни західного регіону України”. – Львів : Державний природознавчий музей НАН України, 2021. – С. 20.

Стасишин Л. Прямокрилі Orthoptera у колекціях Зоологічноо музею Львівського національноо університету імені Івана Франка / Л. Стасишин, І. Скирпан // Мат-ли всеукр. наук. конф. “Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку та інших природоохоронних територій”, присвяченої 100 річниці від дня народження Костя Адріановича Татаринова (Львів–Шацьк, 9–12 вересня 2021 р.). – Львів: СПОЛОМ, 2021. – С. 106–107.

Reshetylo O. S. Herpetofauna roadkills in Transcarpathia (Ukraine): scale, consequences and protection / O. S. Reshetylo, V. O. Strus, B. O. Andriishyn, Y. Strus, N. I. Balandiukh, A. O. Osiieva, N. Koval, V. Babinets, I. Y. Tsaryk // Intern. Virtual Conf. on Ecology & Transportation "Transforming Transportation Ecology in the Global Village"(September, 22-29, 2021). – Davis, CA, USA/ https://icoet.net/2021/program/presentations/146

Андріїшин Б. О. Батрахофауна Українського Розточчя / Б. О. Андріїшин // Мат-ли всеукр. наук. конф. «Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку та інших природоохоронних територій», присвяченої пам’яті професора, доктора біологічних наук Костя Адріановича Татаринова (Львів – Шацьк, 9-12 вересня 2021 р.). - Львів : СПОЛОМ. – 2021. – C. 29.

2020

Andriishyn B. O. Faunistic review of amphibians in protected areas of Ukrainian Roztochia / B. O. Andriishyn // Studia Biologica. – 2020. – вип. 14(4). P. 49–58. (https://doi.org/10.30970/sbi.1404.634).

Balandiukh N. I. Seasonal diet differences of the Common Toad Bufo bufo (Linnaeus, 1758) in Ukrainian Roztochia (Western Ukraine) / N. I. Balandiukh, B. O. Andriishyn, O. S. Reshetylo // Acta Biologica Universitatis Daugavpiliensis. – 2020. – 20(2). – P. 113–119.

Susulovska S. The first record and description of male of Paralongidorus rex (Nematoda, Longidoridae) from Ukraine with comments on female uterine eggs morphology / Susulovska S. // Zoodiversity. – 2020. – Vol.54, №6. – P.501–504.

Гнатина О.С. Спогади про Великого Вчителя / Гнатина О.С. // Troglodytes. Праці Західноукраїнського орнітологічного товариства. − 2020. − Випуск 9−10. − С. 40−41.

Пограничний В. О. Пам’яті Ігоря Мироновича Горбаня / Пограничний В. О., Бокотей А. А., Шидловський І. В. // Troglodytes. Праці Західноукраїнського орнітологічного товариства. – 2020. – Вип. 9-10. – С. 8-13.
Гнатина О. С. Нетипові випадки гніздування птахів на заході України / Гнатина О. С., Шидловський І. В., Затушевський А. Т. // Troglodytes. Праці Західноукраїнського орнітологічного товариства. – 2020. – Вип. 9-10. – С. 96-103.
Шидловський І. В. Результати робіт Західноукраїнського орнітологічного товариства з кільцювання птахів протягом 2017 року / Шидловський І. В., Журавчак Р. О. // Troglodytes. Праці Західноукраїнського орнітологічного товариства. – 2020. – Вип. 9-10. – С. 146-154.
Komarnytskyi I. Spatial and temporal changes in Falconiformes and Strigiformes nutrition: causes, significance, consequences / I. Komarnytskyi, I. Shydlovskyy, I. Zahorodnyi // Zoodiversity. – 2020 – Vol. 54(5). – P. 410–432.
Шидловський І., Струс Ю. Cтупінь вивченості й сучасний стан гніздових поселень баранця великого Gallinago media на заході України // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. – 2020. – Вип. 82. – 167-176.
Bedernichek T. Why WRB needs a mammalic qualifier: the case of seal colony soils / T. Bedernichek, I. Dykyy,  T. Partyka, N. Zaimenko // Geoderma. – 2020. – Vol 371. – P. 114369.
Ericson H.S. Genome-wide profiles indicate wolf population connectivity within the eastern Carpathian Mountains / H.S. Ericson, A. Fedorca, I. Toderas, Z. Hegyeli, K. Plis, I. Dykyy, B. Jedrzejewska, G. Ionescu, M. Fedorca, L. Iacolina, A. Stronen // Genetica. – 2020. – Vol 148(1). – P. 33–39.
Grabowska J. First insights into the molecular population structure and origins of the invasive Chinese sleeper, Perccottus glenii, in Europe / J. Grabowska, Y. Kvach, T. Rewicz, M. Pupins, I. Kutsokon, I. Dykyy, L. Antal, G. Zięba, V. Rakauskas, T. Trichkova, A. Čeirāns, M. Grabowski // NeoBiota. – 2020. – Vol 57. – P. 87–107.
Царик Й.В. Видове різноманіття безхребетних (Іnvertebrata) на маршрутах зоологічної практики студентів у Західній Чорногорі (Українські Карпати) / Й.В. Царик, О.С. Решетило, К.М. Назарук, В.В. Лєснік // Біологічні студії / Studia biologica. – 2020. – Т. 14(2). – С. 137–150.

Skyrpan I.P. List of bee species (Hymenoptera, Apoidea) of Lviv city (Ukraine). Part I. Families Andrenidae Latreille, 1802 and Apidae Latreille, 1802 / I.P. Skyrpan, S.R. Pytel // Studia Biologica. – 2020. – V. 14(3). – P. 111–120.

Андріїшин Б. Міграційна активність ропухи сірої Bufo bufo і жаби трав’яної Rana temporaria як ключових видів батрахоценозів Українського Розточчя / Б. Андріїшин, О. Решетило, В. Струс, Ю. Струс, Н. Баландюх, Г. Стрямець // Мат-ли XVІ міжнар. наук. конфер. студ. і асп. «Молодь і поступ біології», присвяченої 75 річниці створення біологічного факультету Львівського національного університету ім. І. Франка та 90 річниці від дня народження проф. М.П. Деркача, 27–29 квітня 2020 р., Львів. – Львів, 2020. – С. 114–115.

Решетило О.С. Загибель амфібій на автошляхах Закарпаття / О.С. Решетило, В.О. Струс, Б.О. Андріїшин, Ю.М. Струс, А.-А.О. Осієва, Н.І. Баландюх // Мат-ли міжнар. наук. конфер. «Проблеми уникнення втрат біорізноманіття Українських Карпат», присвяченої пам’яті 100-річчю від дня народження професора Костянтина Малиновського, 14–15 травня 2020 р., Львів. – Львів : Арал, 2020. – С. 142–145.

Дикий І. Глибоководна фауна протоки Пенола (Західна Антарктика) / І. Дикий, О. Салганський, В. Трохимець // Мат-ли міжнар. наук. конфер. «Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку та інших природоохоронних територій», присвяченої пам’яті члена-кореспондента НАН України, доктора біологічних наук, директора Інституту екології Карпат НАН України Козловського Миколи Павловича, 10–13 вересня 2020 р., Львів. – Львів : СПОЛОМ, 2020. – С. 31–32.

Марців М. Оцінка впливу факторів на склад раціону лисиці звичайної (Vulpes vulpes) в окремих областях Західної України / М. Марців, Я. Сирота, І. Дикий // Мат-ли міжнар. наук. конфер. «Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку та інших природоохоронних територій», присвяченої пам’яті члена-кореспондента НАН України, доктора біологічних наук, директора Інституту екології Карпат НАН України Козловського Миколи Павловича, 10–13 вересня 2020 р., Львів.– Львів : СПОЛОМ, 2020. – С. 75–77.

Марців М.В. Зимовий раціон лисиці звичайної (Vulpes vulpes) на території Львівської області / М.В. Марців, І.В. Дикий // Мат-ли XVІ міжнар. наук. конфер. студ. і асп. «Молодь і поступ біології», присвяченої 75 річниці створення біологічного факультету Львівського національного університету ім. І. Франка та 90 річниці від дня народження проф. М.П. Деркача, 27–29 квітня 2020 р., Львів. – Львів, 2020. – С. 117.

Загородний І., Дикий І. Роль кажанів в живленні Asio otus L. (на прикладі м. Львова) / І. Загородний, І. Дикий // Мат-ли XVІ міжнар. наук. конфер. студ. і асп. «Молодь і поступ біології», присвяченої 75 річниці створення біологічного факультету Львівського національного університету ім. І. Франка та 90 річниці від дня народження проф. М.П. Деркача, 27–29 квітня 2020 р., Львів. – Львів, 2020. – С. 116–117.

Milinevsky G. Gentoo penguin population dynamics and the CEMP time-lapse camera validation experiment at Galindez Island, Antarctic Peninsula / G. Milinevsky, P. Khoyetskyy, A. Dzhulai, V. Smagol, I. Dykyy, E. Dykyi, I. Parnikoza, A. Simon, M. Telipska, L. Pshenichnov, O. Savitsky, M. Veselskyі // SCAR Open Science Conference 2020 (Session 18), August 3–7 2020, Hobart, Australia, 2020. – P. 258.

Dykyy I. Results of the Pygoscelis penguin colonies survey in the Argentine Islands (Antarctic Peninsula) area / I. Dykyy, A. Dzhulai, G. Milinevsky // SCAR Open Science Conference 2020 (Session 18), August 3–7 2020, Hobart, Australia, 2020. – P. 851.

Романюк Л. Живлення сича хатнього (Athene noctua) та сови вухатої (Asio otus) на території Малого Полісся і Закарпаття / Л. Романюк, І. Загородний, К. Назарук // Мат-ли міжнар. наук. конфер. «Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку та інших природоохоронних територій», присвяченої пам’яті члена-кореспондента НАН України, доктора біологічних наук, директора Інституту екології Карпат НАН України Козловського Миколи Павловича, 10–13 вересня 2020 р., Львів.– Львів : СПОЛОМ, 2020. – С. 80–83.

Питель С. Представники надродин Vespoidea та Apoidea (Spheciformes) у колекціях Зоологічного музею Львівського національного університету імені Івана Франка / С. Питель, І. Скирпан // Мат-ли XVІ міжнар. наук. конфер. студ. і асп. «Молодь і поступ біології», присвяченої 75 річниці створення біологічного факультету Львівського національного університету ім. І. Франка та 90 річниці від дня народження проф. М.П. Деркача, 27–29 квітня 2020 р., Львів. – Львів, 2020. – С. 118–119.

Царик Й.В. Питання, які доцільно обговорити під час роботи XVI Шацької наукової конференції (вересень 2020 р.) / Й.В. Царик // Мат-ли міжнар. наук. конфер. «Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку та інших природоохоронних територій», присвяченої пам’яті члена-кореспондента НАН України, доктора біологічних наук, директора Інституту екології Карпат НАН України Козловського Миколи Павловича, 10–13 вересня 2020 р., Львів. – Львів : СПОЛОМ, 2020. – С. 3–4.

Штик О. Мишоподібні гризуни Тернопільщини у фондах Державного Природознавчого Музею НАН України / О. Штик, З. Мамчур, Й. Царик // Мат-ли XVІ міжнар. наук. конфер. студ. і асп. «Молодь і поступ біології», присвяченої 75 річниці створення біологічного факультету Львівського національного університету ім. І. Франка та 90 річниці від дня народження проф. М.П. Деркача, 27–29 квітня 2020 р., Львів. – Львів, 2020. – С. 108–109.

Царик Й.В. Наукові інтуїції професора Костянтина Малиновського / Й. Царик // Мат-ли міжнар. наук. конфер. «Проблеми уникнення втрат біорізноманіття Українських Карпат», присвяченої пам’яті 100-річчю від дня народження професора Костянтина Малиновського, 14–15 травня 2020 р., Львів. – Львів : Арал, 2020. – С. 19–21.

 

2019

Dykyy І. Cephalopods in the diet of keystone-species animals in the region of the archipelago of Argentina Islands (Western Antarctic) / I. Dykyy, I. Zahorodnyi // Ukrainian Antarctic Journal. – 2019. – № 1(18). – P. 178–182.
Іванець О.Р. Родина Daphniidae (Cladocera) у палітрі гідробіологічної експозиції Бенедикта Дибовського на Галицькій крайовій виставці 1894 року / О.Р. Іванець // Екологічні науки. – 2019. – № 3(26). – С. 93–98.
Іванець О.Р. Гіллястовусі раки (Cladocera) Галичини в дослідженнях професора А. Вежейського / О.Р. Іванець // Екологічні науки. – 2019. – № 4(27). – С. 166–170.

Дубовик О.А. Вплив факторів середовища на формування структури населення гніздових птахів зелених зон Львова / О.А. Дубовик, І.В. Шидловський // Мат-ли наук.-практ. конфер. Всеукр. конкурсу студ. наук. робіт за спеціальністю "Екологія", 20–22 березня 2019 р., Полтава, 2019. – С. 27.

Гнатина О.С. Осіння міграція плиски жовтоголової (Motacilla citreola Pallas, 1776) в орнітологічному заказнику “Чолгинський” (захід України) / О. С. Гнатина // Мат-ли Міжнар. наук. конфер. «Фауна України на межі ХХ–ХХІ ст. Стан і біорізноманіття екосистем природоохоронних територій», 12–15 вересня 2019 р., Львів – Шацьк. – Львів : СПОЛОМ, 2019. – С. 45–47.

Іванець О. Р. Гідроекологічні та кладоцерологічні дослідження професора Бенедикта Дибовського в парадигмі євроінтеграційних процесів України / О. Р. Іванець // Екологічні науки. – 2018. – № 3 (22). – С. 164–167.

Іванець О. Р. Таксономічна структура кладоцероценозів Галичини та прилеглих теренів за матеріалами досліджень професора Бенедикта Дибовського / О. Р. Іванець // Екологічні науки. – 2018. – № 4 (23). – С. 96–100.

Іванець О. Колекція Cladocera професора Бенедикта Дибовського в експозиції Галицької крайової виставки 1894 року у Львові / О. Р. Іванець // Мат-ли Міжнар. наук. конфер. «Фауна України на межі ХХ–ХХІ ст. Стан і біорізноманіття екосистем природоохоронних територій», 12–15 вересня 2019 р., Львів – Шацьк. – Львів : СПОЛОМ, 2019. – С. 87–89.

Сусуловська С., Сусуловський А. Фауна нематод родини Longidoridae (Nematoda: Dorylaimida) заходу України / С. Сусуловська, А. Сусуловський // Матеріали Міжнародної зоологічної конференції “Фауна України на межі ХХ-ХХІ ст. Стан і біорізноманіття екосистем природоохоронних територій” присвячена 220 річниці від дня народження О. Завадського, м. Львів – смт Шацьк, 12–15 вересня 2019 р. – Львів : СПОЛОМ, 2019. – С. 158-159.

Сусуловська С. А. Фітонематоди-вірусоносії родин Longidoridae і Trichodoridae фауни західного регіону України / С. А. Сусуловська // Проблеми екології та екологічно орієнтованого захисту рослин: матеріали міжнародної науково-практичної конференції факультету захисту рослин Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва, 17-18 жовтня 2019 р. – Харків: Друкарня Мадрид, 2019. – С. 102-103.

Сусуловська С.А. Роль інтегративного підходу в ідентифікації видів родини Longidoridae (Nematoda: Dorylaimida) / С.А. Сусуловська // Тези доповідей Конференції молодих дослідників-зоологів – 2019 (м. Київ, Інститут зоології НАН України, 13-14.11.2019 р.). – Київ, 2019. – С. 23.

Tymkiv I. A preliminary list of bee species (Hymenoptera, Apoidea) on the territory of Roztochya Nature Reserve (Ukraine) / I. Tymkiv, S. Pytel, G. Stryamets // Visnyk of the Lviv University. Series Biology. – 2019. – Issue 80. – P. 146–153.

Питель С. Представники надродини Vespoidea (Hymenoptera) Рівненського природного заповідника / С. Питель, І. Тимків // Мат-ли ХІІІ Міжнар. конфер. молодих науковців «Біологія: від молекули до біосфери», 28–30 листопада 2018 р., м. Харків. – Харків, 2018. – С. 167–168.

Питель С. Видове різноманіття надродин Apoidea та Vespoidea на території Грядового Побужжя / С. Питель, І. Тимків // Мат-ли ХV Міжнар. конфер. студентів і аспірантів «Молодь і поступ біології», присвяченої 135 річниці від дня народження Я. Парнаса, 9–11 квітня 2019 р., м. Львів. – Львів, 2019. – С. 164–165.

Скирпан І. Дикі бджолині (Hymenoptera, Apoidea) м. Львова. / І. Скирпан, С. Питель // Мат-ли Міжнар. наук. конфер. «Фауна України на межі ХХ–ХХІ ст. Стан і біорізноманіття екосистем природоохоронних територій», 12–15 вересня 2019 р., Львів – Шацьк. – Львів : СПОЛОМ, 2019. – С. 152–153.

Reshetylo O. Mortality of Amphibians on the Roads of Lviv Region (Ukraine): Trend for the Last Decade / O. Reshetylo, V. Stakh, A.-A. Osiyeva, I. Dykyy, B. Andriyishyn, M. Panchuk, I. Tsaryk // Vestnik Zoologii. – 2019, №53 (2). – Р. 131–140.(Scopus, Web of Science) DOI: 10.2478/vzoo-2019-0013

Reshetylo O. Amphibian mortality on the main roads of Lviv province (Ukraine) / O. Reshetylo, V. Stakh, A.-A. Osiyeva, I. Dykyy, B. Andriyishyn, M. Panchuk, I. Tsaryk // Polskie sympozjum herpetologiczne, 8–9 grudnia 2018 r., Wroclaw, 2018. – S. 42.

Андріїшин Б. Недавні знахідки земноводних Червоної книги України на території Закарпаття / Б. Андріїшин, В. Струс, О. Решетило, Ю. Струс, A.-A. Ocієва, Н. Баландюх, Н. Коваль, В. Бабінець // Мат-ли Міжнар. наук. конфер. «Фауна України на межі ХХ–ХХІ ст. Стан і біорізноманіття екосистем природоохоронних територій», 12–15 вересня 2019 р., Львів – Шацьк. – Львів : СПОЛОМ, 2019. – С. 27–30.

Баландюх Н. Трофічні особливості ропухи сірої (Bufo bufo) та жаби трав’яної (Rana temporaria) на території Українського Розточчя / Н. Баландюх, Б. Андріїшин, О. Решетило // Мат-ли Х Міжнар. конфер. УГТ, 16–18 вересня 2019 р., Кам’янець-Подільський. – Київ, 2019. – С. 7–8.

Решетило О. Загибель амфібій на автошляхах Закарпаття під час весняних міграцій / О. Решетило, В. Струс, Б. Андріїшин, Ю. Струс, А.-А. Осієва, Н. Коваль, Н. Баландюх // Мат-ли Х Міжнар. конфер. УГТ, 16–18 вересня 2019 р., Кам’янець-Подільський. – Київ, 2019. – С. 52–53.

Шидловський І.В., Дубовик О.А., Струс Ю.М., Скирпан М.В. Спостереження червонокнижних видів птахів протягом 2009 – 2019 років (матеріали до четвертого видання) // Матеріали до 4-го видання Червоної книги України. Тваринний світ / Серія: «Conservation Biology in Ukraine». – Вип. 7, Т. 3. – Київ, 2019. – С. 332–343.

Банік М. В., Шидловський І. В., Редінов К. О., Струс Ю. М. Пропозиції щодо доповнення новими видами птахів четвертого видання Червоної книги України // Матеріали до 4-го видання Червоної книги України. Тваринний світ / Серія: «Conservation Biology in Ukraine». – Вип. 7, Т. 3. – Київ, 2019. – С. 353–364.

