Роль Бенедикта Дибовського у становленні та розвитку Зоологічного музею