РОМАНОВА ХРИСТИНА ЙОСИПІВНА

 

Зберігач фондів I категорії Зоологічного музею

Львівського національного університету імені Івана Франка

 

79005, м. Львів, вул. Грушевського, 4;

тел. 239-45-48;

Е-mail: zoomus@franko.lviv.ua.

 

Народилася в 1954 р. у м. Львів.

У 1971 р. закінчила СШ № 1. Навчалася у Львівському державному університеті з 1976 по 1982 р., на біологічному факультеті.

З 1976 по 1979 р. працювала лаборантом на кафедрі морфології і систематики рослин; з 1979 по 1983 р. – інженером у відділі охорони природи Київського філіалу Інституту ботаніки АН УРСР, з 1983 по 1996 р. – ст. лаборантом Інституту фізики конденсованих систем НАН України.

З 1996 по нинішній день працює в Зоологічному музеї.

 

Публікацій – 3, з них навчальних посібників – 3.

 

Основні наукові праці:

Каталог рідкісніх та червонокнижних відів тварин колекцій зоологічного музею / Укладачі: Й. В. Царик, І.В. Шидловський, О.В. Головачов, Т.І. Лісачук, Х.Й. Романова, Т.М. Паславська, Г.З. Єдінак, Р.С. Павлюк, М.Н. Вознюк – Львів: ЛНУ ім.І.Франка, 2000.

Каталог яєць та гнізд птахів Зоологічного музею ім. Бенедикта Дібовського / Укладачі: Шидловський І.В., Головачов О.В., Лісачук Т.І., Романова Х.Й. - Львів: Видавничий центр ЛНУ ім.І.Франка, 2001. – 67с.

Наукові публікації за 2009 р.:

Шидловський І. В. Каталог Колекції прісноводніх молюсків проф. В. І. Здуна у фондах Зоологічного музею ЛНУ ім. І. Франка / І. В. Шидловський, Р. І. Гураль, Х. Й. Романова. Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка. – 59 с. (2008 р.).

 

Роботи, рекомендовані Вченою радою університету до друку:

Навчальні посібники:

Затушевській А. Т. Каталог колекцій ссавців Зоологічного музею Львівського національного універсітету імені Івана Франка / А. Т. Затушевській, І. В. Шидловський, О. С. гарту, І. В. Дикий, О. В. Головачов, М. А. Сеник, Х. Й. Романова. - Львів: Видавничий центр ЛНУ, 2010. – 405 с.