Оксана Гнатина (Закала)

Особисті дані

Посада: з 2013 року асистент кафедри зоології; до того часу, зберігач фондів І категорії, Зоологічний музей, кафедра зоології, біологічний факультет, Львівський національний університет імені Івана Франка

Робоча адреса:

Зоологічний музей

Вул. Грушевського,4, кім. 313

79005, Львів, Україна
роб. тел. 0038032 239 4548
E-mail: sjanka@ukr.net, zoomus@franko.lviv.ua

Місце і дата народження: м. Жовква, Львівська область, Україна, 13 вересня 1979.
Сімейний стан: одружена.
Національність: українка

МОВИ

Українська (рідна), російська (вільно), польська (вільно), англійська (вище середнього), німецька (переклад зі словником)

ОСВІТА

2001-2005 – аспірант, Львівський національний університет імені Івана Франка, біологічний факультет, кафедра зоології.

Кандидат наук. Інститут зоології ім. І.І.Шмальгаузена НАН, 2008. Тема дисертації “Очеретянки роду Acrocephalus Naum.: біологія та міграції на заході України”.

2001-2002 – магістр, Національний Лісотехнічний університет України, Інститут екологічної економіки, кафедра ENARECO.
Диплом про вищу освіту з відзнакою, 2002. магістр.

1996-2001 – студент, Львівський національний університет імені Івана Франка, біологічний факультет, кафедра зоології. Диплом про вищу освіту з відзнакою, 2001. Спеціаліст.

1986-1996 – Липницька середня школа (Жовківський р-н, Львівська обл., Україна).
Атестат про середню освіту з відзнакою, 1996.

ДОСВІД РОБОТИ
2009 – нині – інженер, Зоологічний музей, Львівський національний університет імені Івана Франка.
2003 – 2009 – старший лаборант, Зоологічний музей ЛНУ.
2002-нині – кільцювальник на Західно-Українські орнітологічній станції.

УЧАСТЬ У ПРОЕКТАХ
2000-2002 Об 72 – Б; держбюджетна, “Вплив екологічного середовища на стан та збереження біотичного різноманіття Шацького національного природного парку”, наукові керівники д.б.н., проф. Царик Й.В. № 0103U00187. Термін виконання: 01.01.2000-31.12.2002.
2003-2005 Об – 74 Б “Моніторинг багатофакторних впливів та синергетичних ефектів на екосистеми Шацького національного природного парку” Державний реєстраційний № 0103U001914. Термін виконання: 01.01.2003-31.12.2005.
2006-2008 ОБ – 83 П “Моніторинг екосистем транскордонних територій Розточчя та Західного Полісся”. Державний реєстраційний № 0106U001323. Термін виконання: 01.01.2006-31.12.2008 рр.
2009-2010 Об-34 П, держбюджетна, “Созологічна оцінка і зонування територій біосферних резерватів Західного Полісся та Розточчя за даними екологічного моніторингу”. Науковий керівник проф. Царик Й.В. Державний реєстраційний № 0109U002094. Термін виконання: 01.01.2009-31.12.2010.
2007 25.6/049 “Роль ГІС аналізу для забезпечення збереження видового різноманіття пасовищних екосистем верхнього Дністра”. Державний реєстраційний № 0107U006905. 01.09.2007-31.12.2008 рр.
2008 25.6/049 “ГІС аналіз в природоохоронній практиці збереження видового різноманіття пасовищних екосистем верхнього Дністра”. Державний реєстраційний № 0108U006470. Термін виконання: 01.05.2008-30.06.2009 рр.

ПРОФЕСІЙНІ НАГОРОДИ, СТИПЕНДІЇ
2005 – експедиція у заповідник “Burullus”, м.Бальтім (Середня дельта Нілу, Єгипет) в рамках діяльності робочої групи з вивчення міграції птахів Південно-Східної Європи (SEEN) (за фінансової підтримки Гданського університету) – 1 місяць (жовтень).
2007 – стипендія Королеви Ядвіги, стажування в Ягелонському університеті (Краків, Польща) – 1 місяць (квітень).

ЧЛЕНСТВО У ТОВАРИСТВАХ

2005 – нині    член правління робочої групи з вивчення міграції птахів Південно-Східної Європи (SEEN)
2000 – нині    член Українського товариства охорони птахів (УТОП)
1999 – нині    член Західно-Українського орнітологічного товариства (ЗУОТ)
1999 – нині    член Західно-Української орнітологічної станції (ЗУОС).