Шидловський І. В. Спостереження регіонально рідкісних та червонокнижних видів птахів на території Шацького НПП / Шидловський І. В., Струс Ю. М., Матейчик В. І. // Мат-ли Міжнар. зоол. конф. «Фауна України на межі ХХ-ХІ ст. Стан і біорізноманіття екосистем природоохоронних територій», 12-15 вересня 2019 р., Львів –  Шацьк. – Львів: Сполом, 2019. – С. 185-187.

Назарук К. М. Олексанрд Завадський природодослідник Галичини / Назарук К. М., Царик Й. В., Шидловський І. В. // Мат-ли Міжнар. зоол. конф. «Фауна України на межі ХХ-ХІ ст. Стан і біорізноманіття екосистем природоохоронних територій», 12-15 вересня 2019 р., Львів –  Шацьк. – Львів: Сполом, 2019. – С. 3-5.

Назарук К. Зоопланктонні угруповання озера Біле (Рівненський природний заповідник) / К.М. Назарук, Р.О. Журавчак // Перспективи гідроекологічних досліджень в контексті проблем довкілля та соціальних викликів: Збірник матеріалів VIІI з'їзду Гідроекологічного товариства України, присвяченого 110–річчю заснування Дніпровської біологічної станції. – Київ, 2019. – С. 70–71.

Ivanets O.R. Cyclopidae (CrustaceaCopepoda) Family in the researches of professor A. Wierzejski on the territory of Galicia / O.R. Ivanets // Abstracts of the 4th International scientific and practical conference “Scientific achievements of modern society”, December 4–6, Liverpool, United Kingdom : Cognum Publishing House, 2019. P. 819–822.

Іванець О.Р. Водойми Полісся та прилеглих теренів у гідробіологічних дослідженнях Бенедикта Дибовського / О.Р. Іванець // Мат-ли міжнар. наук.-практ. конфер. «Природа Полісся: дослідження та охорона», присвяченої 20-річчю Рівненського природного заповідника, 13–15 червня 2019 р., Сарни. – Рівне, 2019. – C. 23–27.

Іванець О.Р. Родина Daphniidae Straus, 1820 у видовій структурі кладоцероценозів Галичини за матеріалами досліджень професора А. Вежейського / О.Р. Іванець // Перспективи гідроекологічних досліджень в контексті проблем довкілля та соціальних викликів: Збірник матеріалів VIІI з'їзду Гідроекологічного товариства України, присвяченого 110–річчю заснування Дніпровської біологічної станції. – Київ, 2019. – С. 40–43.

 

2018

Полуда А. М., Гаврись Г. Г., Шидловський І. В. Пісочник великий (Зуйок великий) Charadrius hiaticula // Енциклопедія мігруючих видів диких тварин України / під загальною редакцією к.б.н., с.н.с. Полуди А.М. – Київ, 2018. – С. 279-280. (опублікавано із запізненням).
Шидловський І. В., Полуда А. М., Фесенко Г. В. Чайка Vanellus vanellus // Енциклопедія мігруючих видів диких тварин України / під загальною редакцією к.б.н., с.н.с. Полуди А.М. – Київ, 2018. – С. 287-288. (опублікавано із запізненням).
Полуда А. М., Шидловський І. В. Вівсянка очеретяна Emberiza schoeniclus // Енциклопедія мігруючих видів диких тварин України / під загальною редакцією к.б.н., с.н.с. Полуди А.М. – Київ, 2018. – С. 652-653. (опублікавано із запізненням).

Anistratenko V. Karl E. von Baer's collection of Caspian Sea molluscs stored in the Zoological Museum of Lviv University, Ukraine. Part 1. Catalogue and general description / Anistratenko V., Anistratenko O., Shydlovskyy I. // Archiv für Molluskenkunde International Journal of Malacology. – 2018. – Vol. 147 (2). – P. 223-236.

Струс Ю. М. Лучні кулики в басейні Верхньої Прип’яті: просторове розміщення і динаміка чисельності / Струс Ю. М., Шидловський І. В., Горбань І. М. // Бранта. Збірник наукових праць Азово-Чорноморської орнітологічної станції. – 2018. – Вип. 21. – С. 51-69.

Shydlovskyy I. Bats (Chiroptera) in the collection of the Zoological Museum of Lviv University, Ukraine / Shydlovskyy I., Zatushevsky A., Kusnezh O. // Theriologia Ukrainica. – 2018. – Vol. 16. – P. 85-90.
Тимків І. Матеріали до 4-го видання Червоної книги України. Тваринний світ / Тимків І., Шидловський І., Назарук К., Затушевський А. // Серія: «Conservation Biology in Ukraine». – Вип. 7, Т. 2. – Київ, 2018. – С. 322–325.
Кагало О. Природоохоронне значення території Центрального Свидовця (Українські Карпати) / Кагало О., Канарський Ю., Микітчак Т., Ковтонюк О., Кобів Ю., Кияк В., Сичак Н., Башта А.-Т., Царик Й., Дикий І., Шидловський І., Решетило О. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Географія. – 2018. – Вип. 70. – С. 35-46.
Шидловський І. Поселення припутнів (Columba palumbus L.) на території Шацького біолого-географічного стаціонару Львівського національного університету імені Івана Франка / Шидловський І., Назарук К. // Мат-ли наук. конфер. «Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку», 13–16 вересня 2018 р., Шацьк. – Львів : СПОЛОМ, 2018. − С. 109–111.
Tymkiv I. Collection of Bumblebees (Hymenoptera, Apidae, Bombus Latreille, 1802) in Zoological Museum of Ivan Franko National University of Lviv / I. Tymkiv, I. Shydlovskyy, K. Nazaruk, A. Zatushevskyy // Visnyk of the Lviv University. Series Biology. – 2018. – Issue 77. – P. 124-128.
Шидловський І. Життєвий шлях і науковий доробок Бенедикта Дибовського / Шидловський І., Затушевський А. // Молодь і поступ біології: програма і тези доповідей XIV Міжнародної наукової конференції студентів і аспірантів, присвяченої 185 річниці від дня народження Б. Дибовського (м. Львів, 10-12 квітня 2018 р.). – Львів, 2018. – С. 35-43.
Шидловський І. Професор Бенедикт Дибовський та його спадщина в зоологічній науці // Шидловський І., Затушевський А., Царик Й. / Зб. статей наук. конф. "Професор Бенедикт Дибовський – визначний дослідник спільної природної спадщини Польщі, Білорусі та України", Львів, 10-12 травня 2018 р. – Львів: Компанія "Імперіал", 2018. – С. – 168-181.

 

2017

Шидловський І. В. Зміна чисельності куликів в долині річки Прип’ять в межах НПП «Прип’ять-Стохід» / Шидловський І. В., Струс Ю. М., Матейчик В. І. // Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку та інших природоохоронних територій : матеріали наук. конф. (Шацьк, 7-10 вересня 2017 року). – Львів: Сполом, 2017. – С. 121-123.

Шидловський І. В. Особливості та проблеми функціонування університетських музеїв / Шидловський І. В., Гнатина О. С. // Всеукраїнський Музейний Форум. Матеріали науково-практичної конференції; за ред. Л. О. ГРІФФЕНА. – Переяслав-Хмельницький, 2017. − С. 343-346.

Каталог земноводних Зоологічного музею Львівського національ­ного університету імені Івана Франка / [Затушевський А. Т., Шидловський І. В., Біляк І. Т., Смірнов Н. А., Гнатина О. С.]. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2017. – 48 с. – (Серія “Зоологічні надбання”).

Shirokaya, A. A., Sitnikova, T. Ya., Kijashko, P. V., Shydlovskyy, I. V., Prozorova, L. A. & Yamamuro, M. A review of the Lake Baikal limpets, family Acroloxidae Thiele, 1931 (Mollusca: Pulmonata: Hygrophila), based on type specimens, with keys to the genera // Archiv für Molluskenkunde. – 2017. – Heft 146 (1). – S. 9-64. (Impact Factor: 1.077)

Zatushevskyy A. REPRESENTATIVENESS OF THE MAMMALIAN COLLECTION OF THE ZOOLOGICAL MUSEUM OF LVIV UNIVERSITY / Zatushevskyy A., Shydlovskyy I., Tymkiv I. // Proceedings of the Theriological School. – 2016. – Vol. 14. – P. 41–48.

Природнича музеологія: навч. посібник /  О. С. Климишин, І. В. Шидловський. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 208 с.

Фесенко Г. В. Знахідки нових видів птахів і ревізія складу регіональної фауни / Фесенко Г. В., Шидловський І. В.  // Troglodytes. Праці Західноукраїнського орнітологічного товариства. – 2016. – Вип. 7. – С. 21-28.

Шидловський І. В. Хранилище скарбів природи. Хроніка найстарішого Зоологічного музею України / Шидловський І. В., Затушевський А. Т. // Зелені Карпати. – 2016. – Вип. 1-4. – С. 113-120.

Горбань І. М. 90 років з дня народження Сребродольської Наталії Іллівни / Горбань І. М., Гнатина О. С., Шидловський І. В. // Troglodytes. Праці Західноукраїнського орнітологічного товариства. – 2016. – Вип. 7. – С. 250-251.

Шидловський І. В. 70 років з дня народження Колоденського Віктора Петровича / Шидловський І. В., Кийко А. О. //  Troglodytes. Праці Західноукраїнського орнітологічного товариства. – 2016. – Вип. 7. – С. 252-253.

 

2016

Shydlovskyy I., Kuzyo H. Anthropogenic or ecological trap: what is causing the population decline of the Lapwing Vanellus Vanellus in Western Ukraine? // The RING. – 2016. – Vol. 38. – P. 43-55.

Струс Ю. Стан гніздових популяцій лучних видів куликів на Львівщині упродовж 2009-2014 рр. та рекомендації щодо їх охорони / Ю. Струс, І. Шидловський // Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. – 2016. – Вип. 72. – С. 168-179.

Царик Й. Очеретянки роду Acrocephalus Naum. у системі консорцій / Й. Царик, О. Гнатина // Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. – 2015. – Вип. 70. – С. 155–161.

Горбань І. М.  План адаптації місцевих громад Яворівщини (Розточчя, Львівська обл.) до наслідків зміни клімату в умовах території з високим природоохоронним статусом / [Горбань Ігор,  Більський Іван, Більська Леся, Стрямець Галина, Башинська Юлія, Скобало Оксана,  Горбань Остап, Горбань Любов, Хомин Ігор, Лєснік Володимир,  Забитівський Юрій, Любинець Ірина, Назарук Катерина, Тимків Ірина]. – Івано–Франкове-Львів, 2016. – 48 с.

Андріїшин Б. Недавні знахідки жаби прудкої Rana dalmatina (Anura, Ranidae) в Долинському районі Івано-франківської області / Б. Андріїшин, О. Гнатина, М. Бойків, О. Решетило // ХІ Міжнар. конф. студентів і аспірантів «Молодь і поступ біології» : збірник тез, 19–21 квітня 2016 р., м. Львів. – Львів, 2016. – С. 192.

Загородний І. Результати аналізу пелеток сипухи (Tyto alba L.) з території Берегівського району (Закарпаття) / І. Загородний, Л. Покритюк, О. Гнатина, І. Дикий, М. Горбачук // ХІ Міжнар. конф. студентів і аспірантів «Молодь і поступ біології» : збірник тез, 19–21 квітня 2016 р., м. Львів. – Львів, 2016. – С. 197-198.

Гнатина О. С. Міжнародний досвід збереження очеретянки прудкої Acrocephalus paludicola в Європі / О. С. Гнатина, І. М. Горбань // Мат-ли наук. конфер. «Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку», 08–11 вересня 2016 р., Шацьк. – Львів : СПОЛОМ, 2016. − С. 18-20.

Тимків І. Історія досліджень бджолиних (Hymenoptera, Apoidea) на території Українського Розточчя 1864 – 1950 рр. / Тимків І. // Мат-ли наук. конфер. «Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку», 08–11 вересня 2016 р., Шацьк. – Львів : СПОЛОМ, 2016. − С. 92–93.

Павлич С. Дистанція злякування воронових птахів в урбанізованих ландшафтах на прикладі м. Львова / Павлич С., Затушевський А. // ХІI Міжнар. конф. студентів і аспірантів «Молодь і поступ біології» : збірник тез, 19–21 квітня 2016 р., м. Львів. – Львів, 2016. – С. 202–203.

 

2015

Затушевський А., Загороднюк І., Питель С., Шидловський І. Тушканчик малий (Pygeretmus pumilio) у фондах Зоологічного музею Львівського університету: до теми поширення в Україні // Novitates Theriologicae. – 2015. – Вип. 9 (Дослідження ссавців степових регіонів). – С. 142-148. (опублікавано із запізненням).

Загородний І.В. Живлення сови вухатої Asio otus L. у Львові / Загородний І. В., Комарницький І. В., Дикий І. В. // Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку: матеріали наук. конф., (10-13 вересня 2015 р., смт. Шацьк). – Львів: СПОЛОМ, 2014. – С. 30-31.

Затушевський А. Адам Уляновський – невідомий природодослідник / Затушевський А., Шидловський І. // Внесок натуралістів-аматорів у вивчення біологічного різноманіття / Мат-ли Міжнар. наук. конф., присвяч. 200-річчю з дня нарожд. Людвига Вагнера. 14-16 травня 2015 р., Берегово, Україна. – Берегово, 2015. – С. 108-110. (англ.).

Затушевський А. БРИҐІДЕР Володимир-Сильвестр / А. Затушевський, Ю. Ковалів // Наукове товариство імені Шевченка. Енциклопедія. Том 2, Бібл-Вес. – Львів, 2014. С. 352–355.

Ковальчук О. Модельні трофічні ланцюги в екосистемах Малого Полісся і біомагніфікація важких металів / Ковальчук О., Комарницький І. // Молодь і поступ біології: збірник тез ХІ Міжнар. наук. конф. студентів і аспірантів (20–23 квітня 2015 року, Львів). – Львів, 2015. – С. 252-253.

Комарницький І. Гніздування канюка звичайного (Buteo buteo L.) в умовах Волинського Полісся / Комарницький І., Шидловський І. // Молодь і поступ біології: збірник тез ХІ Міжнар. наук. конф. студентів і аспірантів (20–23 квітня 2015 року, Львів). – Львів, 2015. – С. 289-290.

Комарницький І. Роль музейних колекцій у дослідженнях рідкісних видів денних хижих птахів / Комарницький І., Шидловський І. // Природничі музеї: роль в освіті та науці: Матеріали IV Міжнародної конференції / Національний науково-природничий музей НАН України; за ред. І. Загороднюка. – Київ, 2015. –Ч. 2. – С. 87-88.

Комарницький І.В. Топічні зв’язки канюка звичайного Buteo buteo L. (Aves: Falconiformes) у Рівненському природному заповіднику, Шацькому національному природному парку та на суміжних територіях / Комарницький І. В., Франчук М. В. // Біологічні студії / Studia Biologica. – 2015. – Том 9, № 1. – С. 211-222.

Скирпан М. Фенологія міграції лунів (Circus) на території Українського Розточчя / Скирпан М., Комарницький І. // Молодь і поступ біології: збірник тез ХІ Міжнар. наук. конф. студентів і аспірантів (20–23 квітня 2015 року, Львів). – Львів, 2015. – С. 302-303.

Струс Ю. Вплив зміни біотопів у пункті міграційної зупинки «Заказник Чолгинський» на видовий склад і чисельність куликів / Струс Ю., Шидловський І. // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. – 2015. – Вип. 69. – С. 129-139.

Тимків І. Експансія пелопея вигнутого Sceliphron curvatum (F. Smith, 1870) у Центральній та Східній Європі / І. Тимків, К. Назарук, І. Шидловський, Й. Царик // Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. – 2015. – Вип. 70. – С. 181-187.

Тимків І. Рід Bombus Latr., 1802 у колекції Зоологічного музею Львівського національного університету ім. Івана Франка / І. Тимків, І. Шидловський // Природничі музеї: роль в освіті та науці : Матеріали IV Міжнародної наукової конференції / Національний науково-природничий музей НАН України ; за ред. І. Загороднюка. – Київ, 2015. – Ч. 2. – С. 67-68.

Шидловський І. Дослідник Далекого Сходу – Михайло Янковський / Шидловський І., Затушевський А., Царик Й. // Вклад натуралістів-аматорів у вивчення біологічного різноманіття / Мат-ли Міжнар. наук. конф., присвяч. 200-річчю від дня нарожд. Людвіга Вагнера. 14-16 Травня 2015 р., Берегово, Україна. – Берегово, 2015. – С. 646-649.

Шидловський І. Іменні колекції Зоологічного музею Львівського університету / Шидловський І., Затушевський А. // Природничі музеї: роль в освіті та науці : Матеріали IV Міжнародної наукової конференції / Національний науково-природничий музей НАН України ; за ред. І. Загороднюка. – Київ, 2015. – Ч. 2. – С. 76–78. (англ.).

Шидловський І. Ян Каліновський – видатний природодослідник Далекого Сходу та Південної Америки / Шидловський І., Затушевський А. // Внесок натуралістів-аматорів у вивчення біологічного різноманіття / Мат-ли Міжнар. наук. конф., присвяч. 200-річчю з дня нарожд. Людвига Вагнера. 14-16 травня 2015 р., Берегово, Україна. – Берегово, 2015. – С. 93-95. (англ.).

Шидловський І. Іменні колекції Зоологічного музею Львівського Університету / Шидловський І., Затушевський А., Тимків І., Комарницький І., Савицька О. // Музеї Львова: події, колекції, люди : мат-ли наук.-практ. конф., Львів, 30-31 жовтня 2014 р. – Львів: Апріорі, 2015. – С. 13-37.

 

2014

Башта А.-Т. Видовий склад і просторовий розподіл рукокрилих (Chiroptera) Українського Розточчя / Башта А.-Т., Кусьнеж О., Івашків І. // Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. − 2013. − Вип. 63.  − С. 44-50

Башта А.-Т.В. Клас Cсавці – Mammalia / Башта А.-Т. В., Дикий І. В., Черемних Н., Івашків І., Кусьнеж О. // Рідкісні та зникаючі види тварин Львівської області / ред. Башта А.-Т.В., Канарський Ю.В., Козловський М.П. – Львів, 2013. – С. 170–201.

Білоконь С. Мінливість вивірки звичайної (Sciurus vulgaris L.) заходу України за мікросателітними локусами / Білоконь С., Белоконь М. , Белоконь Ю., Дикий І. // Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. – 2014. – Вип. 65. – С. 296–305.

Гнатів П. С. Історія й багатство колекцій Зоологічного музею Львівського національного аграрного університету та його перспектива в популяризації екологічних знань / П. С. Гнатів, І. В. Шидловський, А. Т. Затушевський // Наукові записки Державного природознавчого музею. – 2014. – Вип. 30. – С. 51-58.

Дикий І.В. Про видання «Історія музейної справи та зоологічних музеїв університетів України» І. В. Шидловського (2012) / І.В. Дикий // Зоологічні колекції та музеї : збірник наукових праць. За ред. І. Загороднюка ; Національний науково-природознавчий музей НАН України. – Київ, 2014. – С. 155-156.

Дикий І. В. Особливості росту молоді тюленя Уедделла (Leptonychotes weddellii) / Дикий І.В., Салганський О.О. // Український антарктичний журнал. – 2013. – № 12. – С. 258–264.

Дикий І. ПАЛІЙ Валентин Федорович / І. Дикий // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2-х т. − Т. 2: Л-Я. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – С. 253.

Дикий І. ПАЛІЙ Михайло Опанасович / І. Дикий // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2-х т. − Т. 2: Л-Я. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – С. 253-254.

