ЗАТУШЕВСЬКИЙ АНДРІЙ ТИМОФІЙОВИЧ

Зберігач фондів Зоологічного музею, асистент каф. зоології
Львівського національного університету імені Івана Франка
79005, м.Львів, вул.Грушевського, 4; тел. 239-45-48;
Е-mail: zoomus@franko.lviv.ua.

Народився 7.05.1979 р. у м. Жовква Львівської області.

У 2001 р. закінчив біологічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. 3 цього ж року розпочав свою діяльність як співробітник зоологічного музею ЛНУ.

Публікацій – 12 з них підручників, навчальних посібників – 1, статей - 4, тез доповідей - 7.

Участь у науково-дослідній тематиці кафедри:

Ф25/154 -2008 «ГІС аналаз в природоохоронній практиці збереження видового різноманіття пасовищних екосистем Верхнього Дністра» (держбюджетна)

Обстеженно пасовища у вегетаційний період з метою поповнення баз даних для подальшого ГІС аналізу, участь у підготовці карт поширення видів.

Основні наукові праці:

Затушевський А. Т. ЗАХВАТКІН Віктор Олексійович // Енциклопедія Львівського університету. Біологічний факультет та Ботанічний сад / Мат-ли до енциклопедії. 2005. – С. 68-69.

Затушевський А. Т. НОСКЕВИЧ (NOSKIEWICZ) Ян-Володимир // Енциклопедія Львівського університету. Біологічний факультет та Ботанічний сад / Мат-ли до енциклопедії. 2005. – С. 118.

Shydlovskyy I., Zatushevskyy A. Summer migration and orientation of the Yellow Wagtail (Motacilla flava) in the Western Ukraine // The Ring, 2006: 28, 1. – P. 80.

Горбань І. М., Затушевський А. Т. Нова концепція та нові категорії у лісокористуванні: лісова сертифікація та ліси особливо цінні для збереження ландшафтного та біологічного різноманіття // Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку / Матеріали наукової конференції (11 – 14 вересня 2008 року, смт. Шацьк). – Львів, 2008. – 8 с.

Тези доповідей на конференціях

Затушевський А.Т., Шидловський І.В. Історія комплектування колекції ссавців Зоологічного музею Львівського національного університету ім. Івана Франка // Мат-ли круглого столу «Проблеми і перспективи розвитку музеїв вищих навчальних закладів України». Київ, 23-24 листопада 2007 р. – Київ, 2007. – С. 20-21

Шидловський І.В., Затушевський А.Т. Сучасна експозиція в Зоологічному музеї: вимоги, правила і практика // Сучасний музей. Наукова й експозиційна діяльність. Мат-ли наук. конф., присвяч. 145-й річниці заснування Крайового музею в Чернівцях (15 травня 2008 р.) / Ред. О.П. Затуловська, І.А. Піддубник, І.В. Сільський. – Чернівці: ДрукАрт, 2008. – С. 22-25.

Затушевський А.Т. Кормова поведінка дятла звичайного (Dendrocopos major L.) // Еколого-фауністичні особливості водних та наземних екосистем / Мат-ли наук. конф., 12-13 лютого 2008 р., м. Львів, присвяч. 100-річчю від дня народження проф. В. І. Здуна. – Львів, 2008. – С. 76-78.

Наукові публікації за 2009 р.:
Праці, що вийшли з друку:
Статті:

Затушевський А. Т. Рекомендації з кільцювання птахів України / А. Т. Затушевський, І. В. Шидловський // Troglodytes. – С. 59-77.

Тези доповідей:
Тези доповідей на вітчизняних конференціях

Затушевський А. Т. Колекція ссавців Зоологічного музею Львівського національного університету імені Івана Франка / А. Т. Затушевський, І. В. Шидловський // Природнича музеологія: теорія та практика : мат-ли Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Кам’янець-Подільський, 17-18 вересня 2009 р.). – Львів-Кам’янець-Подільський, 2009. – С.121–122.

Затушевський А. Т. Нетипові випадки гніздової та кормової поведінки звичайного дятла на Поліссі / А. Т.

Затушевський., І. М. Горбань // Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку : матеріали наукової конференції (смт. Шацьк, 10–13 вересня 2009 року). – Львів : Сполом, 2009. – С.43–46.

Горбань І. М. Про зміни чисельності дятлів України / І. М. Горбань, А. Т. Затушевський // Зоологічна наука у сучасному суспільстві: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції, присвяченій 175-річчю заснування кафедри зоології. – К. : Фітосоціоцентр, 2009. – С.130–132.

Праці, рекомендовані Вченою радою університету до друку:
Навчальні посібники

Затушевський А. Т. Каталог колекцій ссавців Зоологічного музею Львівського національного університету імені Івана Франка / А. Т. Затушевський, І. В. Шидловський, О. С. Закала, І. В. Дикий, О. В. Головачов, М. А. Сеник, Х. Й. Романова. – Львів : Видавничий центр ЛНУ, 2010. – 405 с.

Статті, прийняті до друку

Затушевський А. Т. ВАЛЕНТА Йосиф Йосифович / А. Т. Затушевський // Енциклопедія Львівського університету. Біологічний факультет та Ботанічний сад / Мат-ли до енциклопедії.

Затушевський А. Т. БЕНЕДЮК Галина Олександрівна / А. Т. Затушевський // Енциклопедія Львівського університету. Біологічний факультет та Ботанічний сад / Мат-ли до енциклопедії.

Затушевський А. Т. БРИГІДЕР (Brygider) Володимир-Сильвестр Васильович / А. Т. Затушевський // Енциклопедія Львівського університету. Біологічний факультет та Ботанічний сад / Мат-ли до енциклопедії.

Хамар І. С. ІВЛЄВ Віктор Сергійович / І. С. Хамар, А. Т. Затушевський // Енциклопедія Львівського університету. Біологічний факультет та Ботанічний сад / Мат-ли до енциклопедії.

Затушевський А. Т. ПАВЛОВ Зиновій Іванович / А. Т. Затушевський // Енциклопедія Львівського університету. Біологічний факультет та Ботанічний сад / Мат-ли до енциклопедії.

Затушевський А. Т. РОСІНСЬКИЙ (Rosiński) Болеслав / А. Т. Затушевський // Енциклопедія Львівського університету. Біологічний факультет та Ботанічний сад / Мат-ли до енциклопедії.

Затушевський А. Т. ТИСОВСЬКИЙ Олександр Васильович / А. Т. Затушевський // Енциклопедія Львівського університету. Біологічний факультет та Ботанічний сад / Мат-ли до енциклопедії.

Затушевський А. Т. ШАРСЬКИЙ (SZARSKI) Казимир Мартинович  (Kazimierz Witalis) / А. Т. Затушевський // Енциклопедія Львівського університету. Біологічний факультет та Ботанічний сад / Мат-ли до енциклопедії.