РОБОЧІ НАВИКИ

Визначення та кільцювання птахів, обліки птахів, еколого-економічна оцінка орнітофауни, методи визначення просторової орінтації птахів у міграційний період, методи дослідження та менеджмент ВБУ, пошук гнізд птахів та опрацювання гніздового матеріалу, навики роботи на ПК (Word, Excel, Power Point, Internet explorer).

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ

Кільцювання птахів, еколого-економічна оцінка орнітофауни, дослідження гнізд, оцінка та менеджмент ВБУ заходу України, дослідження торфових боліт, їх підтримка та збереження.

ОСОБИСТІ ІНТЕРЕСИ ТА ХОББІ
Подорожування, туризм, книги, музика, вирощування кімнатних рослин.

ПУБЛІКАЦІЇ, КОНФЕРЕНЦІЇ, ПРЕЗЕНТАЦІЇ
52 наукових та 7 науково-популярних публікацій.
Конференції (близько 30) в Польщі, Чехії, Туреччині, Франції, Україні.

Список публікацій:

 1. Закала О. Дослідження основних напрямків орієнтації лучної очеретянки (Acrocephalus schoenobaenus) // Західно-Українська орнітологічна станція: напрямки і результати діяльності (збірник праць) / Ред.: І Шидловський та ін. – Львів: Євроcвіт, 2002. – С. 44-46.
 2. Закала О. Характеристика літньо-осінньої міграції лучної очеретянки (Acrocephalus schoenobaenus) в орнітологічному заказнику “Чолгинський” // Західно-Українська орнітологічна станція: напрямки і результати діяльності: збірник праць. / Ред.: І Шидловський та ін., – Львів: Євроcвіт, 2002. – С. 55-59.
 3. Закала О., Лисачук Т. Горобині птахи як мігранти очеретяних заростей // Західно-Українська орнітологічна станція: напрямки і результати діяльності (збірник праць) / Ред.: І Шидловський та ін., - Львів: Євроcвіт, 2002. – С. 49-50.
 4. Закала О., Лисачук Т. Інтенсивність прольоту та взаємозв’язки очеретянок у заказнику “Чолгинський” // Західно-Українська орнітологічна станція: напрямки і результати діяльності: збірник праць. / Ред.: І Шидловський та ін., – Львів: Євроcвіт, 2002. – С. 59-61.
 5. Соловій І.П., Закала О. Еколого-економічна оцінка орнітофауни на природоохоронних територіях // Науковий вісник: Лісівницькі дослідження в Україні / Збірник науково-технічних праць – Львів: УкрДЛТУ. – 2002. – Вип. 12.4. – С. 304-308.
 6. Шидловський І., Закала О. Результати природоохоронних дій Товариства. Що загрожує птахам? // ІВА Бюллетень. УТОП. –  2002 . – С.3-4.
 7. Закала О.С. Орієнтація лучної очеретянки (Acrocephalus schoenobaenus L.) в заказнику “Чолгинський” протягом 1996-2002 рр. // Вісник Львів. У-ту, серія біологічна. – 2003. – Вип. 32. – С. 122-127.
 8. Закала О. Основні напрямки міграційної орієнтації лучної очеретянки Acrocephalus schoenobaenus на території Чолгинського орнітологічного заказника // Пріоритети орнітологічних досліджень. Матеріали і тези доповідей VIII наукової конференції орінітологів заходу України. – Львів – Кам’янець-Подільський, 2003. – С. 131-132.
 9. Закала О. Горобині птахи очеретяних ценозів антропогенно трансформованих територій // Екологічні проблеми міст і промислових зон: шляхи їх вирішення. Тези доповідей Міжнародної конференції студентів і молодих вчених. – Львів, 2003. – С. 36-38.
 10. Zakala O. Orientation of Acrocephalus spp. in Lviv region // The Ring, 2003.  – Vol. 25, No 1-2. – P. 74-75.
 11. Закала О.С., Горбань І.М., Шидловський І.В. Морфометричний аналіз очеретянок в осінній міграційний період на Волинському Поліссі // Наук. зап. Держ. природозн. музею. – Львів. – 2004. – Т. 19. – С. 65-70.
 12. Zakala O., Shydlovskyy I., Busse P. Variation in a body-mass and fat reserved of the Sedge Warbler (Acrocephalus schoenobaenus) on autumn migration in the L’viv province, Ukraine // Ring, 2004. – Vol. 26, No. 2. – P. 55-62.
 13. Закала О.С., Кузярін О.Т. Особливості будови гнізд великої очеретянки на заході України // Сучасні проблеми зоологічної науки. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції. Київський у-т. – Київ, 2004. – С. 59-61.