Загороднюк І.В. Акроніми зоологічних колекцій України / І.В. Загороднюк, І.В. Шидловський // Зоологічні колекції та музеї : збірник наукових праць. За ред. І. Загороднюка ; Національний науково-природознавчий музей НАН України. – Київ, 2014. – С. 33-43.

Затушевський А. Микола Іванович Черкащенко (до 100-річчя з дня народження) / А. Затушевський // Troglodytes. Праці ЗУОТ. – 2013. – Вип. 4. – С. 142-144.

Затушевський А. Носкевич Ян / А. Затушевський // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2-х т. − Т. 2: Л-Я. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – С. 208.

Затушевський А. ПАВЛОВ Зиновій Іванович / А. Затушевський // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2-х т. − Т. 2: Л-Я. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – С. 245.

Затушевський А. ТИСОВСЬКИЙ Олександр Васильович / А. Затушевський // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2-х т. − Т. 2: Л-Я. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – С. 520-521.

Затушевський А. ШАРСЬКИЙ (SZARSKI) Казимир Мартинович (Kazimierz Witalis) / А. Затушевський, І. Білінська // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2-х т. − Т. 2: Л-Я. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – С. 666.

Климишин О.С. Історія становлення природничих музеїв / О. С. Климишин, І.В. Шидловський // Наукові записки Державного природознавчого музею. – 2014. – Вип. 30. – С. 23-30.

Кусьнеж О.В.  Рідкісні види рукокрилих (Chiroptera) у фондах Зоологічного музею Львівського НУ ім. І. Франка / О.В. Кусьнеж // Зоологічні колекції та музеї : збірник наукових праць / за ред. І. Загороднюка ; Національний науково-природознавчий музей НАН України. – Київ, 2014. – С. 68-71.

Пекло А. М. Тюлени Аргентинских островов (Антарктика) / Пекло А. М., Дикий И. В. // Збірник праць Зоологічного музею. – 2012. – № 43. – С. 104–116.

Рачковський Г. РОСІНСЬКИЙ (Rosiński) Болеслав / Г. Рачковський, І. Білінська, А. Затушевський // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2-х т. − Т. 2: Л-Я. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – С. 380-381.

Рошаль А. Д. Примитивные почвы горы Demaria (Graham Land, Antarctic Peninsula): Морфология. Минеральный состав, вертикальное распределение / Рошаль А. Д., Краснопёрова А. П., Дикий И. В., Юхно Г. Д., Сизова З. А., Шмырев Д. В., Гамуля Ю. Г., Утевский А. Ю. // Український антарктичний журнал. – 2013. – № 12. – С. 265-281.

Шидловський І.В. 2012 – Рік музеїв в Україні / І.В. Шидловський, А.Т. Затушевський // Зоологічні колекції та музеї : збірник наукових праць. За ред. І. Загороднюка ; Національний науково-природознавчий музей НАН України. – Київ, 2014. – С. 10-15.

Шидловський І.В. Публікації каталогів зоологічних колекцій України / І.В. Шидловський, І.С. Хамар // Зоологічні колекції та музеї : збірник наукових праць. За ред. І. Загороднюка ; Національний науково-природознавчий музей НАН України. – Київ, 2014. – С. 151-154.

Шидловська І. Аборигени Австралії / І. Шидловська, І. Шидловський / Колосок. Науково-популярний природничий журнал для дітей. – 2014. - № 7. – С. 34–43.

Шидловська І. Хто такі чайки? / І. Шидловська, І. Шидловський / Колосок. Науково-популярний природничий журнал для дітей. – 2014. - № 5. – С. 26–31.

Шидловський І. Спілка молодих орнітологів України / І. Шидловський // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2-х т. − Т. 2: Л-Я. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – С. 458.

Шидловський І. ТИННИЙ Нестор Васильович / І. Шидловський // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2-х т. − Т. 2: Л-Я. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – С. 520.

Шидловський І. ЧЕРКАЩЕНКО Микола Іванович / І. Шидловський // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2-х т. − Т. 2: Л-Я. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – С. 646–647.

Шидловський І. В. Анатолію Михайловичу Полуді – 60 / І. Шидловський // Troglodytes. Праці ЗУОТ. – 2013. – Вип. 4. – С. 145–146.

Шидловський І.В. Методи визначення статі, віку й жирності птахів та їх документування / І. В. Шидловський, А. Т. Затушевський, Н. А. Пісулінська, Горбань І. М. // Troglodytes. Праці ЗУОТ. – 2013. – Вип. 4. – С. 60-78.

Holovachov O. Whole-drawer imaging of entomological collections: benefits, limitations and alternative applications / O. Holovachov, A. Zatushevskyy, I. Shydlovsky // Journal of Conservation and Museum Studies. – 2014. – Vol. 12(1), Art. 9. – P. 1-13.

Stronen AV. North-South Differentiation and a Region of High Diversity in European Wolves (Canis lupus) / Stronen A. V., Jędrzejewska B., Pertoldi C., Demontis D., Randi E., Niedziałkowska M., Pilot M., Sidorovich V. E., Dykyy I. et al. (2013) // PLoS ONE 8(10): e76454. doi:10.1371/journal.pone.0076454.

Tsyba A. O. A Record of Perccottus glenii (Pisces, Odontobutidae) in Khmelnitsky Region / Tsyba A. O., Pekarik L., Dykyy I. // Vestnik zoologii. − 2013. − Вип. 47(5). − С. 474.

Білоконь С. Ю. Поліморфізм вивірки звичайної Sciurus vulgaris L. з Якутії за мікросателітними локусами / Білоконь С. Ю., Белоконь М.М., Белоконь Ю. С., Захаров Є. С., Дикий І. В. // Мат-ли наук. конфер. «Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку», 11−14 вересня 2014 р. – Львів: СПОЛОМ, 2014. – С. 9−10.

Ганас Р. Особливості живлення ведмедя бурого (Ursus arctos) на заході України / Ганас Р., Дикий І. // Х Міжнар. конф. студентів і аспірантів «Молодь і поступ біології»: збірник тез, 8–11 квітня 2014 року, м. Львів. – Львів: СПОЛОМ, 2014. – С. 146.

Гринюк П. Особливості гніздо будування ластівки берегової (Riparia riparia L.) на території Малого Полісся / П. Гринюк, І. Шидловський // Х Міжнар. конф. студентів і аспірантів «Молодь і поступ біології»: збірник тез, 8–11 квітня 2014 року, м. Львів. – Львів: СПОЛОМ, 2014. – С. 147.

Дикий И. Создание новых морских охранных районов (МОР) в районе архипелага Аргентинские острова / Дикий И., Утевский А., Берёзкина А., Калюжная Т., Моисеенко Е. // I Международная научно-практическая конференция «Мониторинг состояния природной среды Антарктики и обеспечение деятельности национальных экспедиций»: материалы конференции, 26-29 мая 2014 г., Нарочь. –  Минск: "Экоперспектива", 2014. – С. 71–73.

Дикий И. Криль как основной компонент питания ластоногих в районе архипелага Аргентинских островов / Дикий И., Берёзкина А., Калюжная Т., Моисеенко Е. // I Международная  научно-практическая конференция «Мониторинг состояния природной среды Антарктики и обеспечение деятельности национальных экспедиций»: материалы конференции, 26-29 мая 2014 г., Нарочь. –  Минск: "Экоперспектива", 2014. – С. 67–71

Загородний І. В. Видове різноманіття риб, що входять у спектр живлення тюленя Уеделла (Leptonychotes weddelli) в межах архіпелагу Аргентинські о-ви (Зах. Антарктика) / Загородний І. В., Дикий І. В. // Мат-ли наук. конфер. «Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку», 11−14 вересня 2014 р. – Львів: СПОЛОМ, 2014. – С. 28–29.

Комарницький І. Живлення боривітра звичайного (Falco tinnunculus L.) протягом гніздового сезону у місті Львові / І. Комарницький, І. Горбань, І. Шидловський // Х Міжнар. конф. студентів і аспірантів «Молодь і поступ біології»: збірник тез, 8–11 квітня 2014 року, м. Львів. – Львів: СПОЛОМ, 2014. – С. 150–151.

Кусьнеж О. В. Знахідки рідкісних видів рукокрилих (Chiroptera) у НПП «Сколівські Бескиди» / Кусьнеж О. В., Чайка Ю. Б. // Природничі дослідження на Поділлі : матеріали між нар. наук.-практ. конф. (Камянець-Подільський, 23-25 вересня 2014 р.). – Камянець-Подільський, 2014. – С. 64-65.

Наконечна М. Фауна рукокрилих Галицького національного парку / Наконечна М., Дикий І., Бучко В., Кусьнеж О. // Х Міжнар. конф. студентів і аспірантів «Молодь і поступ біології»: збірник тез, 8–11 квітня 2014 року, м. Львів. – Львів: СПОЛОМ, 2014. – С. 154–155.

Радзіховська У. В. Ценотичні зв’язки лелеки білого Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758)З на території Зборівського району тернопільської області / Радзіховська У. В., Дикий І. В. // Мат-ли наук. конфер. «Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку», 11−14 вересня 2014 р. – Львів: СПОЛОМ, 2014. – С. 65–66.

Савицька О. М. Свинець в організмі кажанів на заході України / Савицька О. М., Андрейків А. А., Кусьнеж О. В. // Мат-ли наук. конфер. «Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку», 11−14 вересня 2014 р. – Львів: СПОЛОМ, 2014. – С. 73-74.

Синенька К. Ю. Кольорова мінливість ящірки прудкої Lacerta agilis (REPTILIA, LACERTIDAE) заповідних територій Українського Розточчя / Синенька К. Ю., Дикий І. В. // Мат-ли наук. конфер. «Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку», 11−14 вересня 2014 р. – Львів: СПОЛОМ, 2014. – С. 74–75.

Скирпан М. Зимівлі щевриків (Anthus spp.) на території Українського Розточчя / М. Скирпан, І. Горбань, І. Шидловський, М. Сеник // Х Міжнар. конф. студентів і аспірантів «Молодь і поступ біології»: збірник тез, 8–11 квітня 2014 року, м. Львів. – Львів: СПОЛОМ, 2014. – С. 156–157.

Шидловський І. В. Антропогенна чи екологічна пастка?: причини зниження чисельності чайки (Vanellus vanellus L.) / І. В. Шидловський // Національні природні парки – минуле, сьогодення, майбутнє. Мат-ли Міжнар. наук.-практ. конф. до 30-річчя створення Шацького національного природного парку (Світязь, 23-25 квітня 2014 року). – К.: ЦП «Компринт», 2014. – С. 184–189.


2013

Бокотей А.А. Олександр Михайлович Пекло (до 60-річчя з дня народження) / Бокотей А.А., Дикий І.В. // Troglodytes. Праці Західноукраїнського орнітологічного товариства. – 2013. – В. 3. – С. 189–191.

Гірна А.Я. Матеріали до фауни павуків Передкарпаття за результатами ревізії колекції зоологічного музею Львівського національного університету /  Гірна А.Я., Жукавець Є.М., Лєснік В.В., Шидловський І.В. // Наукові основи збереження біотичної різноманітності. – 2012. – Т. 2 (9), № 1. – С. 257–270. – ISSN 2220-3087.

Дикий І. Особливості живлення антарктичних тюленів в районі архіпелагу Аргентинських островів // Document CCAMLR № WG-EMM-12/P1. — 8 June 2012,  Р. 1−9. (англ.).

Журавчак Р.О. До вивчення фауни проектованого національного природного парку «Нобельський» / Журавчак Р.О., Шидловський І.В. // Заповідна справа в Україні. – 2012. – Т. 18., Вип. 1–2. – С. 42–50.

Парнікоза I. Використання Deschampsia antarctica для будівництва гнізд домініканськими мартинами в районі Аргентинських островів (морська Антарктида) і її можлива роль у розселенні рослинності / Parnikoza I., Dykyy I., Ivanets V., Kozeretska I., Kunakh V., Rozhok A., Ochyra R. Convey P. // Polar Biology. − November 2012. − Volume 35. − Issue 11. − Р. 1753−1758. (англ.).

Пісулінська Н.А. Орнітологічна колекція Ф.Й. Страутмана у Зоологічному музеї ЛНУ імені Івана Франка / Пісулінська Н.А. // Наукові читання пам’яті професора Ф.Й. Страутмана (Львів, 7 березня 2013 р.): матеріали читань. – Львів, 2013. – C. 11−13.

Рогуля А.С. Вівчарики (Phylloscopus) і кропив’янки (Sylvia) орнітологічної колекції Ф.Й. Страутмана у фондах зоологічного музею ЛНУ імені Івана Франка / А. С. Рогуля, Н.А. Пісулінська // Наукові читання пам’яті професора Ф.Й. Страутмана (Львів, 7 березня 2013 р.): матеріали читань – Львів, 2013. – C. 15–17.

Струс Ю.М. Міграції куликів (Aves: Charadrii) в орнітологічному заказнику «Чолгинський» / Струс Ю.М., Шидловський І.В. // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. – 2013. – Вип. 61. – С. 133–143.

Струс Ю.М. Міграція набережника Actitis hypoleucos L. (Aves: Charadriiformes) в орнітологічному заказнику «Чолгинський» / Струс Ю.М., Шидловський І.В. // Біологічні Студії / Studia Biologica. – 2013. – Том 7, № 2. – С. 139–148.

Фесенко Г.В. Зоогеографічні особливості поширення птахів. Частина 2. Палеогейська і Арктогейська суші / Фесенко Г.В., Шидловський І.В. // Біологічні студії / Studia Biologica. – 2013. – Т. 7, № 1. – С. 205–226.

Shkvyria M. Conditions of Captive Brown Bears in Ukraine / Shkvyria M., Dykyy I. // International Bear News. − Summer 2013. − Vol. 22 − No. 2. − P. 35–36. (англ.).

Біганський А.С. Ценотичні зв’язки рептилій Малого Полісся / Біганський А.С., Дикий І.В. // IX Міжнар. наук. конф. студентів і аспірантів «Молодь і поступ біології» (Львів, 16–19 квітня 2013 року): збірник тез. – Львів, 2013. – С. 238–239.

Білоконь С. Морфологічний та генетичний поліморфізм білки звичайної, Sciurus vulgaris L., на території Прикарпаття / Білоконь С., Белоконь М., Белоконь Ю., Дикий І. // IX Міжнар. наук. конф. студентів і аспірантів «Молодь і поступ біології» (Львів, 16–19 квітня 2013 року): збірник тез. – Львів, 2013. – С. 239–240.

Bilokon S.Yu. Genetic variability of common sguirrel, Sciurus vulgaris L., in Western Ukraine / Bilokon S. Yu., Belokon M. M., Belokon Yu. S., Dikiy (Dykyy) I. V. // Molecular genetic approaches in taxonomy and ecology: abstracts of the Scientific Conference (Rostov-on-Don, 25–29 March 2013). – Rostov-on-Don, 2013. – P. 16.

Ганас Р. Особливості живлення деяких представників родини Мустелові (Mustelidae) Заходу України / Ганас Р. Дикий І. // IX Міжнар. наук. конф. студентів і аспірантів «Молодь і поступ біології» (Львів, 16–19 квітня 2013 року): збірник тез. – Львів, 2013. – С. 242−243.

Дикий І. Адвентивна іхтіофауна рік Південний Буг та Случ і їхніх приток / Дикий І., Пекарік Л., Каспарова Є., Циба А., Янко К. // Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку (Шацьк, 12-15 вересня 2013 р.) : матеріали наук. конф. – Львів, 2013. – C. 16–19.

Дикий І.В. Вплив аномального сезону антарктичного літа на розмноження пінгвінів папуа Pygoscelis papua в районі Аргентинських островів / Дикий І.В., Салганський О.О. // Наукові читання пам’яті професора Ф.Й. Страутмана (Львів, 7 березня 2013 р.) : матеріали читань – Львів, 2013. – C. 23–24.

Зайцева-Анциферова Г. Ю. Вовчки на заповідних територіях Волинської області / Зайцева-Анциферова Г. Ю., Затушевський А. Т., Лисачук Т. І. // Теріофауна заповідних територій та збереження ссавців / Упорядники: І. Загороднюк та З. Селюніна. Гола Пристань: Українське теріологічне товариство НАН України, 2012. – С. 20.

Затушевський А. Т. Життєвий шлях і науковий доробок професора Федора Йогановича Страутмана / Затушевський А. Т., Шидловський І. В., Бокотей А. А. // Наукові читання пам’яті професора Ф.Й. Страутмана : матеріали читань (7 березня 2013 р., м. Львів). – 2013. – С. 5–8.

Затушевський А. Т. Оселища родини дятлових Picidae на Розточчі та Поліссі / Затушевський А. Т., Горбань І. М. // Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку (Шацьк, 12–15 вересня 2013 р.) : матеріали наук. конф. – Львів, 2013. – C. 25–27.

Затушевський А.Т. Життєвий шлях і науковий доробок професора Федора Йогановича Страутмана / Затушевський А.Т., Шидловський І.В., Бокотей А.А. // Наукові читання пам’яті професора Ф.Й. Страутмана (Львів, 7 березня 2013 р.): матеріали читань – Львів, 2013. – C. 5–8.

Лєснік В.В. Рибні угруповання стариць р. Західний Буг в околицях м. Кам`янка Бузька / Лєснік В., Дикий І. // Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку (Шацьк, 12–15 вересня 2013 р.): матеріали наук. конф. – Львів, 2013. – C. 42–44.

Музика І. Фенологічні особливості льоту бабок Розточчя / Музика І., Шидловський І. // Молодь і поступ біології : збірник тез ІХ Міжнар. наук. конф. студентів і аспірантів (16–19 квітня 2013 року, Львів). − С. 257−258.

Пісулінська Н.А. Орнітологічна колекція Ф.Й. Страутмана у Зоологічному музеї ЛНУ імені Івана Франка / Пісулінська Н.А. // Наукові читання пам’яті професора Ф.Й. Страутмана (Львів, 7 березня 2013 р.): матеріали читань. – Львів, 2013. – C. 11−13.

Реслер О. Сезонні особливості живлення вовка (Canis lupus L.) На території НПП «Сколівські Бескиди» / Реслер О., Дикий І. // IX Міжнар. наук. конф. студентів і аспірантів «Молодь і поступ біології» (Львів, 16–19 квітня 2013 року): збірник тез. – Львів, 2013. – С. 219–220.

Рогуля А.С. Вівчарики (Phylloscopus) і кропив’янки (Sylvia) орнітологічної колекції Ф.Й. Страутмана у фондах зоологічного музею ЛНУ імені Івана Франка / А. С. Рогуля, Н.А. Пісулінська // Наукові читання пам’яті професора Ф.Й. Страутмана (Львів, 7 березня 2013 р.): матеріали читань – Львів, 2013. – C. 15–17.

Сеник М.А. Розподіл, динаміка чисельності й кольорові морфотипи галки (Corvus monedula) у різні періоди року в умовах м. Львова / М.А. Сеник, С.В. Каспарова // Наукові читання пам’яті професора Ф.Й. Страутмана (Львів, 7 березня 2013 р.) Львів, 2013. − С. 38−44.

Тузяк Г.О. Жовта плиска як індикатор змін пасовищних біотопів / Г.О. Тузяк, І.В. Шидловський // П’ята Міжнар. студ. наук.-практ. конф. «Захист навколишнього середовища. Збалансоване природокористування», Львів, 2012. – Львів, 2012. – С. 118-120.

Тузяк Г.О. Зміни орнітофауни заказника «Чолгинський» під впливом сукцесій / Г.О. Тузяк, І.В. Шидловський // Підсумкова наук.-практ. конф. ІІ туру Всеукр. конкурсу студ. наук. робіт за галуззю науки «Екологія та екологічна безпека» : зб. тез, 13-14 березня 2013 р., Донецьк. – Донецьк, 2013. – С. 47.

