ІГОР ВІТАЛІЙОВИЧ ШИДЛОВСЬКИЙ
Кандидат біологічних наук, доцент кафедри зоології
Львівського національного університету імені Івана Франка

e-mail: shydlyk@gmail.com

 

Народився 8 жовтня 1971 року в місті Любомль Волинської області. Протягом 1978-1986 рр. навчався у Любомльській середній школі № 1. У 1986 р. поступив і до 1990 р. навчався у Шацькому лісовому технікумі за спеціальністю "лісове господарство" і спеціалізацією "мисливствознавство". Навчаючись у технікумі був членом Дружини охорони природи і позаштатним співробітником Шацького національного природного парку; неодноразово приймав участь у рейдах рибінспекції в нерестовий період і приймав участь у зборі наукового матеріалу з орнітології. У 1989 році був обраний спочатку скарбником Волинського клубу орнітологів, а пізніше – куратором цього ж клубу.

З 1990 по 1992 р. служив у лавах Радянської Армії. Відразу після армії вступив до Львівського державного університету імені Івана Франка (тепер – національного), де навчався до 1997 року. Під час навчання в університеті, у 1994 році при створенні Спілки молодих орнітологів України (СМОУ) був обраний одним із заступників Голови СМОУ. У 1994 р. приймав участь у роботах Комітету охорони орлів (Польща) з дослідження беркутів у Західних Бескидах. З того ж року став членом Комітету охорони орлів.

У 1995 році виконував обов’язки секретаря Західноукраїнської орнітофауністичної комісії (ОФК), тепер є її експертом. У тому ж році, при співпраці з Гданським університетом (Польща), зокрема з Групою з вивчення водно-болотяних птахів, організував і зараз є одним із керівників польового орнітологічного табору "AVOSETTA", який працює щороку у серпні неподалік м. Яворів. З 1999 р. на базі Зоологічного музею спільно з колегами був організатором Західно-Української орнітологічної станції (ЗУОС) з чотирма відділеннями (у Львові, Шацьку, Луцьку та у с. Голосків Хмельницької обл.), тепер є Головою правління її. Станцією ведуться дослідження міграцій та орієнтації птахів західної України методом відлову і кільцювання, у результаті – закільцьовано понад 35 000 птахів більше ніж 100 видів, проведено понад 500 дослідів з орієнтації. На території, де ведуться наукові дослідження, при співпраці з Державним управлінням екології та природних ресурсів у Львівській області створено орнітологічний заказник місцевого значення "Чолгинський". Неодноразово виступав експертом з питань наукової експертизи територій, що пропонуються для включення у склад природно-заповідного фонду України.

Приймав участь у проекті Українського товариства охорони птахів «Important Birds Areas» – Bird Life International – 1996-2000 рр.; у проекті по дослідженню та охороні деркача (Crex crex) в Україні – 2000-2001 рр.

У 1999-2000 р. участь у Міжнародному польсько-українсько-білоруському проекті "Екологічний коридор долини Західного Бугу: стан, загрози, збереження", що підтримувався IUCN (№75668/Ukraine (підпроект "Фауністичні дослідження"), Wetlands International – 1998-2000).

З 1997 по 2005 р. пошукувач кафедри зоології на здобуття звання кандидата біологічних наук, яке захистив у Києві, в Інституті зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України, за спеціальністю 03.00.08 – зоологія. Тема дисертації: Чайка (Vanellus vanellus L.) на заході України: біологія, динаміка чисельності, біотопічний розподіл.

У 2005-2007 роках – стипендіат Кабінету Міністрів України.

З січня 2014 року – доцент кафедри зоології Львівського Університету.

Керуючи станцією організував її роботу так, що на сьогодні, ЗУОС виконала наступні проекти: Wader Wetland Inland (спільно з NABU Німеччина), SE European Bird Migration Network, "Tringa glareola 2000" (спільно з Гданським університетом та Гданською орнітологічною станцією), "Bluethroat feather" (спільно зі Шведськими орнітологами), Проект "Чолгині – 98" № 1050 за підтримки Екологічного фонду Львівської обласної державної адміністрації в 1998 р. (керівник проекту), проект "Avosetta - Summer Camp" – OEK/KNIP/MOU 9901 за підтримки Office of the Agricultural Counselor, Royal Netherlands Embassy в 1999 р. (керівник проекту), проект "Avosetta – 99" № 701 за підтримки Цільового фонду навколишнього природного середовища Львівської обласної державної адміністрації в 1999 р. (керівник проекту), проект "To conserve the nature" – OEK/KNIP 0221 за підтримки Office of the Agricultural Counselor, Royal Netherlands Embassy в 2002 р. (керівник проекту), KNIP-grant: "Моніторинг, охорона та збереження фауни орнітологічного заказника "Чолгинський", Office of the Counselor for Agriculture, Nature and Food Quality, The Embassy of the Kingdom of the Netherlands in Ukraine у 2008 р. (керівник проекту). Участь у проекті: Responsible Forest Management for Sustainable Development – Model Forest Areas in Romania and Bulgaria and Building Capa city in the Ukraine (WWF/IKEA Project Stage 2), підпроект: Development of a web-site to support Forest Certification and High Conservation Value Forests identification in Ukraine, WWF International, Danube-Carpathian Programme протягом 2008-2009 рр.