 14. Zakala O. Autumn migrations of the Sedge Warbler (Acrocephalus schoenobaenus) in the western Ukraine // The Ring, 2004. – Vol. 26, No. 1. – P. 21.
 15. Zakala O. Autumn migrations of the Sedge Warbler in the western Ukraine // 6th SEEN Workshop. – Istanbul, Turkey, 2004. – P.22.
 16. Царик Й., Горбань І., Горбань Л., Закала О., Лєснік В., Шидловський І., Сребродольська Є., Ємельянова І., Костюк О., Шкаран В., Сеник М. Хребетні в зооценозах Західного Полісся // Природа Західного Полісся та прилеглих територій: Зб. найк. пр./ Відп.ред. Ф.В.Зузук. – Луцьк: РВВ “Вежа” Волин.держ.ун-ту ім. Лесі Українки, 2004. – С.192-196. (ISBN 966-600-152-7).
 17. Закала О. Гніздування великої очеретянки (Acrocephalus arundinaceus L.) на заході України // Вісник Львів. У-ту, серія біологічна. – 2005. – Вип. 39. – С. 114-124.
 18. Закала О.С. Осіння міграція лучної очеретянки (Acrocephalus schoenobaenus) на заході України // Бранта: Сборник научных трудов Азово-Черноморской орнитологической станции. – 2005. – Вып. 8. – С. 160-169.
 19. Закала О., Кузярін О. Особливості будови та розміщення гнізд чагарникової очеретянки на заході України // Вісник Львів. У-ту, серія біологічна. – 2005. – Вип. 40. – С. 79-87.
 20. Закала О.С. Деякі аспекти гніздування очеретянок роду Acrocephalus // Матеріалы 11 и 12 конференций “Изучение и охрана птиц бассейна Северского Донца”. –  Донецк, 2005. – Вып. 9. – С. 82-86.
 21. Zakala O. Orientation of the Sedge Warbler (Acrocephalus schoenobaenus L.) during the autumn migration in the western Ukraine // Abstracts 5th Conference of the European Ornithologists Union, Abstract Volume. Strasbourg, 2005. – Alauda, 2005. – Vol. 73, No. 3. – Р. 240.
 22. Zakala O. Orientation of the Sedge Warbler (Acrocephalus schoenobaenus L.) during the autumn migration in the western Ukraine // Abstracts. SE European migration network. Workshop 1-3 July 2005, Przebendowo, Poland.
 23. Закала О.С. Консортивні зв’язки чагарникової очеретянки (Acrocephalus palustris) в умовах Західної України // ІІІ Міжнародна наукова конференція ZOOCENOZIS-2005 "Біорізноманіття та роль зооценозу в природних і антропогенних екосистемах. – Днепропетровск: изд-во ДНУ, 2005. – С. 419-420.
 24. Закала О.С., Горбань І.М. Дрібні поселення прудкої очеретянки в умовах Західного Полісся // Наукова конференція “Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку” 16-18 вересня. –Львів, 2005. – С. 34-36.
 25. Сребродольська Є., Закала О., Левицька К. Ревізійний звіт куратора Банку даних про гнізда і кладки птахів України // Інформаційні матеріали Західного відділення Українського орнітологічного товариства. Плотик. – Дрогобич. Музей “Дрогобиччина”, 2005. – Випуск 11. – С. 19-22.
 26. Закала О. Гільтенбранд (Hiltenbrand) Антоній // Енциклопедія Львівського університету. Біологічний факультет та ботанічний сад. Матеріали до енциклопедії. – Львів, 2005. – С. 42.
 27. Закала О. Космачевський Андрій Семенович // Енциклопедія Львівського університету. Біологічний факультет та ботанічний сад. Матеріали до енциклопедії. – Львів, 2005. – С. 86.
 28. Закала О. Мельник Лідія Методіївна // Енциклопедія Львівського університету. Біологічний факультет та ботанічний сад. Матеріали до енциклопедії. – Львів, 2005. – С. 109.
 29. Закала О. Отелін Олександр Анатолійович // Енциклопедія Львівського університету. Біологічний факультет та ботанічний сад. Матеріали до енциклопедії. – Львів, 2005. – С. 120.
 30. Закала О. Сирський (Syrski) Шимон // Енциклопедія Львівського університету. Біологічний факультет та ботанічний сад. Матеріали до енциклопедії. – Львів, 2005. – С. 140-141.
 31. Закала О., Горбань І. Страутман Федір Йоганович // Енциклопедія Львівського університету. Біологічний факультет та ботанічний сад. Матеріали до енциклопедії. – Львів, 2005. – С. 147-148.