Шидловський І.В. Особливості гніздування синиці білої Parus cyanus Pallas, 1770 на заході України / Шидловський І.В. // Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку (Шацьк, 12–15 вересня 2013 р.) : матеріали наук. конф. – Львів, 2013. – С. 93–94.

Dykyy I. The Effect of abiotic factors on the reproduction of seabirds on the Argentine Islands // IX Міжнар. наук. конф. студентів і аспірантів «Молодь і поступ біології» (Львів, 16–19 квітня 2013 року) : збірник тез. – Львів, 2013. – С. 7–8.

Dykyy І. V. The Effect of anomal season of antarctic summer on the reproduction of Gentoo penguins (Pygoscelis papua) near Akademik Vernadsky station / Dykyy I.V., Salganskiy O.O., Janko K. // Internationalization of Antarctic research – way to spiritual unity of humanity: abstracts VI International  Antarctic Conference (Kyiv, 15–17 May 2013). – Kyiv, 2013. – P. 59–63.

Parnikoza I. Transfer of Antarctic herb tundra formation fragments by the Larus dominicanus in the Argentine islands area / Parnikoza I., Ivanets V., Dykyy I., Kozeretska I., Kunakh V., Rozhok A., Ochyra R. Convey P. // Internationalization of Antarctic research – way to spiritual unity of humanity: abstracts VI International  Antarctic Conference (Kyiv, 15–17 May 2013). – Kyiv, 2013. – P. 90–93.

Salganskiy O.O. Growth characteristics of Weddell seal pups (Leptonychotes weddellii) of the Argentine islands / Salganskiy O.O., Dykyy I.V. // Internationalization of Antarctic research – way to spiritual unity of humanity: abstracts VI International  Antarctic Conference (Kyiv, 15–17 May 2013). – Kyiv, 2013. – P. 140–143.

Utevsky A. The first underwater testing areas and site of the marine protected area network  in the Argentine islands region archipelago, Akademik Vernadsky station / Utevsky A., Shmyrov D., Janko K., Dykyy І.  // Internationalization of Antarctic research – way to spiritual unity of humanity: abstracts VI International  Antarctic Conference (Kyiv, 15–17 May 2013). – Kyiv, 2013. – P. 78–81.

 

2012

Бокотей А.А. Федір Йоганович Страутман (до 100-річчя з дня народження) / Бокотей А. А., Затушевський А. Т. // Troglodytes. Праці ЗУОТ. – 2012. – Вип. 3. – С. 179–180.Дикий І. В. Ценотичні зв’язки біоти суходолу островів Західної Антарктики / Дикий І.В., Царик Й.В., Шидловський І.В., Трохимець В.Н., Головачов О.В. // Український антарктичний журнал. – 2011-2012. – № 10-11. – С. 239–256.

Парникоза І. Перенесення складових антарктичної трав’янистої тундрової формації домініканським мартином в регіоні Аргентинських островів / Парнікоза І.Ю., Дикий І.В., Іванець В.Ю., Козерецька І.А., Рожок А.І., Кунах В.А. // Український антарктичний журнал. – 2011-2012. – № 10-11. – С. 272–281.

Загороднюк І. Мисливська теріофауна України: видовий склад і вернакулярні назви / Загороднюк І., Дикий І. // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. – 2012. – Вип. 58. – С. 21–44.

Загороднюк І. Поширення видів-двійників щура (Arvicola) в зоні контакту їхніх ареалів на заході України / Загороднюк І., Затушевський А. // Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку (Шацьк, 6–9 вересня 2012 р.) : матеріали наук. конф. – Львів, 2012. – С. 15–19.

Зайцева-Анциферова Г.Ю. Вовчки на території Волинської області: стан досліджень та їх перспектива / Зайцева-Анциферова Г.Ю., Затушевський А.Т, Лисачук Т.І. // Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку (Шацьк, 6–9 вересня 2012 р.) : матеріали наук. конф. – Львів, 2012. – С. 20–24.

Затушевський А. ЛОЦЬКИЙ ЯН / А. Затушевський // Енциклопедія Львова. −  Т. 4: Л-М. – Львів :  ЛІТОПИС, 2012. – С. 525−526.

Рогуля А. С. Морфометричні показники мігруючих птахів роду вівчарик (Phylloscopus) в орнітологічному заказнику “Чолгинський” / Рогуля А. С. // Тези доповідей конференції молодих дослідників-зоологів – 2012 (Київ, 18–19.04 2012р.). – Київ, 2012. – С. 26–27 – (Зоологічний кур’єр, № 6.) http://izan.kiev.ua/rmd/KMDZ2012-abstr.pdf

Сеник М.А. Поширення та гніздова екологія плиски жовтоголової Motacilla citreola на заході України / Сеник М.А., Гнатина О.С., Горбань І.М. // “Troglodytes” Праці Західноукраїнського орнітологічного товариства, 2012. – Вип.3. – C.23–38.

Сребродольська Є.Б. Дослідження коловодника болотяного (Tringa glareola L.) на Заході України / Сребродольська Є.Б., Шидловський І.В., Савицька О.М. // Матеріали наук.-практ. конф. «Природозаповідання як основна форма збереження біорізноманіття» (Кременець, 20–21 вересня 2012 року). – Кременець, 2012. – С. 323–326.

Струс Ю.М. Вести из регионов (Западная Украина) / Струс Ю.М., Шидловский И.В. // Информационные материалы рабочей группы по куликам. – Москва, 2012. – № 25. – С. 15-16.

Струс Ю. Міграція баранця звичайного (Gallinago gallinago L.) в орнітологічному заказнику “Чолгинський” / Ю. Струс // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. – 2012. – Вип. 58. – С. 230–238.

Струс Ю.М. Вести из регионов (Западная Украина) / Струс Ю.М., Шидловский И.В. // Информационные материалы рабочей группы по куликам. – Москва, 2012. – № 25. – С. 15-16.

Фесенко Г.В. Зоогеографічні особливості поширення птахів. Частина 1. Нотогейська і Неогейська суші / Фесенко Г.В., Шидловський І.В. // Біологічні студії / Studia Biologica. – 2012. – Т. 6, № 3. – С. 197–222.

Шидловський І.В. Роль і статус вузівських природничих музеїв у суспільстві / Шидловський І.В. // Міжнар. наук.-практ. конф. «Університетські музеї: європейський досвід та українська практика» : збірка праць. (Київ, 6−7 жовтня 2011 року). – Ніжин, 2012. – С. 405−413.

Шидловський І. Зоологічний музей ЛНУ / І. Шидловський, А. Затушевський // Енциклопедія Львова. −  Т. 4: Л-М. – Львів :  ЛІТОПИС, 2012. – С. 408−409.

Dykyy I. The feeding peculiarities of the Antarctic seals in the region of the archipelago of Argentina Islands // Document CCAMLR № WG-EMM-12/P1. — 8 June 2012,  Р. 1−9. (англ.).

Parnikoza I. Use of Deschampsia antarctica for nest building by the kelp gull in the Argentine Islands area (maritime Antarctica) and its possible role in plant dispersal / Parnikoza I., Dykyy I., Ivanets V., Kozeretska I., Kunakh V., Rozhok A., Ochyra R. Convey P. // Polar Biology. − November 2012. − Volume 35. − Issue 11. − Р. 1753−1758. (англ.).

Гібляк Н. Поширення, особливості біології, динаміка чисельності ондатри на території Сокальського району Львівської області /Гібляк Н., Сребродольська Є., Лєснік В., Савицька О., Дикий І. // VIII Міжнар. наук. конф. студентів і аспірантів «Молодь і поступ біології» (Львів, 3–6 квітня 2012 року) : збірник тез. – Львів, 2012. – С. 188.

Дикий І. Біотичне різноманіття архіпелагу Аргентинські острови (Західна Антарктика) / Дикий І., Утєвський А., Трохимець В. // Динаміка біорізноманіття : зб. наук. праць (Луганськ, 19–21 квітня 2012 року). – Луганськ, 2012. – C. 29–32.

Кусьнеж О. В. Моніторинг колоній нетопирів (Pipistrellus, Chiroptera) у Шацькому НПП / Кусьнеж О. В., Дикий І. В., Сребродольська Є. Б. // Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку (Шацьк, 6-9 вересня 2012 р.) : матеріали наук. конф. – Львів, 2012. – С. 35–36.

Рогуля А.С. Видовий склад і чисельність птахів малодосліджених лісових масивів Рівненського ПЗ (Північне і Старосільське лісництва) / Рогуля А.С., Сеник М.А., Журавчак Р.О., Франчук М.В., Тузяк Г.О., Комарницький І.В. // Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку (Шацьк, 6–9 вересня 2012 р.) : матеріали наук. конф. – Львів, 2012. – С. 55–60.

Рогуля А. С. Морфометричні показники мігруючих птахів роду вівчарик (Phylloscopus) в орнітологічному заказнику “Чолгинський” / Рогуля А. С. // Тези доповідей конференції молодих дослідників-зоологів – 2012 (Київ, 18–19.04 2012р.). – Київ, 2012. – С. 26–27 – (Зоологічний кур’єр, № 6.) http://izan.kiev.ua/rmd/KMDZ2012-abstr.pdf

Рогуля А. С. Основні проміри тіла мігруючих вівчариків в орнітологічному заказнику “Чолгинський” / Рогуля А. С. // VIII Міжнар. наук. конф. студентів і аспірантів «Молодь і поступ біології» (Львів, 3–6 квітня 2012 року) : збірник тез. – Львів, 2012. – С. 196–197.

Рогуля А.С. Видовий склад і чисельність птахів малодосліджених лісових масивів Рівненського ПЗ (Північне і Старосільське лісництва) / Рогуля А.С., Сеник М.А., Журавчак Р.О., Франчук М.В., Тузяк Г.О., Комарницький І.В. // Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку (Шацьк, 6–9 вересня 2012 р.) : матеріали наук. конф. – Львів, 2012. – С. 55–60.

Сенык М., Каспарова С. Особенности распределения и динамика населения галки в зимний и весенне-летний периоды в условиях г. Львова / М. Сенык, С. Каспарова / Материалы Х Международной конференции «Врановые птицы в антропогенных и естественных ландшафтах Северной Евразии» (17−21 сентября 2012, Якорная щель). – Москва-Казань, 2012. – С. 234−237.

Сребродольська Є.Б. Дослідження коловодника болотяного (Tringa glareola L.) на Заході України / Сребродольська Є.Б., Шидловський І.В., Савицька О.М. // Матеріали наук.-практ. конф. «Природозаповідання як основна форма збереження біорізноманіття» (Кременець, 20–21 вересня 2012 року). – Кременець, 2012. – С. 323–326.

Струс Ю. М. Біотопічний розподіл лучних видів куликів (Aves: Charadrii) в умовах заходу України / Ю. М. Струс // Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку (Шацьк, 6–9 вересня 2012 р.) : матеріали наук. конф. – Львів, 2012. – С. 71–74.

Струс Ю. Міграція куликів (Charadrii) в Чолгинському орнітологічному заказнику / Ю. Струс // Тези доповідей Конференції молодих дослідників-зоологів – 2012 (Київ, 18–19.04 2012 р.). – Київ, 2012. – 35 с. – (Зоологічний кур’єр, № 6.) http://izan.kiev.ua/rmd/KMDZ 2012-abstr.pdf.

Шидловський І.В. Стан і перспективи розвитку зоологічних музеїв університетів України / Шидловський І.В. // ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. ІСОМ України «Сучасні аспекти природничої музеології» : матеріали конфер. (Київ, 11−14 вересня 2012 року). – К., 2012. – С. 23−25.

Шидловський І.В. Про зниження чисельності чайки (Vanellus vanellus L.) на заході України / Шидловський І.В. // Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку (Шацьк, 6–9 вересня 2012 р.) : матеріали наук. конф. – Львів, 2012. – С. 88−91.

Шидловський І.В. Роль і статус вузівських природничих музеїв у суспільстві / Шидловський І.В. // Міжнар. наук.-практ. конф. «Університетські музеї: європейський досвід та українська практика» : збірка праць. (Київ, 6−7 жовтня 2011 року). – Ніжин, 2012. – С. 405−413.

 

2011

Білінська І. БРИҐІДЕР Володимир-Сильвестр Васильович / І. Білінська, А. Затушевський, Ю. Ковалів // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2-х т. − Т. 1: А-К. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 240.

Гнатина О.С. Перше спостереження сичика-горобця Glaucidium passerinum (Strigiformes, Strigidae) в Шацькому національному природному парку / Гнатина О.С., Шкаран В.І. // Вестник зоологи. – 2011. – 45 (4). – С. 342.

Гнатина О.С. Звіт куратора Банку даних про гнізда і кладки птахів України // «Troglodytes» Праці Західноукраїнського орнітологічного товариства. – 2011. – Вип. 2. – C. 169–176.

Зайцева Г.Ю. Нова знахідка мишівки лісової Sicista betulina (Mammalia, Rodentia) на території Шацького національного природного парку (Україна) / Зайцева Г.Ю., Гнатина О.С. // Вестник зоологи. – 2011. – 45 (1). – С. 84.

Затушевський А. БЕНЕДЮК Галина Олександрівна / А. Затушевський // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2-х т. − Т. 1: А-К. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 193.

Затушевський А. ЗАХВАТКІН Віктор Олександрович. / А. Затушевський // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2-х т. − Т. 1: А-К. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 525−526.

Затушевський А. Т. Методи вимірювання птахів під час стаціонарних досліджень / Затушевський А. Т., Шидловський І. В., Пісулінська Н. А. // Troglodytes. Праці ЗУОТ. – Вип. 2 (2011). – C. 52-65.

Игнатьев С. М. Межгодовая и сезонная изменчивость зоопланктонного сообщества у Аргентинских о-вов (Антарктика) / Игнатьев С. М., Попова Е. В., Мельник Т. А., Тимофеев В.А., Дикий И.В. // Рибне господарство України. – 2011. – № 5 (76). – С. 6−14.

Микітчак Т. І. ДЕНІСІЄВСЬКИЙ Олексій Володимирович / Т. Микітчак, А. Затушевський // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2-х т. − Т. 1: А-К. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 434.

Пісулінська Н. А. Підсумки роботи Західно-Української орнітологічної станції / Пісулінська Н. А., Шидловський І. В. // Troglodytes. Праці ЗУОТ. – Вип. 2 (2011). – C.159-166.

Сеник М. А. Зв’язки орнітоценозів з угрупованнями трав’яної рослинності відкритих територій рівнинної частини Західної України. / М. А. Сеник, І. Я. Реслер // Troglodytes. Праці ЗУОТ. – 2011. – Вип. 2. – С. 31-41.

Сеник М. Вітаємо ювіляра – Ігоря Мироновича Горбаня / М. Сеник, І. Шидловський // Troglodytes. Праці ЗУОТ. – 2011. – Вип. 2. – С. 180-182.

Strus I. Migration of Wood Sandpipers Tringa glareola in the Cholgini ornithological reserve, Ukraine / I. Strus // WSG Bull. – 2011. – № 118 (3). – P. 153–162. (англ.).

Хамар І.С. ІВЛЄВ Віктор Сергійович / І.С. Хамар, А.Т. Затушевський // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2-х т. − Т. 1: А-К. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 549.

Шидловский І.В., Сеник М.А., Струс Ю.М. Вісті з регіонів (Україна) // Информационные материалы рабочей группы по куликам. – Москва, 2011. – № 24. – С. 15-17 (рос.).

Шидловський І. ВОЗНЮК Марія Никонівна. / І. Шидловський // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка: в 2-х т. Т. 1: А-К. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 298.

Шидловський І. ГІРШЛЕР (HIRSCHLER) Ян. / І. Шидловський // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка: в 2-х т. Т. 1: А-К. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 347-348.

Шидловський І. ГОРБАНЬ Ігор Миронович. / І. Шидловський // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка: в 2-х т. Т. 1: А-К. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 367.

Шидловський І. ДИБОВСЬКИЙ (DYBOWSKI) Бенедикт Тадеуш. / І. Шидловський // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка: в 2-х т. Т. 1: А-К. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 441.

Шидловський І. ДИКИЙ Ігор Васильович. / І. Шидловський, Є. Сребродольська // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка: в 2-х т. Т. 1: А-К. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 442.

Шидловський І. ЗДУН Всеволод Ілліч. / І. Шидловський, В. Лєснік // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка: в 2-х т. Т. 1: А-К. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 530-531.

Шидловський І. ЗООЛОГІЧНИЙ МУЗЕЙ. / І. Шидловський // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка: в 2-х т. Т. 1: А-К. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 539.

Дикий І.В., Царик Й.В., Шидловський І.В. Ценотичні зв’язки біоти суходолу островів Західної Антарктики // Антарктика і глобальні системи землі: нові виклики та перспективи / Тези V Міжнар. Антарктичної конф., Київ, 17-19 травня 2011 р. – Київ, 2011. – С. 203-205.

Затушевський А. Т. До біології дятлів роду Picus на заході України / Затушевський А.Т, Горбань І.М. // Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку : матеріали Наук. конф. (Шацьк, 8–11 вересня 2011 року). – Львів, 2011. – С. 31–32.

Затушевський А.Т. Історія Зоологічного музею Львівського національного університету імені Івана Франка та його місце серед зоологічних музеїв університетів України / А. Т. Затушевський // Університетські музеї: європейський досвід та українська практика : збірник тез Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 6–7 жовтня 2011 р.). – К., 2011. – С. 33.

Пісулінська Н.А. Оологічна колекція Зоологічного музею Львівського національного університету ім. Івана Франка / Пісулінська Н. А. // Теоретичні та практичні аспекти оології в зоології : матеріали IV Міжн.наук.-практ. конф. – Київ, 2011. – С. 307–310.

Сеник М. А. Різниця в розподілі вівсянки очеретяної та щеврика лучного в угрупованнях лучної рослинності долини Верхнього Дністра / Сеник М. А., Пісулінська Н. А. // Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку : матеріали Наук. конф. (Шацьк, 8-11 вересня 2011 року). – Львів, 2011. – С. 82–84.

Шидловський І.В. Роль і статус вузівських природничих музеїв у суспільстві // Університетські музеї: європейський досвід та українська практика / Тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф., 6-7 жовтня 2011 р. – К., 2011. – С. 66.

Шидловський І.В., Горбань І.М., Матейчик В.І. Зміни орнітофауни Шацького НПП упродовж останніх 25 років // Мат-ли наук. конф. «Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку», 8-11 вересня 2011 р., смт Шацьк. – Львів: Сполом, 2011. – С. 111-112.

 

2010

Зайцева Г., Гнатина О. Трофічні зв’язки сови сірої (Strix aluco L.) з мікромаммаліями на території Чернігівського Полісся // Вісник Львів. У-ту, серія біологічна. – 2010. – Вип.54. – С. 132-137.

Затушевський А. Захваткін Віктор Олександрович / А. Затушевський // Енциклопедія Сучасної України. − Т. 10: «З» – «Зор». – К : Поліграфкнига, 2010. – С. 385.

Пілот M., Браніцький В., Єджеєвський В., Гошчиньський Й., Єджеєвська Б., Дикий I., Шквиря M., Цингарська Є. Філогеографічне походження сірих вовків у Європі // MC Evolutionary Biology . – 2010 – 10:104. –  P. 1-29 (англ.).

Шидловський І., Затушевський А. З історії Зоологічного музею Львівського національного університету імені Івана Франка // Наукові записки / Львівський історичний музей. – К.: Лазурит Поліграф, 2010. – Вип. 14. – С. 285-298.

Шидловський І. Зоологічний музей Львівського університету / І.В. Шидловський // Енциклопедія Сучасної України. − Т. 10 : «З» – «Зор». – К : Поліграфкнига, 2010. – С. 692.