На четвертому курсі університету був прийнятий на роботу до Зоологічного музею ЛДУ імені І. Франка на посаду лаборанта, а відразу після закінчення ВУЗу був прийнятий до цього ж музею на посаду завідувача. За час роботи у музеї закінчив впорядкування його експозицій і розпочав переінвентаризацію та повну каталогізацію фондів, оскільки від 1784 р. (від часу заснування Кабінету натуральної історії, а пізніше – Зоологічного музею), жодного каталогу фондів не було опубліковано. Таким чином на сьогодні опубліковані: «Каталог рідкісних та червонокнижних видів тварин Зоомузею» (2000 р.; 59 с.), «Каталог яєць та гнізд птахів колекцій Зоологічного музею ім. Б. Дибовського» (2001 р.; 63 с.), «Рівнокрилі комахи (Homoptera) з колекції Е.-Ф. Гермара у фондах Зоологічного музею ЛНУ ім. І. Франка (каталог)» (2005 р.; 87 с.), «Каталог колекції прісноводних молюсків проф. В. І. Здуна у фондах Зоологічного музею ЛНУ ім. І. Франка» (2008 р.; 58 с.), «Каталог колекцій ссавців Зоологічного музею Львівського національного університету імені Івана Франка» (2010 р.; 442 с.), подано до друку «Каталог яєць та гнізд птахів Зоологічного музею Львівського національного університету імені Івана Франка / укладачі : Н. А. Пісулінська, І. В. Шидловський, А. Т. Затушевський – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – 142 с.».

За добросовісну роботу на посаді завідувача у липні 2001 року був нагороджений австрійською стипендією, а в жовтні – отримав ректорську подяку. 10 жовтня 2008 року, за успіхи у роботі, отримав ще одну подяку Ректора Львівського університету. У травні 2011 року, за сумлінну працю та вагомий внесок у розвиток музейної справи, отримав почесну грамоту Голови Львівської обласної державної адміністрації та грамоту Управління культури облдержадміністрації.

У 2012 році подав запит у товариство Прихильників Львівського університету на фінансування макетування монографії «Історія музейної справи та зоологічних музеїв університетів України», яка була опублікована  у тому ж році за кошти Природничої секції ІСОМ Україна.

У травні 2012 року став переможцем конкурсу кращих музейних працівників Львова у номінації «Розвиток музею навчального закладу». З вересня 2012 року призначений заступником декана біологічного факультету з наукової роботи.

Разом зі співробітниками кафедри працюю по науково-дослідних темах кафедри та в межах фінансування музею, як об’єкта, що належить до національного надбання «Наукові фонди та музейна експозиція Зоологічного музею Львівського національного університету імені Івана Франка» Н/6 - 2005. Результати наукових досліджень доповідалися на міжнародних конференціях в Україні, Польщі, Німеччині, Росії.

Автор понад 160 публікацій у вітчизняних та зарубіжних виданнях з питань видового складу, поширення та стану популяцій птахів на заході України, охорони птахів, історії зоологічних музеїв України та їх колекцій, нарисів про важливі музейні персоналії. Автор і адміністратор сайту Зоологічного музею ЛНУ імені Івана Франка (http://zoomus.lviv.ua/).

Член Українського орнітологічного товариства ім. Кеслера, Західноукраїнського орнітологічного товариства, Західно-Української орнітологічної станції, Комітету охорони орлів (Польща).

Одружений, маю трьох дітей.


