The Law of Ukraine "On Museums and Museum Affairs" (ukr.)

Про реалізацію окремих положень частини другої статті 28 Закону України"Про музеї та музейну справу" (КМУ 82)

 

Про затвердження переліку музеїв, що перебувають у віданні підприємств, установ та організацій, 
де зберігаються музейні колекції та музейні предмети, що є державною власністю і належать 
до державної частини Музейного фонду України (КМУ 1766)

 

“Про затвердження Положення про Музейний фонд України” від 20.07.2000 № 1147

 

Про внесення змін до наказу Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 N 745 (МКТУ 67)

 

Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки (МКТУ 745)

 

Про проведення у 2010 році огляду музеїв при навчальних закладах, які перебувають у сфері управління Міністерства освіти і науки України (МОН 60)

 

Про затвердження Положення про музей при закладі освіти системи Міністерства освіти України (МОН 151)

 

Про внесення змін до положень щодо музеїв при навчальних закладах які перебувають у сфері управління Міністерства освіти і науки України (МОН 640)

 

Про підсумки проведення огляду музеїв при навчальних закладах, які перебувають у сфері управління Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (МОН 239)

 

Lost effect order of the Ministry of Culture of Ukraine of 27.10.2011 № 941/0/16-11 «On approval of staff regulations museums, parks and public institutions such as museums and municipally owned cultural sphere."

 

Estimated manning tables museums (Appendix № 823 from 01.08.2012 g.)