Гнатина О. Еколого-економічна оцінка тваринного світу в Україні // Основні причини знеліснення та деградації лісів в Україні: матеріали науково-практичної конференції. – Львів: «Друкарські куншти». – 2010. – С. 147-151.

Гнатина О., Рабик І., Шкаран В. Мохи у гніздах птахів-дуплогніздників Шацького національного природного парку // Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку. Матеріали наукової конференції (2-5 вересня 2010 р., смт. Шацьк). – Львів: «СПОЛОМ», 2010. – С. 24-25.

Гнатина О.С., Зайцева Г.Ю. Гризуни у трофічному раціоні сови вухатої у Шацькому НПП // Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку. Матеріали наукової конференції (2-5 вересня 2010 р., смт. Шацьк). – Львів: «СПОЛОМ», 2010. – С. 21-24.

Горбань І. М. Роль громадських організацій у лісовій сертифікації в Україні / Горбань І.М., Затушевський А.Т. // Основні причини знеліснення та деградації лісів в Україні : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Косів , 20-22 вересня 2009 року). – Львів: Друкарські куншти. - 2010. – С.126-129.

Дикий I.В., Козерецька I.A., Тищенко O.В., Кунах В.A. Реакції рослин на зміни клімату як індикатор потепління в морській Антарктиці // Інтродукція рослин, збереження та збагачення біорізноманіття в ботанічних садах і дендропарках: матеріали міжнародної наукової конференції присвяченої 75-річчю заснування Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України (15-17 вересня 2010 року, м. Київ). – Київ: Фітосоціоцентр, 2010. – С. 578-579 (англ.).

Дикий І.В. Криль як основний компонент живлення ластоногих в районі Архіпелагу Аргентинських островів // Материалы международного Украинско-российского семинара "Климат, ресурсы Южного океана, АНТКОМ и антарктический криль" (КРАК-2010) (26-28 сентября 2010 г.). – Киев, 2010. – С.7-8 (рос.).

Івашків І. Статева та вікова структура зграй вусатих синиць в час осінньої міграції в заказнику «Чолгинський» / І. Івашків, І. Шидловський // VI Міжнар. конф. студентів і аспірантів «Молодь і поступ біології»: збірник тез, 21-24 вересня 2010 року, м. Львів. – Львів, 2010. – С. 125.

Затушевський А. // Праці наук. конф. «Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку» (Шацьк, 2-5 вересня 2010 року). – Львів: Сполом, 2010. – С. 40–41.

Кусьнеж О., Дикий І. Моніторинг рукокрилих (Chiroptera) підземних порожнин Розточчя // Молодь і поступ біології: збірник тез VI Міжнародної наукової конференції студентів і аспірантів (21-24 вересня 2010 року, м. Львів). – Львів, 2010. – С.126-127.

Сеник М.А., Гнатина О.С, Журавчак Р.О. Дослідження орнітокомплексів Рівненського природного заповідника та прилеглих територій // Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку. Матеріали наукової конференції (2-5 вересня 2010 р., смт. Шацьк). – Львів: «СПОЛОМ», 2010. – С. 58-62.

Струс Ю. Міграція брижача (Philomachuspugnax) в орнітологічному заказнику “Чолгинський» / Ю. Струс, І. Шидловський // VI Міжнар. конф. студентів і аспірантів «Молодь і поступ біології»: збірник тез, 21-24 вересня 2010 року, м. Львів. – Львів, 2010. – С. 134–135.

Шидловський І.В. Спостереження червонокнижних тварин у Шацькому НПП у 2010 році / І. В. Шидловський // Праці наук. конф. «Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку», 2-5 вересня 2010 року, Шацьк, 2010. – Львів: Сполом, 2010. – С. 110–111.

 

2009

Затушевський А. Т. Рекомендації з кільцювання птахів в Україні / А.Т. Затушевський, І.В. Шидловський // Праці Західноукраїнського орнітологічного товариства (Troglodytes). – № 1. – Львів, 2009. – С. 59–77.

Гнатина О.С., Сеник М. А, Горбань І.М., Дзюбенко Н. В. Крячок малий (Sterna albifrons) // Червона книга України. Тваринний світ. Під заг. ред. І.А.Акімова. Київ: “Глобалконсалтинг”, 2009. – С. 411.

Горбань І. М. Пропозиції до третього видання Червоної книги України: Птахи / І.М. Горбань, І.В. Шидловський, О.С. Гнатина [та ін.] // Біологічні студії / Studia Biologica. – 2009. – Т.3, №3. – С. 107–122.

Дикий I. Особливості годування антарктичних тюленів в районі Архіпелагу Аргентинських островів // Ukrainian Antarctic Journal. – 2009. – № 8. – P. 215-223 (англ.).

Зайцева Г.Ю., Гнатина О.С. Трофічні зв’язки сови вухатої (Asio otus L.) та дрібних гризунів (Rodentia) на території Шацького поозер’я // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки, 2009. – №2. – С. 217-221.

Парнікоза I. , Конвей П., Дикий I., Tрохимець В. та ін. Сучасний статус трав’янистих рослин при формуванні антарктичної тундри в центрі Аргентинських островів // Global Change Biology. – 2009. – № 15. – P.1685–1693 (англ.).

Парнікоза I., Дикий I., Трохимець В. та ін. Сучасний стан трав’янистих рослин та особливості формування антарктичної тундри на Аргентинських островах та в околицях Архіпелагу // British Antarctic survey. – 2009. – 16 p.

Меліс С., Єджеєвська Б., Аполлоніо M., Єджеєвський В., Бартош K., Ліннел Й., Койола I., Кусак Є., Адамік M., Чуті С., Делеган I., Дикий I. [та ін.] Поширення хижацтва вмалопродуктивних середовищах: біогеографічні варіації європейських популяцій сарни європейської Capreolus capreolus // Global Ecology and Biogeography. – 2009. – Volume 18, Issue 6, P. 724–734 (англ.).

Сеник М.А., Гнатина О.С., Горбань І.М. Чернь червонодзьоба (Netta rufina) // Червона книга України. Тваринний світ / Під заг. ред. І.А. Акімова. – Київ: “Глобалконсалтинг”, 2009. – С. 461.

Царик Й.В., Горбань І.М., Гнатина О.С. Екологічний моніторинг для потреб збереження біологічного різноманіття Шацького національного природного парку // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки, 2009. – № 2. – С. 96-100.

Чесалін М., Навін Р., Линч Х., Буллок I., Рідер M., Miллер A., Форрест С., Даджіт Р., Дикий I., Tiмофєєв В. Довгострокові зміни в популяціях морських птахів на острові Пітерман та прилеглих островах Землі Грема, Антарктичний півострів // Морской экологический журнал. – 2009 – Т.8, №3 – С.  5 – 13 (англ.).

Шидловський I.В. Антарктичні тварини в колекції Зоологічного музею Львівського національного університету імені Івана Франка / І. В. Шидловський // Український Антарктичний журнал. – 2009. – № 8. – С. 224–227 (англ.).

Шидловський І.В. Ернст-Фрідріх Гермар і його спадщина сучасній зоологічній науці / І.В. Шидловський // Вісник Львівського ун-ту. Сер. біол. – 2009. – Вип. 51. – С. 132–138.

Шидловський І.В. Синиця біла Parus cyanus Pallas, 1770 / І. В. Шидловський // Червона книга України. Тваринний світ.; за ред. І.А. Акімова – Київ: Глобалконсалтинг, 2009. – С. 483.

Шидловський І.В. Пісочник великий (зуйок великий) Charadrius hiaticula Linnaeus, 1758 / І. В. Шидловський. // Червона книга України. Тваринний світ.; за ред. І.А. Акімова – Київ: Глобалконсалтинг, 2009. – С. 447.

Шидловський І.В., Пісулінська Н.А. Навчальна практика як елемент моніторингу екосистем природно-заповідного фонду та фахова школа // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Географічні науки. – Луцьк, 2009 – № 1. – С. 237-239.

Гнатина O., Буссе П. Переважаючі напрямки, зупинки і стратегія линяння лучної очеретянки Acrocephalus schoenobaenus на станції Burullus лагуна північного Єгипту // 25th International Ornithological Congress 22-28 August 2010. Campos do Jordão, SP, Brazil. Symposium: S34 Information and decision making by migrants during stopover. Type of presentation: Poster. (англ.)

Гнатина O., Шидловський I. Кільцювання птахів в польовому орнітологічному таборі “Avosetta” (Західно-Українська орнітологічна станція, 1995-2009). – Xth SEEN workshop. – 2009. – 2 p. // http://www.seen-net.eu/index.php?id=169 (англ.).

Гнатина О.С. Фенологія весняного прильоту очеретянок (Acrocephalus) на заході України // Зоологічна наука у сучасному суспільстві: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції, присвяченій 175-річчю заснування кафедри зоології. – К.: Фітосоціоцентр, 2009. – С. 107-110.

Гнатина О.С., Сеник М.А., Пісулінська Н.А. Спостереження рідкісних та малочисельних видів птахів відкритих біотопів Заходу України (2001-2008 рр.) // Збереження та відтворення біорізноманіття природно-заповідних територій. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 10-річчю Рівненського природного заповідника (м. Сарни, 11-13 червня 2009 р.) / Ред. кол. Будз М.Д. та ін.. – Рівне, ВАТ “Рівненська друкарня”, 2009. – С. 374-378.

Гнатина О.С. Колекція райських птахів Зоологічного музею Львівського національного університету імені Івана Франка // Природнича музеологія: теорія та практика: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 17-18 вересня 2009 р., м. Кам’янець-Подільський. – Львів-Кам’янець-Подільський, 2009. – С. 123-125.

Гнатина О.С., Горбань І.М. Гніздові поселення прудких очеретянок (Acrocephalus paludicola Vieillot, 1817) у Шацькому національному природному парку // Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку. Матеріали наукової конференції (10-13 вересня 2009 р., смт. Шацьк). – Львів: СПОЛОМ, 2009. – С. 21-23.

Гнатина О.С., Шкаран В.І., Сребродольська Є.Б., Савицька О.М. Будівельні матеріали гнізд синиці великої (Parus major L., 1758) зі штучних гніздівель у Шацькому національному природному парку // Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку. Матеріали наукової конференції (10-13 вересня 2009 р., смт. Шацьк). – Львів: СПОЛОМ, 2009. – С. 23-25.

Горбань І.М., Гнатина О.С. Про збереження прудкої очеретянки на природозаповідних територіях Західного Полісся // Зоологічна наука у сучасному суспільстві: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції, присвяченій 175-річчю заснування кафедри зоології. – К.: Фітосоціоцентр, 2009. – С. 132-135.

Горбань І. М. Про зміни чисельності дятлів України / Горбань І.М., Затушевський А.Т. // Зоологічна наука у сучасному суспільстві : матеріали Всеукраїнської наукової конференції, присвяченій 175-річчю заснування кафедри зоології. – К.: Фітосоціоцентр, 2009. – С. 130-132.

Дикий І.В. Особливості живлення антарктичних видів тюленів в районі архіпелагу Аргентинські острови // Матеріали IV Міжнародної Антарктичної конференції НАНЦ (12-14 травня 2009 р., Київ). III міжнародний полярний рік 2007-2008. Результати та перспективи. – Київ, 2009. – С. 129-130.

Затушевський А. Т. Нетипові випадки гніздової та кормової поведінки звичайного дятла на Поліссі / Затушевський А.Т., Горбань І.М. // Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку : матеріали Наукової конференції (Шацьк, 10 – 13 вересня 2009 року). – Львів, 2009. – С. 43-46.

Затушевський А.Т., Шидловський І.В. Колекція ссавців зоологічного музею Львівського національного університету імені Івана Франка // Природнича музеологія: теорія та практика / Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (17-18 вересня 2009 року, м. Кам’янець-Подільський). – Львів- Кам’янець-Подільський, 2009. – С. 121-122.

Комарницький І.В. Живлення канюка звичайного (Buteo buteo L.) та сови вухатої (Asio otus L.) в осінььо-зимовий період на території Стрийсько-Санської верховини / Комарницький І., Затушевський А. // Праці наук. конф. «Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку» (Шацьк, 2-5 вересня 2010 року). – Львів: Сполом, 2010. – С. 40–41.

Кусьнєж О., Дикий І.  Фауна рукокрилих Медової печери // Наукова конференція молодих вчених м. Львова «Наукові основи збереження біорізноманіття » (1-2 жовтня 2009 року, м. Львів). – Львів: ІЕК НАНУ,  2009. – С.117-118.

Парнікоза I., Дикий I., Трохимець В., Пількевич I.  Larus dominicanus: морський антарктичний садівник // International Antarctic Conference IAC 2009. International Polar Year in Ukraine: results and horizons. (May 22-24, 2009 y., Kharkiv, Ukraine). – Kharkiv, 2009. – P. 57 (англ.).

Пісулінська Н.А. Біометричні характеристики вівсянки очеретяної (Emberiza schoeniclus L.) на заході України / Тези доповідей Конференції молодих дослідників-зоологів – 2009 (м. Київ, Інститут зоології НАН України, 8–9.04 2009 р.). – Київ, 2009. – С. 41-42 (Зоологічний кур’єр, № 3.) – http://izan.kiev.ua/KMDZ09-abstr.pdf.

Пісулінська Н.А. Біологія гніздування вівсянки очеретяної на Заході України / Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку. Матеріали наукової конференції (10–13 вересня 2009 р., смт. Шацьк). – Львів: СПОЛОМ, 2009. – С. 70-72.

Пісулінська Н.А. Еколого-економічна оцінка природних територій / Проблеми корозійно-механічного руйнування, інженерія поверхні, діагностичні системи. Матеріали ХХІ Відкритої науково-технічної конференції молодих науковців і спеціалістів КМН – 2009 / ред. Нарчук З.Т. – Львів, ПП „Неофіта”, 2009. – С. 412-415.

Чесалін М.В., Дикий І.В., Тимофєєв В.А., Трохимець В.Н. Стан іхтіофауни та популяційно-біологічні характеристики масових видів риб в районі Української антарктичної станції «Академік Вернадський» у 2002-2008 рр. // International Antarctic Conference IAC 2009. International Polar Year in Ukraine: results and horizons. (May 22-24, 2009 y., Kharkiv, Ukraine). – Kharkiv, 2009. – С. 109-110 (рос.) і С. 110-111 (англ.).

Чесалін М., Навін Р., Линч Г., Баллок I., Рідер M., Міллер A., Форест С., Деджіт Р., Дикий I., Тімофєєв В. Довгострокові змінив популяціях морських птахів на острові Пітерман і прилеглих до нього островах поблизу Антарктичного півострова // International Antarctic Conference IAC 2009. International Polar Year in Ukraine: results and horizons. (May 22-24, 2009 y., Kharkiv, Ukraine). – Kharkiv, 2009. – P. 21-22 (англ.).

Шидловський І.В. Зоологічні музеї університетів України // Природнича музеологія: теорія та практика / Мат-ли Всеукр. наук.-практ. конф, 17-18 вересня 2009 р., м. Кам’янець-Подільський. – Львів-Кам’янець-Подільський, 2009. – С. 18-32.

Шидловський І.В. Стійкість гніздових угруповань водно-болотяних птахів до різноманітних факторів впливу // Збереження та відтворення біорізноманіття природно-заповідних територій. Мат-ли міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 10-річчю Рівненського природного заповідника (м. Сарни, 11-13 червня 2009 р.) / Ред.кол. Будз М. Д. та ін. – Рівне: ВАТ «Рівненська друкарня», 2009. – С. 626-632.

Шидловський І.В., Дикий І.В. Антарктичні види тварин у колекціях Зоологічного музею ЛНУ ім. І. Франка // ІІІ Міжнар. Полярний рік 2007-2008: результати та перспективи / IV MAK 2009, IV Міжнар. Антарктична конф., м. Київ, 12-14 травня 2009 р. – Київ, 2009. – С. 139-149.

 

2008

Башта А.-Т.В., Кучинська І.В., Шидловський І.В. Експансія довгохвостої сови Strix uralensis Pall. На територію Українського Розточчя // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Біологія. – Ужгород, 2008. – Вип. 23. – С. 12-16.

Гнатина О.С. Гніздові біотопи очеретянки ставкової (Acrocephalusscirpaceus Hermann, 1804) на заході України // Вісник Львів. у-ту. Серія біологічна. – 2008. – Вип.48. – С. 115-122.

Дикий І., Кусьнеж О., Мисюк В. Фауна кажанів Медової печери (Львівщина) і питання їх охорони // Раритетна теріофауна та її охорона. – Луганськ, 2008. – С. 214-218.

Дикий І., Сребродольська Є. Рідкісні і малочисельні види ссавців Шацького національного природного парку // Раритетна теріофауна та її охорона. – Луганськ, 2008. – С.102-106.

Закала О. Матеріали до спостережень видів птахів, включених у Червону книгу України // Знахідки тварин Червоної книги України. – К., 2008. – С. 86-88.

Закала О. Тривалість перебування очеретянки лучної в кормових біотопах протягом осінньої міграції на заході України // Наук. вісник Ужгородського У-ту. Серія біологічна. – 2008. – Вип. 23. – С.42-46. (IX наукова конференція ЗУОТ “Дослідження орнітофауни в контексті збереження біорізноманіття”, 18-21 жовтня 2007).

Пісулінська Н. Основні напрямки орієнтації вівсянки очеретяної (Emberiza schoeniclus) на Львівщині // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Біологія. – Ужгород, 2008. – Випуск 23. – С. 105-109.

Пісулінська Н. Фенологія прильоту та особливості міграцій вівсянки очеретяної на Волино-Поділлі // Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. Серія біологічна. – Львів, 2008. – Вип. 48. - С. 109-114.

Струс Ю.М., Шидловський І.В. Вісті з регіонів (Україна) // Информационные материалы рабочей группы по куликам. – Москва, 2008. – № 21. – С. 11-12 (рос.).

Шидловський І.В. Матеріали зі спостережень видів птахів, включених у Червону книгу України, що проведені у 1994-2005 рр. // Знахідки тварин Червоної книги України. – К., 2008. – С. 387-404.

Шидловський І.В. Поширення та біологія пісочника великого Charadrius hiaticula L. в Україні // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Біологія. – Ужгород, 2008. – Вип. 23. – С. 148-152.

Гнатина О.С. Живлення очеретянок роду Acrocephalus // Матеріали наукової конференції “Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного парку” 11-14 вересня 2008 р. Львів: “СПОЛОМ”. – С. 18-22.

Горбань І.М., Матейчик В.І., Шидловський І.В. Екологічна проблема озера Люб’язь // Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку / Мат-ли наук. конф. 11-14 вересня 2008 р., смт Шацьк. – Львів: Сполом, 2008. – С. 30-32.

Горбань І. М. Нова концепція та нові категорії у лісокористуванні: лісова сертифікація та ліси особливо цінні для збереження ландшафтного та біологічного різноманіття / Горбань І.М., Затушевський А.Т. // Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку : матеріали Наукової конференції (Шацьк, 11 – 14 вересня 2008 року). – Львів, 2008. – 8 с.

Дикий I. Моніторинг тюленів в межах Архіпелагу Аргентинських островів // Ukraine in Antarctica – National Priorities and Global Integration (Kyiv, Ukraine, International Polar Year 2007/8, May 23-25, 2008 y.). – Kyiv, 2008. – P. 35 (англ.).

Дикий І.В. Моніторинг морських ссавців на Українській антарктичній станції Академік Вернадський // Мат. наук. конф. «Еколого-фауністичні особливості водних та наземних екосистем», присвяченої 100-річчю від дня народження професора В.І. Здуна. (м. Львів, 12-13 лютого 2008 р.). – Львів, 2008. – С. 47-51.

Дикий І.В. Теріофауна острівних екосистем Західного Полісся // Мат. наук. конф. „Екологічний стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку” (смт. Шацьк, 11-14 вересня 2008 р.) – Львів, 2008. – С. 58-59.