Деякі важливі публікації:

 1. Шидловський І.В., Ґжеґоцький М.Р., Луцик О.Д. Дибовський Бенедикт Тадеуш // Професори Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького. 1784-2006 / Під ред. Б.С. Зіменковський, М.Р. Ґжеґоцький, О.Д. Луцик. – Львів: Видавничий дім «Наутілус», 2006. – С. 91-92.
 2. Shydlovskyy I.V. Fenetic variability of the Lapwing populations that inhabit Western Ukraine // Вісн. Льв. нац. ун-ту, сер. біол. – 2007. – Вип.44 – С. 101-106.
 3. Шидловский И.В., Горбань И.М., Матейчик В.И. Изменения численности чибиса (VanellusVanellus L.) на западе Украины в последние 30 лет // Достижения в изучении куликов Северной Евразии: тезисы докл. VII  Международ. совещ. По вопросам изуч. Куликов (г. Мичуринск, 5-8 февраля 2007 г.). – Мичуринск: МГПИ, 2007. – С. 85-86.
 4. Горбань И.М., Струс Ю.М., Шидловский И.В. Редкие кулики орнитологического заказника «Чолгинский» во Львовской области // Достижения в изучении куликов Северной Евразии: тезисы докл. VII  Международ. совещ. по вопросам изуч. куликов, (г. Мичуринск, 5-8 февраля 2007 г.). – Мичуринск: МГПИ, 2007. – С. 22-23.
 5. Горбань І.М., Кийко А.О., Горбань Л.І., Матейчик В.І., Шидловский І.В. Про популяційні тенденції та ареали у птахів України, що знаходяться  під впливом змін клімату // Тези доп. наук. конф. „Фактори загрози біотичному різноманіттю: їх індикація та способи зниження негативної дії” (ЛНУ ім. І. Франка та ШНПП, 21–23 вересня 2007 р., смт. Шацьк). – Львів, 2007. – С. 61-63.
 6. Горбань І.М., Матейчик В.І., Шидловский І.В., Царик Й.В. Сучасний стан видового різноманіття птахів як екологічний індикатор долини Прип’яті // Тези доп. наук. конф. „Фактори загрози біотичному різноманіттю: їх індикація та способи зниження негативної дії” (ЛНУ ім. І. Франка та ШНПП, 21–23 вересня 2007 р., смт. Шацьк). – Львів, 2007. – С. 64-70.
 7. Шидловський І.В., Горбань І.М. Орнітологічна колекція Н.І. Сребродольської у фондах Зоологічного музею ЛНУ імені І.Франка // Биологический вестник. – Харьков, 2007. – Т. 11, № 1. – С. 38.
 8. Shydlovskyy I., Zatushevskyy A. Summer migration and orientation of the Yellow Wagtail (Motacilla flava) in the Western Ukraine // The Ring. – 2006. –  28, 1. – P. 80.
 9. Shydlovskyy I.V., Pisulinska N.A. The results of the bird fauna study on the territory of Cholginski reserve during autumn migration (1995-2006) // Programme and abstract 9-th SEEN Workshop (Conference Hotel of Jagiellonian University, Cracow, Poland, 5-8 july 2007 r.). – Cracow, 2007. – P. 13-14.
 10. Шидловський І.В. Матеріали до вивчення орнітологічної колекції професора Ф.Й. Страутмана Зоологічного музею ЛНУ ім. І. Франка // Известия Музейного фонда им. А.А. Браунера / Междунар. науч. совещ. «Актуальные вопросы кoмплектирования и сохранения зоологических коллекций» (Одесca, 18-20 сентября 2007 г.). – Одесса, 2007. –  № 2-3, Т. 4. – С. 51-52.
 11. Яворська Г., Шидловський І. Джерела інфікування та ідентифікація збудників мікробного псування постійних фіксованих експонатів зоологічного музею // Известия Музейного фонда им. А.А. Браунера / Междунар. науч. совещ. «Актуальные вопросы кoмплектирования и сохранения зоологических коллекций» (Одесca, 18-20 сентября 2007 г.). – Одесса, 2007. –  № 2-3, Т. 4. – С. 69.
 12. Царик Й.В., Пісулінська Н.В., Шидловський І.В. Фенологія вівсянки очеретяної (Emberiza schoeniclus) на заході України // Мат. ІV Міжнар. наукової конф. ZOOCENOZIS-2007 "Біорізноманіття та роль тварин  в екосистемах" (Дніпропетровськ,  9-12 жовтня 2007 р.). – Дніпропетровськ: Вид-во ДНУ, 2007. – С. 452-454.
 13. Затушевський А.Т., Шидловський І.В., Закала О.С., Дикий І.В., Головачов О.В., Сеник М.А., Романова Х.Й. Каталог колекцій ссавців Зоологічного музею Львівського національного університету імені Івана Франка. - Львів: Видав. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2010.  - 442 с.
 14. Шидловський І. Історія музейної справи та зоологічних музеїв університетів України / І. Шидловський ; ред. Й. Царик. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2012. – 112 с.