 32. Закала О. Вєловєйськийй (Wielowieyski) Генрик Йоганн // Енциклопедія Львівського університету. Біологічний факультет та ботанічний сад. Матеріали до енциклопедії. – Львів, 2005. – С. 31.
 33. Царик Й. В., Сеник М. А., Горбань І. М.,  Закала О. С., Кийко А. О. Екотони між лісом та луками як осередки концентрації різноманіття птахів // Екологія та ноосферологія. – 2006. – Т. 17, № 1–2. – С. 78-85.
 34. Zakala O. Directional preferences of the Sedge Warbler (Acrocephalus schoenobaenus L.) during autumn migration in western Ukraine // The Ring, 2006. – 28 (1). – P. 78-80.
 35. Zakala O., Ibrahim W., Busse P. Autumn migration and moult strategy of the Sedge Warbler (Acrocephalus schoenobaenus) at Burullus (northern Egypt) // Abstracts. 8th SE European migration network Workshop. Prague, Czech Republic, 2006. – Brno, 2006. – P. 42.
 36. Zakala O., Maksalon L., Dudzik K. Orientation of the Reed Warbler (Acrocephalus scirpaceus) during the autumn migration in the western Ukraine // Abstracts. 8-th SE European migration network Workshop. Prague, Czech Republic, 2006. – Brno, 2006. – P. 43.
 37. Закала О. Гніздові біотопи очеретянки ставкової (Acrocephalus scirpaceus) на заході України // Матеріали ІV Міжнародної наукової конференції ZOOCENOZIS-2007 “Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах”, м. Дніпропетровськ, 9-12 жовтня 2007 року. – Днепропетровск: изд-во ДНУ, 2007. – С. 426-427.
 38. Закала О. Очеретянки як індикатори стану трансформації біотопів водних екосистем // Мат-ли наукової конференції “Фактори загрози біотичному різноманіттю: їх індикація та способи зниження негативної дії”, м. Шацьк, 21-23 вересня 2007 р. – Львів: Сполом, 2007. –С. 97-99.
 39. Zakala O. The stopover duration of the Sedge Warbler (Acrocephalus schoenobaenus) during the autumn migration in the reedbeds of the western part of Ukraine // 9th SEEN Workshop. Programme and abstracts. Cracow, Poland, 5-8 July 2007. – P. 26.
 40. Закала О. Прудка очеретянка в Шацькому національному природному парку: сучасний стан, біотопний розподіл, загрози для існування // Мат-ли наукової конференції “Сучасні проблеми заповідної справи”, м. Шацьк, 7-10 вересня 2006 р. – Львів: Сполом, 2007. – C. 21-24.
 41. Закала О. Тривалість перебування очеретянки лучної в кормових біотопах протягом осінньої міграції на заході України // Наук. вісник Ужгородського У-ту. Серія біологічна. – 2008. – Вип. 23. – С.42-46. (IX науковій конференції ЗУОТ “Дослідження орнітофауни в контексті збереження біорізноманіття”, 18-21 жовтня 2007).
 42. Закала О. Матеріали до спостережень видів птахів, включених у Червону книгу України // Знахідки тварин Червоної книги України. – К., 2008. – С. 86-88.
 43. Закала О.С. Очеретянки роду Acrocephalus Naum.: біологія та міграції на заході України: Автореф. дис. … канд. біол. наук / Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України. – К., 2008. – 20 с.
 44. Закала О.С. Очеретянки роду Acrocephalus Naum.: біологія та міграції на заході України. – Дис. … канд.біол.наук: 03.00.08. – Львів, 2008. – 208 с.
 45. Закала О., Горбань І. Гніздові мікростації очеретянки прудкої (Acrocephalus paludicola Vieillot, 1817) в субоптимальних біотопах // IV міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів “Молодь і поступ у біології”. Збірник тез (7-10 квітня 2008 р., м. Львів). Львів, 2008. – С. 254-255.
 46. Закала О.С. Розміщення та будова гнізд чагарникової очеретянки на заході України // Матеріали наукової конференції: “Еколого-фауністичні особливості водних та наземних екосистем”, присвяченої 100-річчю від дня народження професора В.І.Здуна 12-13 лютого 2008 року. – Львів, 2008. С.70-73.
 47. Шацьке поозер’я: характеристика абіотичних і біотичних компонентів екосистем / За ред. проф. Царика Й.В. – Львів: Євро світ, 2008. – 216 с.