Закала О., Горбань І. Гніздові мікростації очеретянки прудкої (Acrocephalus paludicola Vieillot, 1817) в субоптимальних біотопах // IV міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів “Молодь і поступ у біології”. Збірник тез (7-10 квітня 2008 р., м. Львів). Львів, 2008. – С. 254-255.

Закала О.С. Розміщення та будова гнізд чагарникової очеретянки на заході України // Матеріали наукової конференції: “Еколого-фауністичні особливості водних та наземних екосистем”, присвяченої 100-річчю від дня народження професора В.І.Здуна 12-13 лютого 2008 року. – Львів, 2008. – С. 70-73.

Затушевський А.Т. Кормова поведінка дятла звичайного (Dendrocopos major L.) // Еколого-фауністичні особливості водних та наземних екосистем / Мат-ли наук. конф., присвяч. 100-річчю від дня народження проф. В. І. Здуна (Львів, 12-13 лютого 2008 р.). – Львів, 2008. – С. 76-78.

Парнікоза I., Дикий В., Козерецька I., Тищенко O., Іноземцева Д. Сучасний стан формування трав’янистої Антарктичної тундри на Аргентинському Архіпелазі та прилягаючих островах // Ukraine in Antarctica – National Priorities and Global Integration (Kyiv, Ukraine, International Polar Year 2007/8, May 23-25, 2008 y.). – Kyiv, 2008. – 31 (англ.).

Пісулінська Н.А. Біометричні характеристики вівсянки очеретяної (Emberiza schoeniclus L.) // Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку. Матеріали наукової конференції (11 – 14 вересня 2008 року, смт.Шацьк). – Львів, 2008. – С. 92-93.

Пісулінська Н.А. Гніздові мікростації вівсянки очеретяної (Emberiza schoeniclus L.) на Заході України / Еколого-фауністичні особливості водних та наземних екосистем: Матеріали наукової конференції (12-13 лютого 2008 року, м. Львів), присвяченої 100-річчю від дня народження професора Всеволода Ілліча Здуна. – Львів, 2008. – С. 125-127.

Сребродольська Є.Б., Рибалко М.В., Горбань І.М., Шидловський І.В. Харчування вухатої сови (Asio otus) та болотяної сови (Asio flammeus) в осінньо-зимовий період в урболандшафтах Прикарпаття // Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку / Мат-ли наук. конф. 11-14 вересня 2008 р., смт Шацьк. – Львів: Сполом, 2008. – С. 113-114.

Шидловський І.В. Про деякі зміни орнітоценозів Шацького національного природного парку // Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку / Мат-ли наук. конф. 11-14 вересня 2008 р., смт Шацьк. – Львів: Сполом, 2008. – С. 132-133.

Шидловський І.В., Затушевський А.Т. Сучасна експозиція в Зоологічному музеї: вимоги, правила і практика // Сучасний музей. Наукова й експозиційна діяльність. Мат-ли наук. конф., присвяч. 145-й річниці заснування Крайового музею в Чернівцях (15 травня 2008 р.) / Ред. О.П. Затуловська, І.А. Піддубник, І.В. Сільський. – Чернівці: ДрукАрт, 2008. – С. 22-25.

 

2007

Пісулінська Н.А., Шидловський І.В. Результати досліджень заказника «Чолгинський» протягом 1995-2006 рр. // Заповідна справа в Україні. – Канів, 2007. – Т. 13, Вип. 1-2. – С. 97-99.

Шидловський I.В. Фенетична мінливість чайок, які населяють західну Україну // Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. – Львів: вид-во Львівського ун-ту, 2007. – № 44. – С. 107-110 (англ.).

Шидловський І.В., Горбань І.М. Орнітологічна колекція Н.І. Сребродольської у фондах Зоологічного музею ЛНУ імені І.Франка // Биологический вестник. – Харьков, 2007. – Т. 11, № 1. – С. 38.

Шидловський І.В., Лисачук Т.І. Причини загибелі хижих птахів в Україні // Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. – Львів: вид-во Львівського ун-ту, 2007. – № 45. – С. 139-147.

Шидловський І.В. Зоологічний музей Львівського університету / І. В. Шидловський // Енциклопедія Сучасної України. – К., 2007. – Т. 7. – С. 567-568.

Яворська Г., Шидловський І. Джерела інфікування, ідентифікація збудників та шляхи запобігання мікробному псуванню постійних фіксованих експонатів зоологічного музею // Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. – Львів: вид-во Львівського ун-ту, 2007. – Вип. 45. – С. 160-168.

Шидловський І. Дибовський Бенедикт Янович / І.В. Шидловський // Енциклопедія Сучасної України. − Т. 7 : «Ґ» – «Д». – К : Поліграфкнига, 2007. – С. 567–568.

Горбань И.М., Струс Ю.М., Шидловский И.В. Рідкісні кулики орнітологічного заказника «Чолгинський» у Львівській області // Достижения в изучении куликов Северной Евразии: тезисы докл. VII  Международ. совещ. по вопросам изуч. куликов, г. Мичуринск, 5-8 февр. 2007 г. – Мичуринск: МГПИ, 2007. – 22-23 (рос.).

Горбань І.М., Кийко А.О., Горбань Л.І., Матейчик В.І., Шидловський І.В. Про популяційні тенденції та ареали птахів України, що знаходяться під впливом змін клімату // Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку / Мат-ли наук. конф. «Фактори загрози біотичному різноманіттю: їх індикація та способи зниження негативної дії», смт. Шацьк, 21-23 вересня 2007 р. – Львів: Сполом, 2007. – С. 61-64.

Горбань І.М., Матейчик І.В., Шидловський І.В., Царик Й.В. Сучасний стан видового різноманіття птахів, як екологічний індикатор долини Прип’яті // Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку / Мат-ли наук. конф. «Фактори загрози біотичному різноманіттю: їх індикація та способи зниження негативної дії», смт. Шацьк, 21-23 вересня 2007 р. – Львів: Сполом, 2007. – С. 64-71.

Дикий І.В., Сребродольська Є.Б. Поширення, сучасний стан і ретроспективний аналіз ареалу ховраха крапчастого (Spermophilus suslicus Guldenstaedt, 1770) на заході України // Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку / Мат-ли наук. конф. «Фактори загрози біотичному різноманіттю: їх індикація та способи зниження негативної дії» (ЛНУ ім. І. Франка та ШНПП, 21–23 вересня 2007 р., смт. Шацьк). – Львів: Сполом, 2007. – С. 80-81.

Закала O. Тривалість зупинки очеретянок лучних (Acrocephalus schoenobaenus) в заростях очерету під час осінньої міграції в західній частині України // 9th SEEN Workshop. Programme and abstracts. Cracow, Poland, 5-8 July 2007. – P. 26 (англ.).

Закала О. Гніздові біотопи очеретянки ставкової (Acrocephalus scirpaceus) на заході України // Матеріали ІV Міжнародної наукової конференції ZOOCENOZIS-2007 “Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах”, м. Дніпропетровськ, 9-12 жовтня 2007 року. – Днепропетровск: изд-во ДНУ, 2007. – С. 426-427.

Закала О. Очеретянки як індикатори стану трансформації біотопів водних екосистем // Мат-ли наукової конференції “Фактори загрози біотичному різноманіттю: їх індикація та способи зниження негативної дії”, м. Шацьк, 21-23 вересня 2007 р. – Львів: Сполом, 2007. – С. 97-99.

Закала О. Прудка очеретянка в Шацькому національному природному парку: сучасний стан, біотопний розподіл, загрози для існування // Мат-ли наукової конференції “Сучасні проблеми заповідної справи”, м. Шацьк, 7-10 вересня 2006 р. – Львів: Сполом, 2007. – C. 21-24.

Затушевський А.Т., Шидловський І.В. Історія комплектування колекції ссавців Зоологічного музею Львівського національного університету ім. Івана Франка // Мат-ли круглого столу «Проблеми і перспективи розвитку музеїв вищих навчальних закладів України». Київ, 23-24 листопада 2007 р. – Київ, 2007. – С. 20-21.

Козерецька Д.І., Парнікоза І.Ю., Дикий І.В., Пастушенко В.В. Популяційне дослідження Deschampsia antarctica Desv. таColobanthus quitensis (Kunth) Bartl. в сезон 2006/2007 рр. // Тези доповідей молодих учених: мат-ли ІІ Міжн. конф. «Біологія: від молекули до біосфери» (м. Харків, 19-21 листопада 2007 р.). – Харків: Планета-Прінт, 2007. – С. 328-329.

Пісулінська Н. Біометричні характеристики вівсянки очеретяної (Emberiza schoeniclus) на Львівщині // Молодь та поступ біології: Збірник тез третьої міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів (23-27 квітня 2007 року, м. Львів). - Львів, 2007. – С. 290-291.

Пісулінська Н. Основні напрямки міграції вівсянки очеретяної (Emberiza schoeniclus) на Львівщині// Міжнародна конференція (збірник тез) Актуальні проблеми біології, екології та хімії (29 березня – 1 квітня 2007. Запоріжжя). – Запоріжжя, 2007. – С. 189-190.

Пісулінська Н., Журавльов Д. Результати дослідження орієнтації вівсянки очеретяної (Emberiza schoeniclus) на орнітологічних станціях в Чолгинях (Україна) та Турові (Білорусь) // 9th SEEN Workshop. – Cracow, Poland, 5-8 July 2007. – Cracow, 2007. – P. 34 (англ.).

Пісулінська Н.А. Вівсянка очеретяна (Emberiza schoeniclus) в колекціях Львівських музеїв // Актуальные вопросы комплектования и сохранения зоологических коллекций. Международное научное совещание 18-20 сентября 2007 года. Тезисы докладов. Известия музейного фонда им.А.А.Браунера – Том IV - № 2-3 – Одесса, 2007. – С.40-41.

Царик Й.В., Пісулінська Н.В., Шидловський І.В. Фенологія вівсянки очеретяної (Emberiza schoeniclus) на заході України // Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах / Мат-ли IV Міжнар. наук. конф. – Дніпропетровськ: Вид-во ДНУ, 2007. – С. 452-454.

Шидловський І.В., Горбань І.М., Матейчик В.І. Зміни чисельності чайки (Vanellus vanellus L.) на заході України протягом останніх 30 років // Достижения в изучении куликов Северной Евразии: тезисы докл. VII  Международ. совещ. По вопросам изуч. Куликов, г. Мичуринск, 5-8 февр. 2007 г. – Мичуринск: МГПИ, 2007. – 85-86 (рос.).

Шидловський I.В., Пісулінська Н.A. Результати дослідження орнітофауни на території заказника «Чолгинський» під час осінньої міграції (1995-2006) // Programme and abstract 9-th SEEN Workshop. – Cracow, 2007. – P. 13-14 (англ.).

Шидловський І.В. Історія створення та розвитку Зоологічного музею Львівського національного університету ім. І. Франка // Мат-ли круглого столу «Проблеми і перспективи розвитку музеїв вищих навчальних закладів України». Київ, 23-24 листопада 2007 р. – Київ, 2007. – С. 84-86.

Шидловський І.В. Матеріали до вивчення орнітологічної колекції професора Ф.Й. Страутмана Зоологічного музею ЛНУ ім. І. Франка // Известия Музейного фонда им. А. А. Браунера / Междунар. науч. совещ. 18-20 сентября 2007 г., Одесса «Актуальные вопросы крмплектирования и сохранения зоологических коллекций». – Одесса, 2007. - № 2-3, Т. 4. – С. 51-52.

Яворська Г., Шидловський І. Джерела інфікування та ідентифікація збудників мікробного псування постійних фіксованих експонатів зоологічного музею // Известия Музейного фонда им. А.А. Браунера / Междунар. науч. совещ. 18-20 сентября 2007 г., Одесса «Актуальные вопросы крмплектирования и сохранения зоологических коллекций». – Одесса, 2007. - № 2-3, Т. 4. – С. 69.

 

2006

Царик Й.В., Сеник М.А., Горбань І.М., Закала О.С., Кийко А.О. Екотони між лісом та луками як осередки концентрації різноманіття птахів // Екологія та ноосферологія. – 2006. – Т. 17, № 1–2. – С. 78-85.

Шидловський І.В. Вісті з регіонів (Україна) // Информационные материалы рабочей группы по куликам. – Москва, 2006. – № 19. – С. 11 (рос.).

Шидловський I., Затушевський A. Літня міграція та орієнтація жовтої плиски (Motacilla flava) на заході України // The Ring, 2006: 28, 1. – P. 80 (англ.).

Шидловський І.В., Ґжеґоцький М.Р., Луцик О.Д. Дибовський Бенедикт Тадеуш // Професори Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького. 1784-2006. Під ред. Б.С. Зіменковський, М. Р. Ґжеґоцький, О. Д. Луцик. – Львів: Видавничий дім «Наутілус», 2006. – С. 91-92.

Закала O. Основні напрямки осінньої міграції очеретянки лучної (Acrocephalus schoenobaenus L.) на заході України // The Ring, 2006. – 28 (1). – P. 78-80 (англ.).

Закала O., Iбрагім В., Буссе П. Осінні міграції та стратегія линяння очеретянки лучної (Acrocephalus schoenobaenus) на станції Burullus (північний Єгипет) // Abstracts. 8th SE European migration network Workshop. Prague, Czech Republic, 2006. – Brno, 2006. – P. 42 (англ.).

Закала O., Maксaлoн Л., Дудзік K. Орієнтація очеретянки ставкової (Acrocephalus scirpaceus) впродовж осінньої міграції на заході України // Abstracts. 8-th SE European migration network Workshop. Prague, Czech Republic, 2006. – Brno, 2006. – P. 43 (англ.).

Пісулінська Н. Літньо-осіння міграція вівсянки очеретяної (Emberiza schoeniclus) на Львівщині // Молодь та поступ біології: Збірник тез Другої міжнародної наукової конференції студентів і аспірантів (21-24 березня 2006 року, м. Львів). - Львів, 2006. – С. 259.

Пісулінська Н. Переважаючі напрямки осінньої міграції (Emberiza schoeniclus) на Львівщині // 8th SEEN Workshop. – Praha, Czech Republic, 2006, 2-5 February. – Praha, 2006. – P. 35 (англ.).

Шидловський I., Затушевський A. Літні міграції та орієнтація плиски жовтої (Motacilla flava) на Заходні України // The Ring, 2006: 28, 1. – P. 80 (англ.).

 

2005

Дикий І. Особливості поселень борсука (Meles meles L.) на території заходу України  // Вісник Львівського університету, серія біологічна. – 2005. Випуск 40. – С. 101-110.

Дикий І., Дика О. Живлення борсука на території Західної України  // Науковий вісник Ужгородського університету, серія біологія. – 2005. Випуск 17. – С. 42-49.

Закала О. Вєловєйськийй (Wielowieyski) Генрик Йоганн // Енциклопедія Львівського університету. Біологічний факультет та ботанічний сад. Матеріали до енциклопедії. – Львів, 2005. – С. 31.

Закала О. Гільтенбранд (Hiltenbrand) Антоній // Енциклопедія Львівського університету. Біологічний факультет та ботанічний сад. Матеріали до енциклопедії. – Львів, 2005. – С. 42.

Закала О. Гніздування великої очеретянки (Acrocephalus arundinaceus L.) на заході України // Вісник Львів. у-ту, серія біологічна. – 2005. – Вип. 39. – С. 114-124.

Закала О. Космачевський Андрій Семенович // Енциклопедія Львівського університету. Біологічний факультет та ботанічний сад. Матеріали до енциклопедії. – Львів, 2005. – С. 86.

Закала О. Мельник Лідія Методіївна // Енциклопедія Львівського університету. Біологічний факультет та ботанічний сад. Матеріали до енциклопедії. – Львів, 2005. – С. 109.

Закала О. Отелін Олександр Анатолійович // Енциклопедія Львівського університету. Біологічний факультет та ботанічний сад. Матеріали до енциклопедії. – Львів, 2005. – С. 120.

Закала О. Сирський (Syrski) Шимон // Енциклопедія Львівського університету. Біологічний факультет та ботанічний сад. Матеріали до енциклопедії. – Львів, 2005. – С. 140-141.

Закала О., Горбань І. Страутман Федір Йоганович // Енциклопедія Львівського університету. Біологічний факультет та ботанічний сад. Матеріали до енциклопедії. – Львів, 2005. – С. 147-148.

Закала О., Кузярін О. Особливості будови та розміщення гнізд чагарникової очеретянки на заході України // Вісник Львів. У-ту, серія біологічна. – 2005. – Вип. 40. – С. 79-87.

Закала О.С. Осіння міграція лучної очеретянки (Acrocephalus schoenobaenus) на заході України // Бранта: Сборник научных трудов Азово-Черноморской орнитологической станции. – 2005. – Вып. 8. – С. 160-169.

Затушевський А.Т. ЗАХВАТКІН Віктор Олексійович // Енциклопедія Львівського університету. Біологічний факультет та Ботанічний сад / Мат-ли до енциклопедії. - Львів, 2005. – С. 68-69.

Затушевський А.Т. НОСКЕВИЧ (NOSKIEWICZ) Ян-Володимир // Енциклопедія Львівського університету. Біологічний факультет та Ботанічний сад / Мат-ли до енциклопедії. - Львів, 2005. – С. 118.

Сребродольська Є., Закала О., Левицька К. Ревізійний звіт куратора Банку даних про гнізда і кладки птахів України // Інформаційні матеріали Західного відділення Українського орнітологічного товариства. Плотик. – Дрогобич: Музей “Дрогобиччина”, 2005. – Випуск 11. – С. 19-22.

Царик Й., Гураль Р., Шидловський І., Яворський І., Федик У. Колекція прісноводних молюсків В. І. Здуна в Зоологічному музеї Львівського національного університету імені Івана Франка // Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. – 2005. – Вип. 40. – С. 111-119.

Шидловський І.В. Вісті з регіонів (Україна) // Информационные материалы рабочей группы по куликам. – Москва, 2005. - № 18. – С. 18-19 (рос.).

Шидловський І.В. Вознюк М.Н. // Енциклопедія Львівського університету. Біологічний факультет та Ботанічний сад / Мат-ли до енциклопедії. – Львів: Видавничий центр ЛНУ, 2005. – С. 34-35.

Шидловський І.В. Гіршлер Я. // Енциклопедія Львівського університету. Біологічний факультет та Ботанічний сад / Мат-ли до енциклопедії. – Львів: Видавничий центр ЛНУ, 2005. – С. 42-43.

Шидловський І.В. Горбань І.М. // Енциклопедія Львівського університету. Біологічний факультет та Ботанічний сад / Мат-ли до енциклопедії. – Львів: Видавничий центр ЛНУ, 2005. – С. 48.

Шидловський І.В. Дибовський Б.І. // Енциклопедія Львівського університету. Біологічний факультет та Ботанічний сад / Мат-ли до енциклопедії. – Львів: Видавничий центр ЛНУ, 2005. – С. 58-59.

Шидловський І.В. Зоологічний музей // Енциклопедія Львівського університету. Біологічний факультет та Ботанічний сад / Мат-ли до енциклопедії. – Львів: Видавничий центр ЛНУ, 2005. – С. 73-74.

Шидловський І.В. Спілка молодих орнітологів України // Енциклопедія Львівського університету. Біологічний факультет та Ботанічний сад / Мат-ли до енциклопедії. – Львів: Видавничий центр ЛНУ, 2005. – С. 143.

Шидловський І.В. Черкащанко М.І. // Енциклопедія Львівського університету. Біологічний факультет та Ботанічний сад / Мат-ли до енциклопедії. – Львів: Видавничий центр ЛНУ, 2005. – С. 173.

Дикий І. Фауна великих хижих ссавців околиць Високогірного стаціонару ЛНУ ім. І. Франка // Біорізноманіття Українських Карпат. Мат-ли наук. конф. ЛНУ ім. І. Франка (Львів, 30 липня – 3 серпня 2005 р.). – Львів: ЗУКЦ, 2005. – С.53–57.

Дикий І. Фауна кажанів Шацького національного природного парку // Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку: Мат-ли наук. конф. (ЛНУ ім. І. Франка та ШНПП, 16–18 вересня 2005 р., смт. Шацьк). – Львів: СПОЛОМ, 2005. – С.31-34.

Загороднюк І., Дикий І., Сребродольская Є.  Сучасне поширення та ретроспективний аналіз ареалу ховраха крапчастого (Spermophilus suslicus) на заході України // Суслики Евразии (происхождение, систематика, экология, поведение, сохранение видового разнообразия). Мат-ли межд. науч. конф. (Москва, 15-16 ноября 2005 г.). - Москва: ИПЭЭ РАН, 2005. - С.31-34 (рос.).

Закала O. Орієнтація очеретянки лучної (Acrocephalus schoenobaenus L.) протягом осінньої міграції на заході України // Abstracts 5th Conference of the European Ornithologists Union, Abstract Volume. Strasbourg, 2005. – Alauda, 2005. – Vol. 73, No. 3. – Р. 240 (англ.).

Закала O. Орієнтація очеретянки лучної (Acrocephalus schoenobaenus L.) протягом осінньої міграції на заході України // Abstracts. SE European migration network. Workshop 1-3 July 2005, Przebendowo, Poland. (англ.)

Закала О.С. Деякі аспекти гніздування очеретянок роду Acrocephalus // Материалы 11 и 12 конференций “Изучение и охрана птиц бассейна Северского Донца”. – Донецк, 2005. – Вып. 9. – С. 82-86.

Закала О.С. Консортивні зв’язки чагарникової очеретянки (Acrocephalus palustris) в умовах Західної України // ІІІ Міжнародна наукова конференція ZOOCENOZIS-2005 "Біорізноманіття та роль зооценозу в природних і антропогенних екосистемах. – Днепропетровск: изд-во ДНУ, 2005. – С. 419-420.

Закала О.С., Горбань І.М. Дрібні поселення прудкої очеретянки в умовах Західного Полісся // Наукова конференція “Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку” 16-18 вересня. – Львів, 2005. – С. 34-36.

Шидловський І.В. Характеристика представників ряду Falconiformes Шацького національного природного парку // Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку / Мат-ли наук. конф. (Львівський нац. університет ім. І. Франка та Шацький НПП, 16-18 вересня 2005 р., смт. Шацьк. – Львів: СПОЛОМ, 2005. – С. 72-74.

Шидловський І.В., Шкаран. В.І. Гніздування золотомушки жовточубої (Regulus regulus) у Шацькому національному природному парку // Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку / Мат-ли наук. конф. (Львівський нац. університет ім. І. Франка та Шацький НПП, 16-18 вересня 2005 р., смт. Шацьк. – Львів: СПОЛОМ, 2005. – С. 79-80.

Шидловський І.В. Фенетична мінливість чайок, що населяють західну Україну // ІІІ Міжнародна наукова конференціяZOOCENOZIS-2005 "Біорізноманіття та роль зооценозу в природних і антропогенних екосистемах, м. Дніпропетровськ, 4-6 жовтня 2005 року. – Днепропетровск: изд-во ДНУ, 2005. – С. 449-451.

 

2004

Башта A.-T., Жила С., Дикий I., Ткачук Ю. Lynx Огляд Європи 2001 – Україна // Status and conservation of the Eurasian lynx (Lynx lynx) in Europe in 2001. ­–  2004. KORA Bericht Nr. 19 e. – S. 206-213 (англ.).

Закала O., Шидловський I., Буссе П. Зміна маси тіла та жиру накопичені очеретянками лучними (Acrocephalus schoenobaenus) під час осінньої міграції на Львівщині, Україна // Ring, 2004. – Vol. 26, No. 2. – P. 55-69 (англ.).

Закала О.С., Горбань І.М., Шидловський І.В. Морфометричний аналіз очеретянок в осінній міграційний період на Волинському Поліссі // Наук. зап. Держ. природозн. музею. – Львів. – 2004. – Т. 19. – С. 65-70.

Ружіленко Н., Дикий І. Зимова сплячка борсука звичайного (Meles meles L.) на території центральної України  // Вісник Львівського університету, серія біологічна. – 2004. – Випуск 38. – С. 157-160.

Сребродольська Є.Б., Дикий І.В, Мисюк В.О. Теріофауна Шацького національного природного парку // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия биология, химия. – 2004. – Том 17 (56), №2. – С. 134-143.

Царик Й.В., Горбань І.М., Горбань Л.І., Дикий І.В., Сребродольська Є.Б., Шидловський І.В. Різноманіття наземних хребетних тварин Шацького національного природного парку // Шацький національний природний парк: Наукові дослідження. 1999-2004 рр. – Світязь, 2004. – С. 106-109.

Царик Й., Горбань І., Горбань Л., Закала О., Лєснік В., Шидловський І., Сребродольська Є., Ємельянова І., Костюк О., Шкаран В., Сеник М. Хребетні в зооценозах Західного Полісся // Природа Західного Полісся та прилеглих територій: 36. наук. пр. / Відп. ред. Ф. В. Зузук. – Луцьк: РВВ "Вежа" Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2004. – С. 192-196.

Шкаран В.І., Шидловський І.В., Горбань І.М. Історія та результати кільцювання птахів на заході України протягом 1932-1997 рр. // Вісник Львів. ун-ту. Серія біологічна. – Львів: Вид-во ЛНУ, 2004. – Вип. 35. – С. 165-175.

Закала O. Осінні міграції очеретянки лучної (Acrocephalus schoenobaenus) на заході України // The Ring, 2004. – Vol. 26, No. 1. – P. 21 (англ.).

Закала O. Осінні міграції очеретянки лучної на заході України // 6th SEEN Workshop. – Istanbul, Turkey, 2004. – P.22 (англ.).

Закала О.С., Кузярін О.Т. Особливості будови гнізд великої очеретянки на заході України // Сучасні проблеми зоологічної науки. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції. Київський у-т. – Київ, 2004. – С. 59-61.

Царик Й.В., Горбань І.М., Горбань Л.І., Дикий І.В., Сребродольська Є.Б. Шидловський І.В.  Різноманіття наземних хребетних тварин Шацького національного природного парку // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (17-19.05.2004, м. Шацьк). – Світязь, 2004. – С. 106-109.

 

2003

Делеган І., Дикий І. Вовки в Карпатах // Вестник зоологии. – 2003. – 37, №4. – С. 92.

Закала О.С. Орієнтація лучної очеретянки (Acrocephalus schoenobaenus L.) в заказнику “Чолгинський” протягом 1996-2002 рр. // Вісник Львів. У-ту, серія біологічна. – 2003. – Вип. 32. – С. 122-127.

Шидловський І.В. Вісті з регіонів (Україна) // Информационньге материалы рабочей группы по куликам. – Москва, 2003. – № 16. – С. 15 (рос.).

Шидловський І.В. Міграції коловодника болотяного на заході України // Вісник Дніпропетровського ун-ту. Біологія. Екологія. – Дн.: Вид-во Дніпропетровського ун-ту, 2003. – Т. 2., Вип. 11. – С. 209-213.

Шидловський І.В. Становлення та раритети Зоологічного музею імені Бенедикта Дибовського // Наукові записки ДПМ. – Львів, 2003. – Т. 18. – С. 17-22.

Шидловський І.В., Лисачук Т.І., Білонога В.М. Динаміка рослинного покриву та орнітофауна природно-техногенних комплексів сірчаних родовищ Прикарпаття // Екологія та ноосферологія. – Дніпропетровськ, 2003. – Т. 14., Вип. 3-4. – С. 48-54.

Горбань І.М., Горбань Л.І., Прушинський М.С., Химин М.В., Шидловський І.В. Рідкісні негоробині птахи долини верхньої течії Західного Бугу // Пріоритети орнітологічних досліджень / Мат-ли і тези доп. VIII наук. конф. орнітологів зах. України, присвяч. пам'яті Г. Бельке, 10-13 квітня 2003 р., м. Кам'янець-Подільський. – Львів-Кам.-Подільський, 2003. – С. 31-38.

Дикий I., Делеган I.  Сучасний стан популяції вовків на Львівщині: Сколівські Бескиди у порівнянні з усіма Українськими Карпатами // Matherials International conference „The Wolf in the Carpathians”, Poland (Bystra) (8-10. 03. 2003). – S. 21-22 (англ.).

Дикий І.В. Борсук (Meles meles L.) в урбоекосистемах заходу України // Міжнародна конференція студентів і молодих вчених «Екологічні проблеми міст і промислових зон: шляхи їх вирішення». – Львів. – 2003. – С. 27-31.

Закала O. Орієнтація Acrocephalus spp. на Львівщині // The Ring, 2003. – Vol. 25, No 1-2. – P. 74-75 (англ.).

Закала О. Горобині птахи очеретяних ценозів антропогенно трансформованих територій // Екологічні проблеми міст і промислових зон: шляхи їх вирішення. Тези доповідей Міжнародної конференції студентів і молодих вчених. – Львів, 2003. – С. 36-38.

Закала О. Основні напрямки міграційної орієнтації лучної очеретянки Acrocephalus schoenobaenus на території Чолгинського орнітологічного заказника // Пріоритети орнітологічних досліджень. Матеріали і тези доповідей VIII наукової конференції орінітологів заходу України. – Львів – Кам’янець-Подільський, 2003. – С. 131-132.

Пісулінська Н. Дослідження міграційної орієнтації вівсянки очеретяної Emberiza schoeniclus в орнітологічному аказнику „Чолгинський” // Пріоритети орнітологічних досліджень: Матеріали і тези доповідей VIII наукової конференції орнітологів заходу України (м.Камянець-Подільський, 10-13 квітня 2003 р.). – Камянець-Подільський: Камянець-Подільський державний університетб інформаційно-видавничий відділ, 2003. – С. 156-158.

Шкаран В.І., Шидловський І.В. Передміграційні скупчення та особливості весняного й осіннього прольоту білого лелеки Сісопіа сісопіа у Західноукраїнському Поліссі // Пріоритети орнітологічних досліджень / Мат-ли і тези доп. VIII наук. конф. орнітологів зах. України, присвяч. пам'яті Г. Бельке, 10-13 квітня 2003 р., м. Кам'янець-Подільський. – Львів Кам.-Подільський, 2003. – С. 188-190.

 

2002

Башта А.-Т., Сребродольська Є.Б., Дикий І.В., Мисюк В.О. Ставкова нічниця Myotis dasycneme в західних областях України // Вісник Луганського державного педагогічного університету імені Тараса Шевченка. – 2002. - №1 (45). – С. 110-112.

Горбань I., Шидловський I., ХиминM., Прушинський M., Горбань Л. Авіфауна української частини верхньої долини Бугу та перспективи її охорони // Екологічний коридор долини Бугу: Стан – Загрози – Oхорона / Під. рeд. A. Dombrowskiego et. al. – Warszawa, 2002. – S. 197-218 (польська.).

Делеган I., Дикий I., Дзюбенко Н., Сребродольська Є. Проблеми охорони великих ссавців в Українських Карпатах // Вісник Львівського університету, серія біологічна. – 2002. – Випуск 30. – С.99-105 (англ.).

Дикий І., Сребродольська Є., Мисюк В., Гериген І., Кобинець Н. Теріофауна заказника “Чолгинський” // Західно-Українська орнітологічна станція: напрями і результати діяльності (Збірник праць). – Львів: Євросвіт, 2002. – С. 31-35.

Дикий І.В. Аналітичний огляд наукових праць з проблем біології борсука (Meles meles L.) // Вісник Луганського державного педагогічного університету імені Тараса Шевченка. – 2002. –  № 1 (45). – С. 154-170.

Дикий І.В. Вплив кліматичних та орогідрологічних чинників на біологію борсука в умовах заходу України // Вісник Львівського університету, серія біологічна. – 2002. – Випуск 30. – С.55-60.

Дикий І.В., Делеган І.В., Делеган І.І. Борсук лісовий (Meles meles L.): Аналітичний огляд публікацій // Науковий вісник УкрДЛТУ. – 2002. – Випуск 12.3. – С. 30-45.

Загороднюк І.В., Дикий І.В., Делеган І.В., Жила С.М. Проблеми вивчення і моніторингу великих хижих ссавців України: (підсумки семінару в Поліському заповіднику 2002 року) // Науковий вісник УкрДЛТУ. – 2002. – Випуск 12.3. – С. 48-54.

Закала О. Дослідження основних напрямків орієнтації лучної очеретянки (Acrocephalus schoenobaenus) // Західно-Українська орнітологічна станція: напрямки і результати діяльності (збірник праць) / Ред.: І Шидловський та ін. – Львів: Євроcвіт, 2002. – С. 44-46.

Закала О. Характеристика літньо-осінньої міграції лучної очеретянки (Acrocephalus schoenobaenus) в орнітологічному заказнику “Чолгинський” // Західно-Українська орнітологічна станція: напрямки і результати діяльності: збірник праць. / Ред.: І Шидловський та ін. – Львів: Євроcвіт, 2002. – С. 55-59.

Закала О., Лисачук Т. Горобині птахи як мігранти очеретяних заростей // Західно-Українська орнітологічна станція: напрямки і результати діяльності (збірник праць) / Ред.: І Шидловський та ін. - Львів: Євроcвіт, 2002. – С. 49-50.

Закала О., Лисачук Т. Інтенсивність прольоту та взаємозв’язки очеретянок у заказнику “Чолгинський” // Західно-Українська орнітологічна станція: напрямки і результати діяльності: збірник праць. / Ред.: І Шидловський та ін. – Львів: Євроcвіт, 2002. – С. 59-61.

Пісулінська Н. Орієнтаційні напрямки очеретяної вівсянки (Emberiza schoeniclus) // Західно-Українська орнітологічна станція: напрямки та результати діяльності (збірник праць) / Ред.: І.Шидловський та ін. – Львів: Євросівт, 2002. – С. 47-48.

Соловій І.П., Закала О. Еколого-економічна оцінка орнітофауни на природоохоронних територіях // Науковий вісник: Лісівницькі дослідження в Україні / Збірник науково-технічних праць – Львів: УкрДЛТУ. – 2002. – Вип. 12.4. – С. 304-308.

Царик Й., Горбань I., Головачов O., Шидловський I., Горбань Л., Дикий I., Лєснік В., Maтейчик В., Пудлик Ю., Сеник M. Екологічні фактори, що впливають на збереження біорізноманіття в Шацького національного природного парку // Acta Agrofhysica. Lublin, 2002.– V. 67 – P. 275-285 (англ.).

Шидловський І., Закала О. Результати природоохоронних дій Товариства. Що загрожує птахам? // ІВА Бюллетень. УТОП. – 2002 . – С.3-4.

Царик Й., Горбань I., Горбаль Л., Дикий I., Шидловський I., Лєснік В., Матейчик В., Пудлик Ю., Сеник M. Вплив екологічних факторів на стан і охорону біологічного різноманіття Шацького національного природного парку // Polsko-Ukrainsko-Bialoruskan Konferencja “Srodowisko przyrodnicze Polesia – stan aktualny i zmiany”, Lublin-Szack-Brzesc, 17-21 czerwca 2002 r. – S. 15-16 (польська).

Шидловський І.В. Пісочник великий - новий гніздовий вид куликів України // Изучение куликов Восточной Европы и Северной Азии на рубеже столетий / Мат-лы IV и V совещ. по вопросам изуч. и охраны куликов. Ред. А.О. Шубин, П.С. Томкович. М.: Типограф. Россельхозакадемии, 2002. - С. 116 (рос.).

 

2001

Башта А.-Т.В., Шидловський І.В. Колекція рукокрилих (Chiroptera)Зоологічного музею ім. Б. Дибовського Львівського національного університету // Наукові записки Державного природознавчого музею. – Львів, 2001. – Т.16. – С. 41-45.

Делеган І.В., Делеган І.І., Дикий І.В. Сучасний стан і перспективи інтенсивного розведення видів підродини олені справжні (Cervinae) // Вісник Львівського університету, серія біологічна. – 2001. – Випуск 27. – С.156-161.

Дикий І. «Борсук (Meles meles L., 1758) на заході України (морфологія, поширення, екологія, охорона)» // Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд.біол.наук. – Київ, 2001. – 20 с.

Дикий І.В. Поширення борсука на території Карпатського біосферного заповідника // Актуальні проблеми медицини, біології, ветеринарії і сільського господарства (Серія медицина і біологія). –  2001. – Кн. 5. – С. 42– 45.

Дикий І.В. Сучасний стан популяції борсука (Meles meles L.) в умовах заходу України // Вісник Львівського університету, серія біологічна. – 2001. – Випуск 27. – С.151-155.

Павлюк Р., Царик Й., Шидловський І. Бенедикт Дибовський (12.V.1833 р. – 31.І.1930 р.) // Праці НТШ. Екологічна комісія. Т. 7: Екологічний збірник – 2. Екологічні проблеми природокористування та біорозмаїття Львівщини. – Львів: НТШ, 2001. – С. 306-308.

Сребродольська Є.Б., Дикий І.В., Мисюк В.О. Літня фауна кажанів Шацького національного природного парку // Міграційний статус кажанів в Україні / Novitates Theriologicae. – 2001. – С. 86-89.

Царик Й.В., Горбань І.М., Сребродольська Є.Б., Яворський І.П., Лєснік В.В., Ємельянова І.Ф., Іванець О.Р., Дикий І.В., Шидловський І.В., Єдинак Г.З., Павлюк Р.С., Горбань Л.І. Сучасний стан зооценозів Західного Полісся // Вісник Львівського ун-ту, серія біологічна. Випуск 27. – 2001. – С.129-141.

Шидловський І.В. Зміни гніздового ареалу чайки Vanellus vanellus L. упродовж XX століття // Вісник Львів. ун-ту. Серія біологічна. – Львів: Вид-во ЛНУ ім. І. Франка, 2001. – Вип. 27. - С. 142-150.

Шидловський І.В. Особливості міграції чайки (Vanellus vanellus)на заході України // Вестник зоологии, 35 (5). – К., 2001. – С. 61-67.

Дикий І. Обгрунтування зміни охоронного статусу борсука в Україні // Матеріали школи-семінару "Великі хижі ссавці України та прилеглих країн" (Селезівка, 15-17 грудня 2000 р.) / Novitates Theriologicae. – 2001. – Р.4. – С. 50-52.

Загороднюк І., Дикий І. Публікації про великих хижих ссавців України // Матеріали школи-семінару "Великі хижі ссавці України та прилеглих країн" (Селезівка, 15-17 грудня 2000 р.) / Novitates Theriologicae. – 2001. – Р.4. – С. 63-70.

Овадовська Е., Дикий І. Досвід реінтродукції та радіотелеметрії рисі в Кампіноському національному парку // Матеріали школи-семінару "Великі хижі ссавці України та прилеглих країн"(Селезівка, 15-17 грудня 2000 р.) / Novitates Theriologicae. – 2001. – Р.4. – С. 18-20.

 

2000

Горбань И.М., Шидловский И.В. Чисельність гніздових куликів на заході України // Гнездящиеся кулики Восточной Европы - 2000. – Т. 2. / Под ред. Томкович П. С., Лебедева Е. А. – М.: Союз охраны птиц России, 1999. – С. 93-105 (рос.).

Делеган І.В., Шидловський І.В., Павлюк Р.С. Професор Бенедикт Дибовський // Наук. вісник УДЛТУ. Охорона біорізноманіття: теоретичні та прикладні аспекти. – Львів, 2000. – Вип. 10.3. – С. 11-15.