 48. Гнатина О.С. Живлення очеретянок роду Acrocephalus // Матеріали наукової конференції “Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного парку” 11-14 вересня 2008 р. Львів: “СПОЛОМ”. – С. 18-22.
 49. Гнатина О.С. Гніздові біотопи очеретянки ставкової (Acrocephalus scirpaceus Hermann, 1804) на заході України // Вісник Львів. У-ту, серія біологічна. – 2008. – Вип.48. – С. 115-122.
 50. Зайцева Г.Ю., Гнатина О.С. Трофічні зв’язки сови вухатої (Asio otus L.) та дрібних гризунів (Rodentia) на території Шацького поозер’я // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки, 2009. – №2. – С. 217-221.
 51. Царик Й.В., Горбань І.М., Гнатина О.С. Екологічний моніторинг для потреб збереження біологічного різноманіття Шацького національного природного парку // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки, 2009. – №2. – С. 96-100.
 52. Гнатина О. С., Сеник М. А., Пісулінська Н. А. Спостереження рідкісних та малочисельних видів птахів відкритих біотопів Заходу України (2001-2008 рр.) // Збереження та відтворення біорізноманіття природно-заповідних територій. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 10-річчю Рівненського природного заповідника (м. Сарни, 11-13 червня 2009 р.) / Ред. кол. Будз М.Д. та ін.. – Рівне, ВАТ “Рівненська друкарня”, 2009. – С. 374-378.
 53. Гнатина О. С. Фенологія весняного прильоту очеретянок (Acrocephalus) на заході України // Зоологічна наука у сучасному суспільстві: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції, присвяченій 175-річчю заснування кафедри зоології. – К.: Фітосоціоцентр, 2009. – С. 107-110.
 54. Горбань І.М., Гнатина О.С. Про збереження прудкої очеретянки на природозаповідних територіях Західного Полісся // Зоологічна наука у сучасному суспільстві: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції, присвяченій 175-річчю заснування кафедри зоології. – К.: Фітосоціоцентр, 2009. – С. 132-135.
 55. Гнатина О.С. Колекція райських птахів Зоологічного музею Львівського національного університету імені Івана Франка // Природнича музеологія: теорія та практика: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 17-18 вересня 2009 р., м. Кам’янець-Подільський. – Львів-Кам’янець-Подільський,  2009. – С. 123-125.
 56. Гнатина О.С., Горбань І.М. Гніздові поселення прудких очеретянок (Acrocephalus paludicola Vieillot, 1817) у Шацькому національному природному парку // Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку. Матеріали наукової конференції (10-13 вересня 2009 р., смт. Шацьк). – Львів: СПОЛОМ, 2009. – С. 21-23.
 57. Гнатина О.С., Шкаран В.І., Сребродольська Є.Б., Савицька О.М. Будівельні матеріали гнізд синиці великої (Parus major L., 1758) зі штучних гніздівель у Шацькому національному природному парку // Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку. Матеріали наукової конференції (10-13 вересня 2009 р., смт. Шацьк). – Львів: СПОЛОМ, 2009. – С. 23-25.
 58. Гнатина О.С., Сеник М. А, Горбань І.М., Дзюбенко Н. В. Крячок малий (Sterna albifrons) // Червона книга України. Тваринний світ. Під заг. ред. І.А.Акімова. Київ: “Глобалконсалтинг”, 2009. – С. 411.
 59. Сеник М. А., Гнатина О.С., Горбань І.М. Чернь червонодзьоба (Netta rufina) // Червона книга України. Тваринний світ. Під заг. ред. І.А.Акімова. Київ: “Глобалконсалтинг”, 2009. – С. 461.
 60. Горбань І. М., Шидловський І. В., Гнатина О. С., Пісулінська Н. А., Сеник М. А.
  Пропозиції до третього видання Червоної книги України: птахи // Біологічні студії, 2009. – Т. 3, № 3. – С. 107-122.
 61. Гнатина О.С., Сеник М.А., Журавчак Р.О. Перша реєстрація успішного гніздування кулика-сороки, Haematopus ostralegus (Charadriiformes, Haematopodidae) на заході України // Вестник зоологии, 2010. – 44 (2). – С. 182.
 62. Журавчак Р.О., Гнатина О.С., Сеник М.А. Перша реєстрація успішного гніздування мородунки Xenus cinereus (Scolopacidae, Charadriiformes) на заході України // Вестник зоологии, 2010. – 44 (2). – С. 176.