Дикий І.В. Антропогенний вплив та на поселення борсука (Meles meles L.) та їх розташування в залежності від структури передгірних та рівнинних ландшафтів Львівщини // Вестник зоологии.– 2000. – № 14. – С. 120-123.

Дикий І.В. Лісоекологічні особливості поширення борсука (Meles meles L.) в басейні Верхнього Дністра // Вісник Запорізького державного університету. – 2000. – № 2. – С. 204-207.

Делеган І.В., Дикий І.В., Делеган І.І. Зарубіжний досвід створення заповідних об'єктів, охорони й використання мисливських тварин // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Проблеми і перспективи розвитку природоохоронних об'єктів на Розточчі" (Шкло, 6-7 липня 2000 р.). – Львів. – 2000. – С. 135-139.

Дикий I. Особливості поширення і густота поселень борсука в лісових екосистемах західної частини України // VIII Ogolnopolska Konferencja Teriologiczna "Bioroznorodnosc i ochrona ssakow w Polsce" (Lublin, 25-27 wrzesnia 2000 r.). – Lublin. – 2000. – S. 2-5. (польська).

Дикий І.В. Проблеми та основи охорони ссавців в Кампіноському національному парку // Матеріали міжнародної науково-практичної конференціїї, присвяченої 20-річчю Карпатського національного парку “Національні природні парки: проблеми становлення і розвитку” (Яремче, 14-17 вересня 2000 р.). – Яремче. – 2000. – С. 109-111.

Роман E., Дикий I. Сучасне поширення і статус дикого лісового кота в Україні // International Symposium on Wildcats (Nienover, 6-9 April 2000 y.). – Nienover (Germany), 2000. – P. 3 (англ.).

Сребродольська Є., Дикий I. Фауна кажанів Шацького національного природного парку // Abstracts of the III International Conference "Bats of Carpathian Region" (Rakhiv, Ukraine) / Novitates Theriologicae – 2000. – Vol. 1 (4). – Р. 48–49 (англ.).

Царик Й.В., Іванець О.Р., Яворський І.П., Шидловський І.В., Дикий І.В., Горбань І.М., Сребродольська Є.Б. Сучасний стан деяких зооценозів Розточчя // Проблеми і перспективи розвитку природоохоронних об'єктів на Розточчі / Мат-ли Міжнар. наук.-практ. конф., с. Шкло, 6-7 липня 2000 р. – Львів: Логос, 2000. – С. 185-190.

Шидловський І.В., Павлюк Р.С., Романова X.Й., Вознюк М.Н. Байкальські збори Б.І. Дибовського в колекціях Зоологічного музею Львівського держуніверситету // Моллюски. Проблеми систематики, экологии и филогении / Четвертое (тринадцатое) совещ. по изуч. моллюсков (наземных, пресноводных и морских), Россия, Санкт-Петербург, 27-29 октября 1998 г. – С.-П., 2000. – С. 150-152 (рос.).

Шидловський І.В. Біотопічний розподіл гніздової популяції чайки Vanellus vanellus на заході України // Наукові основи збереження біотичної різноманітності / Мат-ли 1 наук. конф. молодих учених м. Львова, 24 листопада 1998 р. – Львів, 2000. – Вип. 1. – С. 105-107.

Шидловський І.В. Орнітологічний заказник «Чолгинський»: сучасний стан та перспективи // Проблеми і перспективи розвитку природоохоронних об'єктів на Розточчі / Мат-ли Міжнар. наук.-практ. конф., с. Шкло, 6-7 липня 2000 р. – Львів: Логос, 2000. – С. 73-75.

 

1999

Бокотей А.А., Гузій А.І., Бучко В.В., Шидловський І.В., Соколов Н.Ю. Спостереження птахів з нетиповим забарвленням на заході України // Беркут. – Чернівці, 1999. – Т.8 (1)., Вип. 1. – С. 101-104.

Дикий І.В., Делеган І.В. Цей відомий і невідомий борсук // Лісовий і мисливський журнал. – 1999. – № 2-3. – С. 43-44.

Мейснер В., Ремісєвіч M., Шидловський I. Новий пункт кільцювання куликів у Західній Україні // WSG Bulletin. – December, 1999. – V. 90. – Р. 40-41 (англ.).

Шидловський І.В. Бенедикт Іванович Дибовський // Орнитологи Украины. Библиографический справочник. – Харьков, 1999. – Вып. 1. – С. 11-13.

Шидловський І.В. Експансія негоробиних птахів (Non-Passerines) на Розточчі // Природа Розточчя. Біогеоценологічні дослідження: підходи, методики, результати. – смт Івано-Франкове, 1999. – Вип. 1. – С. 143-145.

Шидловський І.В. Літньо-осінні міграції чайки (Vanellus vanellus) на Розточчі // Природа Розточчя. Біогеоценологічні дослідження: підходи, методики, результати. – смт Івано-Франкове, 1999. – Вип. 1. – С. 145-147.

Шидловський І.В. Орнітофауна заказника "Чолгинський" (результати досліджень) // Природа Розточчя. Біогеоценологічні дослідження: підходи, методики, результати. – смт Івано-Франкове, 1999. – Вип. 1. – С. 147-150.

Шидловський І. В., Лисачук Т. І., Головачов О. В. Звіт про результати п’ятирічної діяльності ЗУОС: 1995-1999 р. – Львів: Сполом, 1999. – 32 с.

Делеган І.В., Дикий І.В. Дослідження динаміки змін чисельності мисливських тварин на заповідних і межуючих з ними територіях // Материалы научно-практ. конф. “Беловежская пуща на рубеже третьего тысячелетия” (Каменюки, 22-24 декабря 1999 г.). – Минск, 1999. – С. 270-271 (рос.).

Дикий I.В. Результати досліджень антропогенного впливу на борсука в Укрїні // 2nd International Wildlife Management Congress (Wildlife, Land, and People: Priorities for the 21st Century). – Gödöllo. - 1999. – P. 48 (англ.).

Дикий І.В., Делеган І.В. Вивчення особливостей поширення та динаміки чисельності борсука (Meles meles L.) в заповідниках заходу України // Материалы научно-практ. конф. “Беловежская пуща на рубеже третьего тысячелетия” (Каменюки, 22-24 декабря 1999 г.). – Минск, 1999. – С. 278-280 (рос.).

Дикий І.В. Особливості поширення борсука (Meles meles L.) в умовах Українського Розточчя // Природа Розточчя. Біогеоценологічні дослідження: підходи, методики, результати (Івано-Франкове, 2-4 листопада 1998 р.). – В. 1. – Київ. – 1999. – С. 140-143.

Дикий І.В., Делеган І.В. Роль заповідних територій у збереженні генофонду борсука (Meles meles L.) на Заході України // Матеріали всеукр. загальнотеор. та науково-практ. конф. “Заповідна справа в Україні на межі тисячоліть (сучасний стан, проблеми і стратегія розвитку)” (Канів, 11-14 жовтня 1999 р.). – Канів. – 1999. – С. 118-119.

Лисачук T., Шидловський I. Характеристика міграції та морфології двох видів очеретянок Acrocephalus scirpaceus and A.palustris // The Ring, 1999: 21,1. – P. 151 (англ.).

Троціньська A., Лейвітц A., Нітецький C., Шидловський I. Переважаючі напрямки осінньої міграції очеретянки лучної (Acrocephalus schoenobaenus) вздовж східного і південного узбережжя Балтійського моря та в західній частині України // The Ring, 1999:21, 1. – P. 164 (англ.).

Троціньська A., Лейвітц A., Нітецький C., Шидловський I. Переважаючі напрямки осінньої міграції очеретянки ставкової (Acrocephalus scirpaceus) вздовж східного і південного узбережжя Балтійського моря та в західній частині України // The Ring, 1999:21, 1. – P. 163 (англ.).

Шидловський І.В. Біотопічний розподіл гніздової популяції чайки Vanellus vanellus на заході України // Екологічні аспекти охорони птахів / Мат-ли 7 наради орнітол. Зах. України, 4-7 лютого 1999 р., м. Івано-Франківськ. – Львів, 1999. – С. 104-105.

 

1998

Горбань І.М., Бокотей А.А., Пограничний В.О., Башта Т.В., Когут І.В., Соколов Н.Ю., Бучко В.В., Дзюбенко Н.В., Шидловський І.В., Лисачук Т.І., Козловський Р.С. Гніздова орнітофауна верхньодніпровської низовини та її зміни в другій половині XX століття // Наукові записки ДПМ. – Львів, 1998. – Т.14. – С. 83-90.

Гура П.І., Шидловський І.В. Міграції звичайного мартина (Larus ridibundus): динаміка прольоту та результати кільцювання на заході України // Наукові записки ДПМ. – Т. 14. – Львів, 1998. – С. 91-95.

Дикий І.В.  Вплив факторів середовища на поведінку борсука (Meles meles L.) в умовах неволі // Наук. зап. держ. природознавчого музею.– 1998. – Т. 14. – С.  21-25.

Шидловський I., Лисачук T. Попередні дані щодо осінньої міграції коловодника болотяного (Tringa glareola) на заході України // Ring, 1998: 20, 1-2. – P. 117-121 (англ.).

Шидловський І.В., Чорненька О.Б., Сребродольська Є.Б., Когут І.В., Пріяткіна Н В., Гура П.І., Бучко В.В., Лисачук Т.І. Сучасний стан орнітофауни Чолгинського заказника та прилеглих територій // Заповідна справа в Україні. – Чернівці, 1998. – Т. 4., Вип. 1. – С. 65-70.

Горбань I., Дикий I., Сребродольська Є. Що сталося з Cricetus cricetus в Україні // Ökologie und Schutz des Feldhamsters. – Halle/Saale. – 1998. – P. 87-89 (англ.).

Дикий І.В., Сребродольська Є.Б., Башта Т.А. Хіроптерологічні дослідження Львівщини: минуле і сучасне // Європейська ніч кажанів’98 в Україні (Праці теріологічної школи). – Київ. – 1998. – Вип. 1. – С. 153-155.

Шидловський І.В. Про мінливість ооморфологічних показників чайки (Vanellus vanellus) на території Малого і Волинського Полісся // Актуальные проблемы оологии. Мат-лы 2 Междунар. конф. стран СНГ. – Липецк, 1998. – С. 47-48 (рос.).

Шидловський I. Чисельність, поширення та успішність гніздування лелеки білого на Волині // Bocian bialy Ciconia ciconia stan I perspectywy banan’, 4-5 wrzesnia 1998, Bromierzyk. – S. 15-16 (англ.).

 

1997

Чернічко І.І. Оцінка чисельносі та кільцювання куликів. Вісті з регіонів (1996 р.): Україна / Корзюков А.І., Русєв І.Т., Шидловський І.В. // Информационные материалы рабочей группы по куликам. – № 10. – 1997. – С. 7-8 (рос.).

 

1996

Шидловський І.В. Вісті з регіонів (Україна) // Информационные материалы рабочей группы по куликам. – № 9. – 1996. – С. 8-9 (рос.).

Шидловский І. В. Вивченість куликів Західної України і перспективи рабіт в регіоні // Информационные материалы рабочей группы по куликам. – № 9. – 1996. – С. 14-15 (рос.).

Шидловский І.В. Нові гніздові птахи орнітологічного стаціонару "Чолгині", Західна Україна // Русский орнитологич. журнал. Экспресс-выпуск, 5:5. – Москва, 1996. – С. 5 (рос.).

Мартинюк І.Я., Шидловський І.В. Внутрішньопопуляційний розподіл лучної очеретянки за результатами кластерного аналізу довжини крила пролітних птахів // Мат-ли другої конф. Спілки молодих орнітологів України. Канів, 1996 р. – Чернівці, 1996. – С. 114-116.

Прушинський М.С., Шидловський І.В. До прольоту звичайного канюка на заході України // Мат-ли 2 конф. СМОУ, 4-7 квітня 1996 р., м. Канів. – Чернівці, 1996. – С. 151-154.

Шидловський І.В. Чайка як модельно-проблемний вид взаємовідносин людини з птахами // Мат-ли конф. 7-9 квітня 1995 р., м. Ніжин. – Київ, 1996.  С. 207-209.

Шидловський І.В., Горбань І.М., Матейчик В.І. Проліт малого лебедя в Шацькому національному парку // Мат-ли конф. 7-9 квітня 1995 р., м. Ніжин. - Київ, 1996. – С. 210-212.

Шидловський І.В., Прушинський М.С. Матеріали до вивчення видимої весняної міграції чайки на Волині // Мат-ли 2 конф. СМОУ, 4-7 квітня 1996 р., м. Канів. – Чернівці, 1996. – С. 208-210.

 

1995

Бучко В.В., Бокотей А.А., Скильский И.В., Годованец Б.И., Шидловкий И.В. К экологии серощекой поганки на западе Украины // Беркут. – Чернівці, 1995. – Т.4., Вип. 1-2. – С. 25-30.

Горбань I. M., Шидловський I.В. Зміни у поширенні й чисельності сивкоподібних Charadriiformes в Західній Україні // International Conference and 13th Meeting of the European Bird Census Council. Bird Numbers 1995, 25-30 September 1995, Parnu, Estonia. – P. 21 (англ.).

Шидловський І.В., Горбань І.М. До біології великого кульона на Шацькому Поозер’ї // Проблеми вивчення та охорони птахів / Мат-ли 6 наради орнітол. Зах. України, 1-3 лютого 1995 р. – Чернівці-Дрогобич, 1995. – С. 138-139.

 

1990

Шидловський І.В., Горбань І.М. Замітки про сон білих і чорних лелек // Аисты: распространение, экология, охрана / Мат-лы 1 и 2 Всесоюз. совещ. рабочей группы по аистам. – Минск, 1990. – С. 236-237 (рос.).

Шидловський І.В. Біологія гніздування чайки на Волинському Поліссі // Орнітофауна західних областей України та проблеми її охорони / Мат-ли доп. 5 наради орнітологів та аматорів орнітолог. руху Західної України. – Луцьк, 1990. – С. 45-46.

Шидловський І.В. Зальоти жовтих і білих чапель у Волинській області // Мат-ли доп. 5 наради орнітологів та аматорів орнітолог. руху Західної України. – Луцьк, 1990. – С. 83.

 

ЗАМІТКИ
Гнатина О.С., Сеник М.А., Журавчак Р.О. Перша реєстрація успішного гніздування кулика-сороки, Haematopus ostralegus (Charadriiformes, Haematopodidae) на заході України // Вестник зоологии, 2010. – 44 (2). – С. 182.
Делеган І.В., Шидловський І.В., Павлюк Р.С., Заочная Т., Бженк Г. Професор Бенедикт Дибовський // Освіта лісівнича (березень 2001), №5-6 (276-277). – Львів, 2001. – С. 5.
Делеган І.В., Шидловський І.В., Павлюк Р.С., Заочная Т., Бженк Г. Професор Бенедикт Дибовський (продовження) // Освіта лісівнича (червень 2001), № 11-12 (282-283). – Львів, 2001. – С. 7.
Журавчак Р.О., Гнатина О.С., Сеник М.А. Перша реєстрація успішного гніздування мородунки Xenus cinereus (Scolopacidae, Charadriiformes) на заході України // Вестник зоологии, 2010. – 44 (2). – С. 176.
Зайцева Г.Ю., Гнатина О.С. Нова знахідка мишівки лісової, Sicista betulina (Mammalia, Rodentia), на території Шацького національного природного парку (Україна) // Вестник зоологии, 2011. – 45 (1). – С. 84.
Корнюшин О., Шидловський I. Типові колекції Бенедикта і Владислав Дибовських в Зоологічному музеї Львівського національного університету (Україна) // News from Museums / Unitas Malacologica Newslatter. – Number 19, January 2003. – P. 6 (англ.).
Лисачук Т.І., Шидловський І.В. Мертві та ослаблені хижі птахи // Інформаційні матеріали Західного відділення Українського орнітологічного товариства. Плотик. – Дрогобич: музей «Дрогобиччина», 2005. – С. 33-35.
Пісулінська Н. Переважаючі напрямки міграції вівсянки очеретяної (Emberiza schoeniclus) в західній частині України // The Ring - Gdansk, 2003. – V. 25 (1-2). – P. 73-74 (англ.).
Пісулінська Н.A. Обліки птахів в орнітологічному заказнику “Чолгинський” // ROM Bulletin: Results of Regional Ornithological Monitoring. August 2006. – 2008 – Issue 3. – P.49 (англ.).
Пісулінська Н.A., Горбачук M.Р. Обліки птахів на рибних ставах “Межиріччя” // ROM Bulletin: Results of Regional Ornithological Monitoring. August 2009. – 2010 – Issue 5. – P. 24 (англ.).
Реуков О.Ю., Дикий І.В., Шидловський І.В. Нові знахідки мамонта на Львівщині // Вісник зоології. – Київ, 1999. – Т. 33, Вип. 6. – С. 82.
Сеник М.А., Шидловський І.В. Звіт Львівського Клубу Орнітологів (відділення Українського орнітологічного товариства охорони птахів) про роботу в 2001 році // Інформаційні матеріали Західного відділення Українського орнітологічного товариства. Плотик. – Дрогобич: музей «Дрогобиччина», 2005. – С. 17-18.
Шидловський І.В. Експедиція "Прип’ять-95"(б) // Інформ. мат-ли Зах. відділ. УОТ. – Дрогобич, 1995. – Вип. 7. – С. 36-37.
Шидловський І.В. Експедиція "Прип’ять-96" // Орішок. Інформ. мат-ли 3В УОТ. – Дрогобич, 1997. – Вип. 8. – С. 33-34.
Шидловський І.В. Перше спостереження індійської очеретянки на заході України // Вісник зоології. – Київ, 1999. – Т. 33, Вип. 6. – С. 38.
Шидловський І.В. Перше спостереження рудохвостої кропив’янки на Україні // Беркут. – Т. 2. – Чернівці, 1993. – С. 53.
Шидловський І.В. Про діяльність робочої групи "AVOSETTA" у 1995 році // Інформ. мат-ли Зах. відділ. УОТ. – Дрогобич, 1995. – Вип. 7. – С. 37-38.
Шидловський І.В. Результати дворічної роботи пункту кільцювання птахів "АVOSЕТТА" // Орішок. Інформ. мат-ли 3В УОТ. – Дрогобич, 1997. – Вип. 8. - С. 34-35.
Шидловський І.В. Стан вивченості куликів на заході України та перспективи // Інформ. мат-ли Зах. відділ. УОТ та Львів. клубу орнітол. – Дрогобич, 1994. – Вип. 6. – С. 38-40.
Шидловський І.В. Що і чим кільцювати // Орішок. Інформ. мат-ли 3В УОТ. – Дрогобич, 1997. – Вип.8. – С. 28-31.
Шидловський І.В., Полуда А.М., Матейчик В.І., Химин М.В., Годек А. Біла синиця (Parus cyanus) - новий гніздовий вид фауни України // Вестник зоологии, 36 (1). – К., 2002. – С. 96.
 
Авторські фотографії Пісулінської Н.А. опубліковані:
- Фесенко Г.В. Птахи садів і парків Києва / Фесенко Г. В. – Кривий Ріг: Мінерал, 2010. – 236 с.
- Бокотей А.А. Гніздова орнітофауна басейну Верхнього Дністра / А.А. Бокотей., Н.В. Дзюбенко, І.М. Горбань, І.В. Кучинська, А-Т.В. Башта [та ін.]. - Львів, 2010.− 400 с.
- Бокотей А.А. Біологічне різноманіття басейну Верхнього Дністра та проблеми його збереження / Андрій Бокотей, Наталія Дзюбенко, Ірина Кучинська; ред.. Євгена Милованова. – Київ: Органік Прінт, 2011. − 72 с.
- на сайті http://www.unesco.org/new/ru/media-services/multimedia/photos/mab-2011/ukraine/